226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet

a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról

A Kormány a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) szerinti illetékes hatóság feladatait

a)[1] humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási célú felhasználás, az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetén a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ,

b)[2] a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén (beleértve az élelmiszer-előállításban alkalmazott technológiai segédanyagokat is), illetve egyéb ipari célú felhasználás esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter és az élelmiszeriparért felelős miniszter,

c)[3] a felügyelet és ellenőrzés tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

látja el.

(2)[4] A Jegyzőkönyv szerinti adatszolgáltatási, tájékoztatási, illetve bejelentési kötelezettségek teljesítését a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: kapcsolattartó) végzi. A kapcsolattartó ellátja a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló, 2003. július 15-i, 1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1946/2003/EK rendelet) 17. cikke (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási központ feladatait, különösen az 1946/2003/EK rendelet 9. cikkében, a 14. cikke (2) bekezdésében és a 15. cikke (1) bekezdésében foglalt kötelezettségek vonatkozásában.

(3)[5] Az (1) bekezdésben foglalt hatóságok a szükséges információkról rendszeresen tájékoztatják a kapcsolattartót.

2. §[6]

Az 1946/2003/EK rendelet 19. cikk (1) bekezdésében foglalt jelentést - az 1. § (1) bekezdésében foglalt hatóságok bevonásával - a kapcsolattartó készíti el és küldi meg az Európai Bizottság számára.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló, 2003. július 15-i, 1946/2003/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 9. cikkének, 14. cikke (2) bekezdésének, 15. cikke (1) bekezdésének, 17. cikke (2) bekezdésének és 19. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 430. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 121. §-a. Hatályos 2016.12.03.

[4] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 430. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 642. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 642. § - a. Hatályos 2009.10.01.