Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet

az egységes digitális rádiótávközlő rendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokkal megbízott kormánybiztos feladat- és hatásköréről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdésének k) pontja alapján a Kormány a közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos feladat- és hatáskörét az alábbiak szerint állapítja meg:[1]

1. §

A kormánybiztos

a) előkészíti az EDR-rel összefüggő kormányzati stratégiát, gondoskodik a stratégia megvalósításának szervezéséről és végrehajtásának összehangolásáról;

b) gondoskodik az EDR kialakításának, megvalósításának, működtetésének és fejlesztésének összehangolásáról;

c) koordinálja az EDR kiépítésével megvalósításával, használatával és fejlesztésével kapcsolatos kormányzati döntések végrehajtását;

d) ellátja a külön jogszabályban meghatározott, az EDR-re vonatkozó ellenőrzési és koordinációs feladatokat.

2. §

A kormánybiztos az EDR fejlesztése érdekében gondoskodik

a) az EDR-rel összefüggő szolgáltatásokhoz szükséges feltételek biztosításáról;

b) a készenléti szolgálat ellátásához szükséges országos államigazgatási adatbázisok EDR-en keresztül történő elérhetőségének biztosítása érdekében az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatot felügyelő kormánymegbízottal történő együttműködésről;

c) az Európai Uniós tagsággal és más nemzetközi szerződésekkel összefüggésben az EDR-t érintő feladatok ellátásáról, az európai készenléti rádiótávközlő rendszerekkel történő együttműködésről;

d) a központi költségvetésből és nemzetközi forrásból származó, az EDR fejlesztését, működését szolgáló pénzeszközök feladatkörébe eső felhasználásának összehangolásáról.

3. §

A kormánybiztos

a)[2] koordinálja készenléti felhasználói körbe tartozó [a 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek, valamint az Országos Mentőszolgálat és a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság], illetve az e szervezetek felügyeletét ellátó közigazgatási szervezeteknek az EDR-rel kapcsolatos tevékenységét, e jogkörében adatokat és tájékoztatást kérhet;

b) gondoskodik az európai integrációból eredő, az egységes digitális rádiótávközlő rendszerrel kapcsolatos feladatok szervezéséről és végrehajtásáról;

c) közreműködik a feladataihoz kapcsolódó célelőirányzatok és pénzeszközök kezelésében;

d) ellátja az EDR Irányító Testület elnöki feladatait.

4. §

(1)[3] A kormánybiztos az 1-3. §-okban foglalt feladatait a közigazgatási informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányításával látja el.

(2) A kormánybiztos a miniszter nevében ellátja a miniszter számára külön jogszabályban megállapított EDR hálózatgazdai feladatait.

5. §

A kormánybiztos feladatainak ellátását a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretei között működő EDR Titkárság segíti.

6. §[4]

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

7. §[5]

8. §[6]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[2] Megállapította a 39/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2007.04.01.

[3] Módosította a 176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[4] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 524. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 524. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 524. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.