150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekt,

b)[1]

c) Veszprémi szennyvízkezelési projekt.

(2)[2]

(3)[3]

(4)[4] Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. §[5]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[6] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[7]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[8] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez[9]

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

[10]
ABCD
1.LétesítményLétesítmény azonosító
adatai
A beruházás megvalósításához
szükséges hatósági engedély
Eljáró engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító
telep
Budapest, XXI. ker.
(hrsz. 210005-
vízjogi engedélyilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
3.210020)általános építésügyi hatósági
engedély a
központi épületre
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.külső szállítási
infrastruktúra
Budapest, XXI. ker.
(hrsz. 209973,
209990, 209996,
210011)
építési engedélyBudapest Főváros
Kormányhivatala
5.főgyűjtőBudapest, I., III., XI. ker.
7 km hosszúságú
főgyűjtője
vízjogi engedélyilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
6.átemelőBudapest, IX. ker.,
Ferencváros (hrsz.
38040)
7.Budapest, XI. ker.,
Kelenföld (hrsz.
4005, 4008)
8.Budapest, XI. ker.,
Albertfalva (hrsz.
43587)
9.folyó alatti átvezetésBudapest, IX-XXI. ker.
összes folyó alatti
átvezetése
10.Budapest, XI-XXI. ker.
összes folyó alatti
átvezetése
11.komposztáló telepBudapest XVIII.ker.
(hrsz. 140018)
általános építésügyi hatósági
engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2.[11]

3. Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

[12]
ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Eljáró
engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító
telep
Zirc (hrsz. 0211)vízjogi engedély
(módosítás)
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
3.Hegyesd (hrsz.
079)
4.csapadékvízgyűjtő
csatorna
Veszprém (43-T-
0, 43-O-0 sz.
csatornák)
vízjogi engedély

2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2020.09.11.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[8] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2020.09.11.

[12] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére