2007. évi XXIV. törvény

egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról[1]

1. §[2][3]

2. §[4]

3. §[5]

4. §[6]

5. §[7]

6. §[8]

7. §[9]

8. §[10]

9. §[11]

10. §[12]

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. §[18]

17. §[19]

18. §[20][21]

19. §[22]

20. §[23]

21. §[24]

22. §[25]

23. §[26]

24. §[27]

25. §[28][29]

26. §[30]

27. §[31]

28. §[32]

29. §[33]

Záró rendelkezések

30. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2007. május 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2)[34]

(3)[35]

(4)[36]

(5)[37]

(6)[38]

(7)[39]

(8)[40]

31. § Ez a törvény megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről szóló, 2006. május 17-i 816/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet;

c) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. március 26-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[3] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdése 4. pontja. Hatálytalan 2007.09.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[21] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdése 4. pontja. Hatálytalan 2007.09.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[29] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdése 4. pontja. Hatálytalan 2007.09.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdése 4. pontja. Hatálytalan 2007.09.02.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 971. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 30. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.31.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 971. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXLVIII. törvény 215. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdése 4. pontja. Hatálytalan 2007.09.02.

Tartalomjegyzék