Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekt,

b)[1]

c) Veszprémi szennyvízkezelési projekt.

(2)[2]

(3)[3]

(4)[4] Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. §[5]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[6] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[7]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[8] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez[9]

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

[10]
ABCD
1.LétesítményLétesítmény azonosító
adatai
A beruházás megvalósításához
szükséges hatósági engedély
Eljáró engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító
telep
Budapest, XXI. ker.
(hrsz. 210005-
vízjogi engedélyilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
3.210020)általános építésügyi hatósági
engedély a
központi épületre
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.külső szállítási
infrastruktúra
Budapest, XXI. ker.
(hrsz. 209973,
209990, 209996,
210011)
építési engedélyBudapest Főváros
Kormányhivatala
5.főgyűjtőBudapest, I., III., XI. ker.
7 km hosszúságú
főgyűjtője
vízjogi engedélyilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
6.átemelőBudapest, IX. ker.,
Ferencváros (hrsz.
38040)
7.Budapest, XI. ker.,
Kelenföld (hrsz.
4005, 4008)
8.Budapest, XI. ker.,
Albertfalva (hrsz.
43587)
9.folyó alatti átvezetésBudapest, IX-XXI. ker.
összes folyó alatti
átvezetése
10.Budapest, XI-XXI. ker.
összes folyó alatti
átvezetése
11.komposztáló telepBudapest XVIII.ker.
(hrsz. 140018)
általános építésügyi hatósági
engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2.[11]

3. Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

[12]
ABCDE
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Eljáró
engedélyező
hatóság
2.szennyvíztisztító
telep
Zirc (hrsz. 0211)vízjogi engedély
(módosítás)
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
3.Hegyesd (hrsz.
079)
4.csapadékvízgyűjtő
csatorna
Veszprém (43-T-
0, 43-O-0 sz.
csatornák)
vízjogi engedély

2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2020.09.11.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[8] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2020.09.11.

[12] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék