99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet

az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 39/1999. (VII. 6.) GM rendelet módosításáról

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott szakértői engedélyek azok határidejének lejártáig érvényesek.

(3)[2]

(4)[3]

(5) Ez a rendelet 2013. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére