2008. évi LXI. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)[33]

(3) Hatályát veszti a Kjt.

a)[34]

b)[35]

c)[36]

d)[37]

e)[38]

f)[39]

g)[40]

h)[41]

i)[42]

j)[43]

k)[44]

l)[45]

(4)[46]

(5) E törvény

a) 1-31. §-a,

b)[47] 32. §-a (3) bekezdésének a)-f) pontja, h)-j) pontja, valamint l) pontja és (4) bekezdése,

c)[48] 33-40. §-a, 41. §-ának (1)-(7) bekezdése és (9)-(10) bekezdése, valamint

d) az 1. és 2. számú melléklet 2009. december 31-én hatályát veszti.

(6) E törvény 2012. december 31-én veszti hatályát.

33. §[49] d)

34. §[50]

35. §[51]

36. §[52]

37. §[53]

38. §[54]

39. §[55]

40. §[56]

41. § (1)[57]

(2)[58]

(3)[59]

(4)[60]

(5)[61]

(6)[62]

(7)[63]

(8)[64] A Kjt. 61. §-a (4) és (5) bekezdésének e törvény 32. § (3) bekezdésének g) pontjával történő hatályon kívül helyezése nem érinti a 2012. december 31-ét megelőzően a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, illetőleg szakképesítés megszerzése alól adott felmentéseket és mentesítéseket.

(9)[65]

(10)[66]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez[67]

2. számú melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez[68]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. október 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[10] A 2008. évi CX. törvény 11. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[12] A 2008. évi CX. törvény 11. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[17] A 2008. évi CX. törvény 11. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[30] A 2008. évi CX. törvény 11. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[33] A 2012. évi CCXVI. törvény 19. §-a alapján nem lép hatályba. Tekintettel arra, hogy ezen rendelkezés 2009.01.01. napján hatályba lépett, a jogalkotó feltehetően a hatályon kívül helyezni rendelte. Helyesbítése várható.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[40] A 2012. évi CCXVI. törvény 19. §-a alapján nem lép hatályba.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[44] A 2012. évi CCXVI. törvény 19. §-a alapján nem lép hatályba.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[47] Megállapította a 2009. évi CXXVI. törvény 50. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[48] Megállapította a 2009. évi CXXVI. törvény 50. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[57] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[61] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[62] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[63] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[64] Módosította a 2009. évi CXXVI. törvény 55. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[66] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[67] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[68] Hatályon kívül helyezte e törvény 32. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére