233/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról[1]

Lábjegyzetek:

[1] E rendeletet saját 2. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte 2008.01.02-i időállapottal, korábban hatályon kívül helyezte a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § i) pontja. Hatálytalan 2007.12.24.