15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről[1]

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:[2]

1. §

(1) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását; e szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(2) E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(3) E rendelet 4. számú melléklete tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet] szereplő szakképesítésekre - külön jogszabályok alapján - megszerzett jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet] szereplő szakképesítésekre vonatkozóan.

(4) E rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

(5)[3] Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakképesítések esetében a szakmai bizonyítvány kiegészítőlapokat e rendelet 6. számú melléklete szerint kell kibocsátani.

2. §

Az e rendelet 2. számú mellékletében kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelmények II. pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2. számú melléklet II. pontjában nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket is.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól szóló 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet.

(3) Hatályát veszti az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 7/2002. (V. 25.) ISM-OM együttes rendelet.

(4) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

(5)[4] A 2011. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a 2. számú mellékletnek a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról szóló 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban levő rendelkezései alapján is indíthatóak.

Szűcs Erika s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Tisztelt Előfizetőnk! A rendelet mellékleteinek közlését terjedelmi okokból mellőzzük. Amennyiben a mellékletek bármelyikére igényt tart, az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk, és kérésére azt e-mailben megküldjük Önnek: info@hvgorac.hu, telefonon: + 36 1 340-2304, + 36 1 340-2305-ös számon. A rendelet 2. számú mellékletét módosította a 61/2011. (XI. 3.) NEFMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.11.06.

[2] A rendelet 2. számú mellékletét módosította a 4/2012. (VI. 12.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.06.15. A rendelet 1-2. számú mellékleteit módosította a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.09.01. A rendelet 2. számú mellékletét módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 50. §-a. Hatályos 2013.02.08. A rendelet 1-2. mellékletét módosította a 12/2013. (III. 28. ) NGM rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése. Hatályos 2013.09.01.

[3] Beiktatta az 1/2010. (II. 5.) SZMM rendelet 1. § -a. Hatályos 2010.02.21.

[4] Beiktatta a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.08.28.