Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

2009. évi CXXVI. törvény

egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról[1]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

21. §[22]

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

22. §[23]

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

26. §[27]

27. §[28]

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása

28. §[29]

29. §[30]

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosítása

30. §[31]

31. §[32]

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

41. §[42]

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

42. §[43]

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

43. §[44]

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

44. §[45]

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

45. §[46]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

46. §[47]

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

47. §[48]

48. §[49]

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény módosítása

49. §[50]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXI. törvény módosítása

50. §[51]

Záró rendelkezések

51. § (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény

a) 1-14. §-a,

b) 16. §-a,

c) 18-25. §-a,

d) 27. §-a,

e) 29-35. §-a,

f) 37-38. §-a,

g) 49-50. §-a,

h) 52-53. §-a,

i) 54. §-ának (1) bekezdése,

j) 54. §-ának (3)-(4) bekezdése,

k) 55. §-ának (1) bekezdése,

l) 55. §-ának (4)-(9) bekezdése, valamint

m) 56. §-a

2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény

a) 15. §-a,

b) 54. §-ának (2) bekezdése, valamint

c) 55. §-ának (2)-(3) bekezdése

2010. február 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény

a) 17. §-a,

b) 26. §-a, valamint

c) 28. §-a

2010. május 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény

a) 1-16. §-a,

b) 18-25. §-a,

c) 27. §-a,

d) 29-50. §-a,

e) 53. §-a,

f) 54. §-ának (1)-(3) és (5) bekezdése,

g) 55. §-ának (1)-(11) bekezdése, valamint

h) 56. §-a

2010. március 31-én veszti hatályát.

(6) E törvény

a) 17. §-a,

b) 26. §-a, valamint

c) 28. §-a

2010. június 1-jén veszti hatályát.

(7) E törvény 54. §-ának (4) bekezdése 2013. január 31-én veszti hatályát.

(8) E törvény 55. §-ának (12) bekezdése 2017. január 2-án veszti hatályát.

(9) A Kjt. e törvény 16. §-ával megállapított 90. §-a 2017. január 1-jén veszti hatályát.

52. § (1) A Kjt. e törvény 8. §-ával megállapított 34. §-a (1) bekezdésének c) pontját 2010. január 1-jét követően indult perekben kell alkalmazni.

(2)[52]

(3) A Kbt. e törvény 42. §-ával megállapított 60. §-ának (4) bekezdését e törvény hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

53. §[53]

54. § (1)[54]

(2)[55]

(3)[56]

(4)[57]

(5)[58]

55. § (1)[59] 58. §-ának (2) bekezdésében az "57. § (3)-(4) bekezdése" szövegrész helyébe a "57. § (3) bekezdése" szövegrész lép,

(2)[60]

(3)[61]

(4)[62]

(5)[63]

(6)[64]

(7)[65]

(8)[66]

(9)[67]

(10)[68]

(11)[69]

(12) 2017. január 1-jén a Kjt. 23. §-ának (1) bekezdésében az " - a 90. §-ban foglalt kivétellel - csak felsőfokú" szövegrész helyébe a "csak felsőfokú" szövegrész lép.

56. §[70]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 16-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (6) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.06.01.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (6) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.06.01.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (6) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2010.06.01.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXV. törvény 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[57] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.31.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[61] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[62] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[63] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[64] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[65] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[66] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[67] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[68] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[69] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

[70] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (5) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2010.03.31.

Tartalomjegyzék