264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, valamint

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében, valamint 48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 1-2., 5. és 8-9. alpontjában,

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. §-ának (4) bekezdésében,

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 16. §-ában,

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. §-a (3) bekezdésének c) pontjában,

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-ának (1) bekezdésében,

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésének b) pontjában,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének b), c), i), e), l) és s) pontjában,

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének e) pontjában,

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. §-ában, 11. §-ában és 68. §-ának (4) bekezdésében,

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának c) pontjában,

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának a) pontjában,

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének j) és p) pontjában,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) és m) pontjában,

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának a) pontjában,

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. §-ának a)-e), h)-k) f-i) és l) pontjában,

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének a)-b), g) és h) pontjában,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében és 59. §-a (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjában,

a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében,

a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 113. §-ának a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában,

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdésének a) pontjában, illetőleg

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-a (5) bekezdésének b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

35. §[35]

36. §[36]

37. §[37]

38. §[38]

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

43. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[43]

(3) A 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet I. "Közvetlen adatgyűjtések" fejezetében az 1392/06 nyilvántartási szám alatt megjelölt adatszolgáltatást a kijelölt megyei közlekedési felügyeletek helyett a Nemzeti Közlekedési Hatóság kijelölt regionális igazgatóságai, illetőleg az 1396/06 nyilvántartási szám alatt megjelölt adatszolgáltatást a megyei közlekedési felügyeletek helyett a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai kötelesek teljesíteni a jogelőd szervek adatgyűjtése alapján, a jogszabályban meghatározott határidőben és feltételek szerint.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.13.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.05.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Hatályon kívül helyezte a 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[34] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[35] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[36] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[37] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[38] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[39] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[40] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[41] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[42] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[43] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.