Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:[1]

A rendelet hatálya

1. §

(1)[2] A rendelet hatálya kiterjed a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási tevékenységre, valamint a nem polgári célú rádióállomások, rádióhálózatok (a továbbiakban együtt: rádiótávközlő rendszerek) telepítésére és üzemben tartására, valamint a nem polgári célú rádióberendezések belföldi forgalomba hozatalára.

(2)[3] A rendelet hatálya kiterjed a honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveire és nyomozóhatósági szerveire, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Rendészeti Hálózat és a kormányzat rádiótávközlő rendszerei, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer kiépítésére, üzemeltetésére, a folyamatos technológiai követésre hivatott szervezetekre (a továbbiakban: felhasználók) .

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság[4]

2. §[5]

A Kormány nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatait a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) látja el.

3. §[6]

A Hatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) szervezetében és a KEKKH elnökének irányítása alatt működik.

4. §

(1)[7] A Hatóság a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság.

(2)[8] A Hatóság közös feladata az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, illetőleg a Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes szerveivel:

(3) A Hatóság önálló feladata:[9]

a)[10]

b) lefolytatja a nem polgári célú frekvenciakijelölési eljárásokat;

c)[11] engedélyezi a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádiótávközlő rendszerek telepítését, illetve üzemben tartását;

d)[12] a felhasználók tevékenységéhez fűződő sajátos érdekek figyelembevételével ellenőrzi az engedélyezett rádióberendezések, rádiótávközlő rendszerek működését, a nem polgári célú frekvenciák használatát;

e)[13] lefolytatja a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételi eljárásait, és jogszabály alapján ellenőrzi a rádióberendezések megfelelőségét igazoló dokumentumokat;

f) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete illetékes szerveivel együttműködve ellátja a NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) feladatait;

g)[14] felhasználónként, rendeltetés és műszaki jellemzők szerint nyilvántartja a nem polgári célú frekvenciahasználatot és a bejelentett rádióberendezéseket;

h)[15] adatot szolgáltat a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, a felhasználók, továbbá az illetékes államigazgatási szervek részére;

i)[16] rádiómérő és rádiózavar-elhárító szolgálatot tart fenn, az elektromágneses összeférhetőség biztosítása és a rádiózavar-elhárítás érdekében együttműködik a Nemzeti Hírközlési Hatósággal és a felhasználókkal.

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács

5. §

(1) A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács (a továbbiakban: Tanács) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás érdekegyeztető, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testülete.

(2)[17] A Tanács - a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter tanácsadó testületeként -a nem polgári célú frekvenciahasználat felhasználók közötti összhangjának biztosítása és érdekeik érvényesítése céljából működik.

(3)[18] A Tanács elnöke a Hatóság vezetője, tagjai: a honvédelemért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter által megbízott egy-egy személy.

(4) A Tanács működésének rendjét maga állapítja meg.

(5)[19] A Tanács működési feltételeit a KEKKH biztosítja.

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendje

6. §

(1)[20]

(2)[21] A rádió-távközlési tevékenységre vonatkozó adatokat a felhasználók - jogszabályban meghatározott módon és esetekben - a Hatóság részére szolgáltatják.

(3)[22] A felhasználók kérelmére a Hatóság - jogszabályban meghatározott módon és esetekben - tervezési célú adatszolgáltatást nyújt.

(4)[23] A Hatóságnak a külön jogszabályban meghatározott frekvenciakijelöléssel, rádióengedéllyel, zavarelhárítással, valamint a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A Hatóság által a külön jogszabályban meghatározott frekvenciakijelölésről, rádióengedélyről, zavarelhárításról, valamint a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételéről hozott első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezést a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter bírálja el. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter a fellebbezés elbírálásához beszerzi a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács véleményét.

(5)[24] A frekvenciakijelölési eljárások során szükségessé váló nemzetközi koordinációt a Hatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál kezdeményezi.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2001. december 23-án lép hatályba.

(2)[25]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.03.05.

[2] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 94. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[4] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[5] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[6] Megállapította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[7] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[8] Megállapította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a (3) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[9] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[11] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[12] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[13] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[14] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[15] Megállapította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a (4) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[16] Megállapította a 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.03.05.

[17] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 248. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 248. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Megállapította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a (6) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[21] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[22] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[23] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[24] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1010. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék