2006. évi LXXII. törvény

a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[8]

(3) A Ktv. e törvény 1. § (3) bekezdésével megállapított 18. § (4) bekezdésének, 1. § (4) bekezdésével megállapított 19. § (7) bekezdésének, 1. § (5) bekezdésével megállapított 19. § (9) bekezdésének, a Kjt. e törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 37. § (12) bekezdésének, 2. § (3) bekezdésével megállapított 37/A. § (2) bekezdésének, a Hszt. e törvény 3. § (4) bekezdésével megállapított 63. § (5) bekezdésének, 3. § (5) bekezdésével megállapított 63. § (7) bekezdésének, a Hjt. e törvény 4. § (3) bekezdésével megállapított 60. § (2) bekezdésének, 4. § (4) bekezdésével megállapított 67. § (8) bekezdésének, valamint az Mt. e törvény 5. §-ával megállapított 193/T. § (4)-(5) bekezdésének rendelkezéseit a 2007. január 1-jét követően közölt felmentésekre, illetve felmondásokra kell alkalmazni.

(4)[9]

(5)[10]

(6)[11]

(7)[12]

(8) E törvény hatálybalépésétől számított egy évig a Ktv. 30/A. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy szakmai tanácsadói és szakmai főtanácsadói cím közigazgatási vagy jogi szakvizsgával nem rendelkező köztisztviselőnek is adományozható, azzal a feltétellel, hogy a szakvizsgát az adományozástól számított egy éven belül le kell tennie. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt a szakmai tanácsadói vagy főtanácsadói cím a törvény erejénél fogva megszűnik. A határidőbe nem számíthatók be a Ktv. 25. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. július 24-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 921. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére