Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet

az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés l) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (5) bekezdés a)-c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1]

(2) Könyvtári intézetként a Kormány a Könyvtári Intézetet jelöli ki.

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[5]

(3)[6]

A miniszterelnök helyett.,

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatálytalan 2020.02.15.

[2] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 86. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 164. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.