2007. évi CXXI. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról[1]

I.[2]

II.[3]

III.[4]

IV.[5]

V.

Záró rendelkezések

80. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 23. §-a, az Szt. 132. §-a (1) bekezdésének - e törvény 57. §-ának (1) bekezdésével megállapított - t) pontja, e törvény 82. §-ának (3) és (7) bekezdése, valamint 84-86. §-a a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

81. § (1)[6]

(2)[7]

(3)[8]

(4) Az e törvény hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesülő, az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény 38. §-ának (9) bekezdése szerint szociálisan rászorultnak minősített személyek gondozási szükségletét nem kell az e törvény 26. §-a szerint megvizsgálni; a gondozási szükséglet fennállását a külön jogszabály szerinti, egészségi állapotról szóló orvosi igazolás a következő felülvizsgálat időpontjáig igazolja.

(5) Az e törvény hatálybalépésekor idősotthoni ellátásban részesülő személyek gondozási szükségletét

a) nem kell az e törvény 31. §-a szerint megvizsgálni,

b) fennállónak kell tekinteni idősotthoni ellátásuk teljes időtartama alatt.

(6)[9]

(7)[10]

(8)[11]

(9)[12]

(10)[13]

(11)[14]

(12)[15]

(13)[16]

(14)[17]

(15)[18]

(16)[19]

(17)[20]

(18)[21]

(19)[22]

(20)[23]

(21)[24]

(22)[25]

82. §[26]

83. §[27]

84. §[28]

85. §[29]

86. §[30]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. október 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2015. évi CCXXIII. törvény 75. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2023.06.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

Tartalomjegyzék