391/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (1) és (3) bekezdése, a 9. § (2)-(3) bekezdése, a 12. § (3) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése, a 14-15. §, a 17. § (3) és (7) bekezdése, a 28-29. §-a 2008. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet 1. § (2) bekezdése, 2-8. §-a, 9. § (1) bekezdése, 10-11. §-a, 12. § (1)-(2), (5)-(16) bekezdése, 13. § (2)-(3) bekezdése, 16. §-a, 17. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bekezdése 2008. február 1. napján lép hatályba.

(4) E rendelet rendelkezéseit - a (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a hatálybalépést követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(5) Az R. e rendelettel megállapított 1. § (6) bekezdését, 5/A. § (6), (11) bekezdését, 18. § (7)-(9), (15) bekezdéseit, 21. §-át, valamint 24. § (17) bekezdését a már folyósított támogatások tekintetében is alkalmazni kell.

33. §[32]

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 391/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[33]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 33. § - a. Hatálytalan 2008.02.02.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 17. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 17. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék