334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ működésével kapcsolatos módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 11. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 23. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 27. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 34. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi VIII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2j) bekezdésében, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában és (2j) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 50. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 52. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 53. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 54. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés c) pontjában az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

2. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

2. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. pont 1.122. alpontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központban" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban" szöveg lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 11/D. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 11/D. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (3c), (3d) és (4a) bekezdésében, 11/E. § (1b) bekezdés a) pontjában, 24. § a) pont ab) alpontjában az "az OGYÉI" szövegrész helyébe az "az NNGYK" szöveg,

c) 11/D. § (3b) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 34. számú mellékletében foglalt táblázat B:9 mezőjében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

5. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 6/C. § (4) bekezdésében az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 6/C. § (4) és (6) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

6. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

a) 14. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központnak (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 14. § (4) bekezdésében, 14. § (4) bekezdés b) pontjában és 25. § (10) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

7. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 10. § (3) és (6) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében, 11. § (4) és (5) bekezdésében és 14. §-ában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

f) 13. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg

lép.

8. A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. § A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén lakossági tájékoztatásra az (1) bekezdésben meghatározott szervekkel előzetes egyeztetés alapján jogosult szervek:]

"f) a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ,"

9. A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet j) pontja.

10. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés d) pontjában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

11. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet]

a) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:2-A:5 és A:12 mezőjében és 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

b) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 53. sorában az "OKI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 24. sora.

13. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

14. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 2. számú mellékletében foglalt táblázat 2. pont c) alpontjában az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg,

b) 2. számú mellékletében foglalt táblázat 2. pont d) alpontjában az "Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg,

c) 2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. pont d) alpontjában az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg,

d) 2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. pont f) alpontjában az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI)" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

e) 2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. pont g) alpontjában és 7. pontjában és 4. számú mellékletében foglalt táblázat 6. pontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg,

f) 3. számú mellékletében foglalt táblázat B:11 mezőjében az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg

lép.

14. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

15. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 8. § (5) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében az "NNK-nak" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

c) 14. § (2) bekezdésében az "NNK-hoz" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

d) 15. § (3) bekezdésében az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

15. A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

16. § A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

16. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

17. § A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (1), (3) és (4) bekezdésében az "az OGYÉI" szövegrész helyébe az "az NNGYK" szöveg

lép.

17. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 17. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és c) pontjában, 17/B. §-ában, 18. § (4) és (5) bekezdésében, 19. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében, 20. §-ában, 21. § (1) bekezdésében, 21/A. § (1), (3), (6) és (7) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésében és 44. § (1)-(3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 18. § (3) bekezdés a) pontjában az "OGYÉI-től" szövegrész helyébe az "NNGYK-tól" szöveg,

d) 19. § (1) bekezdés b) pontjában az "OGYÉI-nél" szövegrész helyébe az "NNGYK-nál" szöveg,

e) 19. § (1a) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

f) 21. § (2) bekezdésében és 27. §-ában az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

g) 37/F. § (8) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 37/C. § (1) bekezdése.

18. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak" szöveg lép.

19. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 6. § (1a) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 6. § (2) és (4) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

20. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

22. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt "I. Központi finanszírozásúak" című táblázat 8. sor 8.6. alpontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

21. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 8/A. § (2a) bekezdésében az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 8/A. § (2b) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

22. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

24. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a) 2. § 15. pontjában, 3. § (8a) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés a) pont ai) alpontjában, valamint o) pont oa) alpontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg,

b) 2/A. § (1) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak" szöveg,

c) 9. melléklet B) részében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg

lép.

23. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

25. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (4) és (6) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 10. §-ában, 18. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, valamint 6. mellékletében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

c) 3. § (7) bekezdésében, 6. § (2a) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdésében, 10/A. §-ában, 11. § (1a) és (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 13. § (3) és (9) bekezdésében, 15. § (1a), (2) és (5) bekezdésében, 16. § (1a) és (4)-(6) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (2) és (4)-(6) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 27. § (3) bekezdésében és (9) bekezdés a) pontjában, valamint 28. § (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 3. § (5) bekezdésében, 13. § (1) és (12) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (4b) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-nél" szövegrész helyébe az "NNGYK-nál" szöveg,

f) 12. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

g) 14. § (2) bekezdésében, 7. és 8. mellékletében az "OGYÉI-től" szövegrész helyébe az "NNGYK-tól" szöveg,

h) 27. § (4) bekezdés c) pontjában és (4a) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

i) 2., 7., 8. és 9. mellékletében az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 32. §-a.

24. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

27. § A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontjában az "az OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot" szöveg lép.

28. § Hatályát veszti piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja.

25. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

29. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 4. § (3) és (5) bekezdésében az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 4. § (6) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 18. § (7) bekezdésében, 18/A. § (5) bekezdésében, 18/B. § (1) bekezdésében és 18/C. § (2) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

e) 18/A. § (4) bekezdésében az "NNK-nak" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 19/D. § (3) bekezdése és 21/A. § (8) bekezdése.

26. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

31. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. § c) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

27. A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

32. § A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Abban az esetben, ha a kozmetikai termék termékinformációs dokumentációja Magyarországon található, úgy annak szakmai ellenőrzését a nemzeti hatóság végzi."

33. § A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. §-ában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet jelöli ki (a továbbiakban: nemzeti hatóság)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (a továbbiakban: nemzeti hatóság) jelöli ki" szöveg lép.

34. § Hatályát veszti a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 10. §-ában az "és a Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész.

28. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

29. Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

36. § Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:148 mezőjében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

30. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

37. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24/E. § Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 4. terméktípusba tartozó termékek az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. A kérelemnek a 2. melléklet 5. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia."

31. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

38. § A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdés b) pontjában, 3. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

32. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében az "az OKFŐ és az OGYÉI vezetőjével" szövegrész helyébe az "az OKFŐ vezetőjével, az országos tisztifőorvossal" szöveg,

b) 10. § (7) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak" szöveg

lép.

40. § Hatályát veszti az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) főigazgatóját," szövegrész,

b) 10. § (8) bekezdésében a "valamint az OGYÉI főigazgatója" szövegrész, valamint

c) 10. § (13) bekezdésében az "és az OGYÉI" szövegrész.

33. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

41. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként:

ellátja a (3c) bekezdés szerinti szolgáltatási megállapodásban meghatározott feladatokat]

"fb) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Nemzeti Koncessziós Iroda, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vonatkozásában,"

34. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

42. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:32 mezőjében az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

35. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

43. § Hatályát veszti az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. § (1)-(4) bekezdése és 10/A-11. §-a.

36. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

44. § Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. § e) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

37. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

45. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában és 3. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

38. A genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

46. § A genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

39. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

47. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNGYK-t jelöli ki

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)

aa) 4. § (1) bekezdés k), l) és o) pontja,

ab) 4. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja, b) pont ba) és bc) alpontja, c) pont ca) alpontja, d) pont db) alpontja, valamint a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek tekintetében 4. § (5) bekezdés c) pont cb) alpontja,

ac) 4/A. § (1) bekezdése,

ad) 6. § (1) bekezdés h), i), o), p) és q) pontja,

ae) tekintetében gyógyszerészeti igazgatási hatáskörben eljárva 10. és 11. §-a, 13/A. § (1a), (1b) és (2) bekezdése,

af) 14. § b) pontja,

ag) 14. § f) pontja,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

ba) 56. § (6) bekezdése,

bb) 101. § (2) bekezdése,

bc) 159. § (5) bekezdés c) pontja,

bd) 159. § (6) bekezdése,

be) 161. § (4) bekezdése,

bf) 180. § (1) bekezdése,

bg) 215. § (4) bekezdése,

bh) 243. § (7) bekezdése,

bi) 232/B. § (14) bekezdése,

c) az Eüak.

ca) 15. § (3b) bekezdése,

cb) 19/B. §-a,

d) a Kbtv.

da) 6. § (1) és (2) bekezdése,

db) 7. §-a,

dc) 8. § (3) és (5) bekezdése,

dd) 8/A. § (1) és (5) bekezdése,

de) 10. § (3) bekezdése,

df) 20. § (2) bekezdése,

dg) 23. §-a,

dh) 25. § (5) bekezdése,

di) 26/A. §-a,

dj) 32. § (2) bekezdése,

e) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

ea) 1/A. § (3)-(5) bekezdése,

eb) § (8) bekezdése,

ec) 1/J. § (3) bekezdése,

ed) 2. § (7) és (8) bekezdése,

ee) 2/E. § (2) és (10) bekezdése,

ef) 2/F. § (2) és (3) bekezdése,

eg) 4. § (2)-(4) bekezdése,

eh) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,

ei) 5/A. § (1), (7), (8a), (10) és (11) bekezdése,

ej) 5/B. § (1), (4) és (5) bekezdése,

ek) 7. § (7) és (11) bekezdése,

el) 10. § (2) bekezdése,

em) 11/A. § (4) bekezdése,

en) 11/B. § (1)-(3) bekezdése,

eo) 14. § (17) bekezdése,

f) a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény

fa) 12. § (2) bekezdése,

fb) 22. § (1) bekezdése,

fc) 25. § (3) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése,

fd) 26. § (2a), (6) és (7) bekezdése,

fe) 27. § (5) bekezdése,

ff) 28. § (5) bekezdése,

g) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. §-a,

h) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése,

i) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 91. § (1) bekezdése,

j) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

ja) 17. § (5) bekezdése,

jb) 18/A. § (4) bekezdés b) pontja és (4a) bekezdése,

jc) 41. § (2)-(4) bekezdése,

jd) II. Része,

k) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 15. §-a szerinti feladatok ellátására."

48. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 12/B. §-sal egészül ki:

"12/B. § A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239. § (2) bekezdése tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként az NNGYK-t jelöli ki."

49. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 8. § (3) és (4) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében, valamint 11. §-ában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. alcíme.

40. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

51. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. §-ában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot" szöveg lép.

41. A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

52. § A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (2), (3) és (6) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

53. § Hatályát veszti a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a.

42. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

54. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:11 mezőjében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

43. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés a) pontjában, (5)-(7), (10) és (11) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés e) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében és 6. § (1) és (4) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 6. § (5) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés h) pontjában, 5. § (3) és (4) bekezdésében és 6. § (9) bekezdésében az "az OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

f) 3. § (4) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrészek helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

g) 6. § (6) bekezdésében az "OGYÉI-től" szövegrészek helyébe az "NNGYK-tól" szöveg

lép.

44. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről szóló 449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

56. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről szóló 449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrészek helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében és 10. §-ában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében és 5. § (1) és (4) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

g) 7. §-ában az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg

lép.

45. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (7) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (3), (4), (6) és (8) bekezdésében, 6. § (3) és (4) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában, (2), (3), (8) és (10) bekezdésében, 11. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 17. § (1), (1a) bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében és 18. § (1) és (2a) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

d) 11. § (2) bekezdésében és 17. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

e) 11. § (3) és (5) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében és 18. § (2), (3) és (4) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

f) 13. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

g) 13. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrészek helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

h) 13. § (9) bekezdésében az "OGYÉI-től" szövegrész helyébe az "NNGYK-tól" szöveg

lép.

58. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 11. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe az "az NNGYK" szöveg,

b) 11. § (6) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés e) pontjában és 15. § (3)-(5) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 15. § (2) bekezdésében az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 15. § (3) bekezdésében az "NNK-hoz" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg

lép.

59. § Hatályát veszti az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése, valamint 11. § (5) bekezdésében a "valamint - immunológiai gyógyszer esetén - az NNK-val" szövegrész.

46. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

60. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (5) bekezdés l) pont la) alpontjában az "az OGYÉI-nél" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (5a) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

c) 4. § (4) és (5) bekezdésében és 9. § (1) bekezdés c) pontjában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 14. § (1) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

47. A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

61. § A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 8. pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 13. pontjában, 6. § (2) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § (5) bekezdés b) pontjában és 10. § (3) bekezdésében és (5) bekezdés c) pontjában és 11. § (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdés c) és d) pontjában az "az OGYÉI-nél" szövegrész helyébe az "NNGYK-nál" szöveg

lép.

62. § Hatályát veszti a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése.

48. A helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről szóló 505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

63. § A helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről szóló 505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § d) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 3. §-ában, 4. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében és 6. § (1) és (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

49. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

64. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet]

a) 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:4, B:6, D:2, D:3, D:4, D:5 és D:6 mezőjében az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg,

b) 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:83 mezőjében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg

lép.

65. § Hatályát veszti az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3., 3a., 16. és 17. sora.

50. A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

66. § A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

51. A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről szóló 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

67. § A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről szóló 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 7. pontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

52. A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

68. § A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

53. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

69. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet E) pontjában foglalt táblázat A:6 mezőjében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

70. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet E) pontjában foglalt táblázat 9. sora.

54. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

71. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a) 7. § (7) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 7. § (8) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 15. § (10) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 5. pont c) alpontjában az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 10. § (3), (9), (10), (11), (12) bekezdésében, 11. § (1), (2), (3) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 13. § (1)-(3) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében és (10) bekezdésében, 21. § (2) és (5) bekezdésében, 24. § (7) bekezdésében, 25. § (5) bekezdésében, 3. melléklet 1. pont e) alpontjában, 5. pont b) alpontjában, 4. melléklet 6. pontjában, 5. melléklet 4. pont 2. alpont 2.5. pontjában, 6. mellékletében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 10. § (14) bekezdésében az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

e) 11. § (4) bekezdésében és 13. § (4) bekezdésében az "NNK-nál" szövegrész helyébe az "NNGYK-nál" szöveg,

f) 13. § (1), 24. § (4) és 25. § (7) bekezdésében az "NNK-nak" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

g) 5. melléklet 3. és 4. pont címében az "NNK-hoz" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg

lép.

55. Záró rendelkezések

72. § Ez a rendelet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelethez

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ"

2. melléklet a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelethez

A 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. pont szerinti szolgáltatások igénybevételére kötelezett szervek)

"c) Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ"

Tartalomjegyzék