Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról[1]

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. § - ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelettel (a továbbiakban R.) kihirdetett "A" és "B" Melléklete módosítását és kiegészítését e rendelettel kihirdetem. A Mellékletek módosításait és kiegészítéseit egységes szerkezetben e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2)[2]

2. §

(1)[3] Az "A" Melléklet 4. és 6. részében szereplő illetékes hatóság - a radioaktív anyagok csomagolása kivételével - a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság.

(2)[4]

(3)[5] Az "A" Mellékletben a robbanóanyagokra és tárgyakra vonatkozó különleges előírásokban szereplő illetékes hatóság a bányafelügyelet.

3. §[6]

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[7]

(3)[8]

Dr. Kóka János s. k. ,

gazdasági és közlekedési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet 1. számú mellékletét módosította a 60/2007. (VI. 29.) GKM rendelet 1. §-a, és a 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.06.30. A 2. számú mellékletet utóbb hatályon kívül helyezte a 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.30.

[2] Hatályon kívül helyezte a 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.30.

[3] Módosította az 1/2011. (I. 11.) NFM rendelet 3. § - a. Hatályos 2011.01.14.

[4] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 24. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[5] Módosította az 1/2011. (I. 11.) NFM rendelet 3. § - a. Hatályos 2011.01.14.

[6] Hatályon kívül helyezte a 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.30.

[7] Hatályon kívül helyezte a 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.30.

[8] Hatályon kívül helyezte a 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.30.