2008. évi XXX. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

48. §[49]

49. §[50]

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. §[55]

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

63. § (1) Ez a törvény a (2)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)[64] E törvény 42-44., 59. és 61. §-a a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E törvény 14., 15., 20., 23-26. és 30. §-a, 50. §-a (1) bekezdésének a Pp. 395. §-a (4) bekezdésének g) pontját megállapító rendelkezése, valamint 55-58. és 60. §-a, továbbá 64. §-ának (1) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 62. §-a 2008. november 13-án lép hatályba, egyidejűleg a Pp. 135. §-a (1) bekezdése a) pontjának, valamint 136/A. §-a (3) bekezdése a) pontjának "1348/2000/EK tanácsi rendelet" szövegrésze helyébe az "1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész lép.

(5) E törvény 50. §-ának (2) bekezdése 2008. december 18-án lép hatályba.

(6)[65] E törvény 53. §-ának (2)-(3) bekezdése 2008. december 30-án, 54. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba.

(7)[66] E törvény 2. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba. E törvény 45. §-ának a Pp. 314. §-ának (3), 315. §-ának (4) és 317. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezése nem lép hatályba.

(8) E törvény által megállapított rendelkezéseket - amennyiben a (9) bekezdés eltérően nem rendelkezik -a hatálybalépésük után indult ügyekben kell alkalmazni.

(9)[67] E törvény 1., 2., 9., 10., 14., 15., 17., 20-34., 38-44., 46. és 61. §-a által megállapított rendelkezéseket, valamint 64. §-ának (1) bekezdését a hatálybalépésükkor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(10)[68]

64. §[69]

65. § (1) A Pp. e törvény 15. §-ával módosított a rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a bírósági meghagyás ellen előterjesztett ellentmondás alapján kitűzött tárgyalást a törvény hatálybalépésekor még nem tartották meg.

(2) A Pp. e törvény 20., 23-26. és 30. §-ával, valamint 64. §-ának (1) bekezdésével módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben arra a tanúra (szemletárgy birtokosára) és igazságügyi szakértőre kell alkalmazni, akinek a kihallgatását, illetve meghallgatását a bíróság még nem foganatosította.

(3) A Pp. e törvény 40. és 41. §-ával módosított rendelkezéseit azokban az ügyekben is alkalmazni kell, melyekben a jogerős ítéletet e törvény hatálybalépését megelőző öt éven belül hozták meg.

(4) A Pp. e törvény 46. §-ának (3) bekezdésével megállapított 340/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt határidőt azokban az ügyekben, melyekben a felülvizsgálati kérelem e törvény hatálybalépése előtt érkezett a Legfelsőbb Bírósághoz, a törvény hatálybalépésének időpontjától kell számítani.

66. §[70]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[57] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[61] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[62] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[63] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. §-a. Hatálytalan 2009.12.31.

[64] A "valamint 63. § (10) bekezdése" szövegrészt kihirdetésére visszamenő hatállyal megsemmisítette a 2/2009. (I. 23.) AB határozat 2. pontja.

[65] Hatálybalépése előtt a bekezdés szövegét megállapította a 2008. évi XCVI. törvény 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[66] Megállapította a 2009. évi L. törvény 66. §-a. Hatályos 2009.06.30.

[67] A "valamint 63. § (10) bekezdése" szövegrészt kihirdetésére visszamenő hatállyal megsemmisítette a 2/2009. (I. 23.) AB határozat 3. pontja.

[68] Kihirdetésére visszamenő hatállyal megsemmisítette a 2/2009. (I. 23.) AB határozat 1. pontja.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.