Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva - az Alkotmány 37. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 29. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra - az alábbiakat rendeli el:

1. §

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormánynak

a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,

b) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért, és

c) a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért

felelős tagja.

2. §

A miniszter feladat- és hatáskörében:

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közreműködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintő, más tárca főfelelősségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,

e) ellátja a Kormány országgyűlési képviseletével kapcsolatos feladatokat, együttműködik az Országgyűlés illetékes bizottságaival,

f) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő ágazati megállapodásokat,

g) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

h) ellátja mindazokat a hatásköröket és feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök neki címez.

3. §

(1) A miniszter - külön jogszabályban foglaltak szerint-irányítja

a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat;

b) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot;

c) a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretei között működő Nemzeti Biztonsági Felügyeletet.

(2)[1]

(3)[2]

(4)[3] A Ksztv. 29. §-ának (4) bekezdése alapján a miniszter irányítási jogkörébe tartozik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke és a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője.

(5)[4]

(6)[5] A minisztert a Ksztv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter helyettesíti.

(7)[6] A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "PTNM" megjelölést kell alkalmazni.

4. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)[7]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése. Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatálytalan 2009.04.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése. Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatálytalan 2009.04.16.

[3] Módosította a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése. Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatályos 2009.04.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2008.02.19.

[5] Módosította a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése. Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatályos 2009.04.16.

[6] Beiktatta a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 52. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.