Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az e rendelet 1. számú mellékletében - régiónkénti bontásban - felsorolt intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakmai vizsga szervezésére a (2)-(4) bekezdésekben meghatározottak figyelembevételével.

(2) A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény a 2. számú mellékletben megjelölt szakképesítés, szakképesítés-elágazás és szakképesítés-ráépülés tekintetében és az ott meghatározott régióban jogosult 2010. július 31-éig szakmai vizsga szervezésére.

(3) A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény a 3. számú mellékletben megjelölt szakképesítés, szakképesítés-elágazás, ezek részszakképesítése(i), szakképesítés-ráépülés, valamint részszakképesítés tekintetében és az ott meghatározott régióban jogosult 2012. június 30-ig szakmai vizsga szervezésére.

(4) A 2. számú mellékletben és a 3. számú mellékletben nevesített szakképesítések tekintetében elnyert vizsgaszervezési jogosultságok a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló szociális és munkaügyi miniszteri rendeletnek a külön jogszabályokban megállapított jogosultságok a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel (a továbbiakban: R.) és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések közötti megfeleltetését szabályozó mellékletében megjelöltek szerint érvényesek, az R. 2006. március 31-én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények szerint szervezett képzések esetén.

2. §[1]

(1) Az 1. számú mellékletben megjelölt intézményeken kívül

a)[2] a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) a szakképzésért és felnőttképzésért, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés,

b)[3]

tekintetében jogosult szakmai vizsga megszervezésére.

(2)[4] Az NMH vizsgaszervezési jogosultsága kiterjed az R. 2006. március 31-én hatályos azon szakképesítéseinek - korábbi szabályok szerint megkezdett képzéseket követő - szakmai vizsgáira is, amelyek az e rendelet 4. számú mellékletében szerepelnek.

(3)[5]

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[6] A 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti szakképesítések tekintetében e rendelet szerint szervezett szakmai vizsgának, illetve e rendelet szerinti szakmai vizsgaszervezési tevékenységnek kell tekinteni az NMH - 2011. január 1-je és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról szóló 22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet hatálybalépése közötti - szakmai vizsgáit, vizsgaszervezési tevékenységét is.

Szűcs Erika s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint

Nyugat-Dunántúl régió

SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
1Budapesti Gazdasági Főiskola1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.
2Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)1211 Budapest, Táncsics M. u. 78
3DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.
4ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
5EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
6FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.
7FEOT Foglalkoztatást Elősegítő, Oktató és Tanácsadó Kft.9027 Győr, Bajza u. 11.
8Gépipari Tudományos Egyesület1027 Budapest, Fő utca 68.
9Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 8.
10GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.9028 GYŐR, FEHÉRVÁRI U. 75.
11INFORG Oktató, Tervező, Szervező Kft.9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 3.
12Ipartestületi Szakközépiskola1074 Budapest, Hársfa utca 12.
13Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium9021 Győr Szent István út. 7.
14Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.
15Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
16KOPINT-DATORG Szakközépiskola1065 Budapest Nagymező u. 37-39.
17Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
18Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
19Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.7635 Pécs, Donátusi út 25.
20NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.
21NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.1143 Budapest, Gizella u. 42-44.
22OK-TAT-60 Kft.3000 Hatvan, Tanács út 9.
23ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRTŐ INTÉZET SZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.3300 EGER, ÉRSEK U. 10.
24Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft1111 Budapest, Műegyetem rkp.9.
25Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.
26Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola7621 Pécs, Mária u. 5-7.
27PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
28Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.1135. Budapest Mór u. 2-4
29School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola8900 Zalaegerszeg, Ola utca 13.
30Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22.
31Szombathelyi Regionális Képző Központ9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 1-3.
32SZTÁV Felnőttképző zRt.1149 Budapest, Angol utca 36.
33Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola7622 Pécs, 48-as tér 2.

Közép-Dunántúl régió

SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
1Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségű Társaság8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 93.
2Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium2890. Tata, Hősök tere 9.
3Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)1211 Budapest, Táncsics M. u. 78
4DELIKATES FELNŐTTKÉPZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 50.
5Dunaferr Szakközép -és Szakiskola2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-2.
6DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.
7ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
8EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
9Gépipari Tudományos Egyesület1027 Budapest, Fő u. 68.
10Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 8.
11ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
12Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelösségű Társaság1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.
13Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 10/A
14Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
15Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.7635 Pécs, Donátusi út 25.
16NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.
17NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.1143 Budapest, Gizella u. 42-44.
18OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.
19Országos Írásszakértő Intézet Szervező és Szolgáltató Kft.3300 Eger, Érsek u. 10.
20Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft1111. Budapest, Műegyetem rkp. 9.
21Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.
22Pannon Egyetem8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Pf. 158
23PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
24Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium8420 Zirc Alkotmány u. 16.
25Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola8200 Veszprém, Halle utca 3.
26Székesfehérvári Regionális Képző Központ8000. Székesfehérvár Seregélyesi út 123.
27SZTÁV Felnőttképző zRt.1149 Budapest, Angol utca 36.
28Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola7622 Pécs, 48-as tér 2.

Dél-Dunántúl régió

SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
1Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium7184 Lengyel, Petőfi utca 5.
2Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)1211 Budapest, Táncsics M. u. 78
3DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.
4ÉKKŐ Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
5Energetikai Szakközépiskola és Kollégium7030 Paks, Dózsa György út 95.
6Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium7400 Kaposvár Pázmány Péter u.17.
7EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
8Gépipari Tudományos Egyesület1027 Budapest, Fő u. 68.
9Ipartestületi Szakközépiskola1074 Budapest, Hársfa utca 12.
10Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelösségű Társaság1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.
11Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
12Magyar Elektrotechnikai Egyesület1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
13Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
14Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.7635 Pécs, Donátusi út 25.
15NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.
16NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.1143 Budapest, Gizella u. 42-44.
17Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.
18Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola7623 Pécs, Rét u. 10.
19Pécsi Regionális Képző Központ7634 Pécs, Bázis út 10.
SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
20Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola7621 Pécs, Mária u. 5-7.
21PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
22Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.1135. Budapest Mór u. 2-4
23Székesfehérvári Regionális Képző Központ8000. Székesfehérvár Seregélyesi út 123.
24Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22.
25Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola7622 Pécs, 48-as tér 2.

Közép-Magyarország régió

SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
1Arany Alkony Kht.1084 Budapest, Mátyás tér 6.
2Atalanta Oktatási Kft.1083 Budapest, Jázmin u. 10.
3Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.1089 Budapest, Vajda Péter u. 107a.
4Budapesti Gazdasági Főiskola1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.
5Corvin köz Oktatási Központ Kft.1082 Budapest, Kisfaludy utca 19.
6Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)1211 Budapest, Táncsics M. u. 78
7CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
8DELIKATES FELNŐTTKÉPZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG8000 Székesfehérvár, Prohászka O. U. 50.
9DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.
10EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.1134 Budapest, Botond u. 10.
11Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI)1085 Budapest, Horánszky u. 15.
12ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar1097 Budapest, Ecseri út 3.
13ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
14Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35.
15EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
165Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
17Gépipari Tudományos Egyesület1027 Budapest, Fő u. 68.
18Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakértő, Oktató és Kutató Kft.1118 Budapest, Budaörsi út 52. III. emelet
19Ipartestületi Szakközépiskola1074 Budapest, Hársfa utca 12.
20Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.
21Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
22KOPINT-DATORG Szakközépiskola1065 Budapest Nagymező u. 37-39.
23KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.1074 Budapest, Szövetség utca 37.
24Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium3170 Szécsény, Haynald L. út 11.
25Magyar Elektrotechnikai Egyesület1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
26Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
27MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság1062 Budapest, Andrássy út 73-75.
28Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.7635 Pécs, Donátusi út 25.
29Metodika Oktatási Szolgáltató Kft1031 Budapest, Csónakház u. 9.
30NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.
31NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.1138 Budapest, Váci út 186.
32NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.1143 Budapest, Gizella u. 42-44.
33NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.1091 Budapest, Üllői út 63.
34OK-TAT-60 Kft.3000 Hatvan, Tanács út 9.
35OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.
36Országos Írásszakértő Intézet Szervező és Szolgáltató Kft.3300 Eger, Érsek u. 10.
37Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft1111 Budapest, Műegyetem rkp.9.
38Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola1118. Budapest, Beregszász u. 10
39OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft.1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.
40Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.
41Pallas 70 Oktatási Kft.1041 Budapest Árpád út 56. A Icsh. II. 4.
42PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
43Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók Szövetsége1119 Budapest, Tétényi út 100C
44Plánet Oktatásszervező- és Termékelőállító Kft1141 Budapest, Bosnyák u. 67.
45Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium1088 Budapest, Ludovika tér 1.
46Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.1135. Budapest Mór u. 2-4
47Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.1073 Budapest Erzsébet krt. 7.
48Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
49Székesfehérvári Regionális Képző Központ8000. Székesfehérvár Seregélyesi út 123.
50Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22.
51SZTÁV Felnőttképző zRt.1149 Budapest, Angol u. 36.
52Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.2252 Tóalmás, Kossuth u. 68.
53Tüske Kft.2040 Budaörs, Budapesti út 124
54Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola7622 Pécs, 48-as tér 2.

Észak-Magyarország régió

SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
1Andrássy Gyula Szakközépiskola3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.
2BOKIK Szolgáltató Kht.3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
3Budapesti Gazdasági Főiskola1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.
4Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)1211 Budapest, Táncsics M. u. 78
5CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
6DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.
7ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
8ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar1097 Budapest, Ecseri út 3.
9Észak-magyarországi Regionális Képző Központ3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
10EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
11Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
12Gépipari Tudományos Egyesület1027 Budapest, Fő u. 68.
13INTERN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.3527 Miskolc, Vásárhelyi u. 6.
14Ipartestületi Szakközépiskola1074 Budapest, Hársfa utca 12.
15J. L. SEAGULL Szakképző Iskola3100 Salgótarján, Meredek út 9.
16Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.3525 Miskolc, Kis-Hunyad . 1.
17Károly Róbert Főiskola3200 Gyöngyös, Mátrai utca 36.
18Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri utca 5.
19Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.
20Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
21Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium3170 Szécsény, Haynald L. út 11.
22Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
23Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.3272 Visonta, Erőmű út 11.
24MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság1062 Budapest, Andrássy út 73-75.
25Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.7635 Pécs, Donátusi út 25.
26Miskolci Egyetem3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros
27NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.
28NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.1143 Budapest, Gizella u. 42-44.
29OK-TAT-60 Kft.3000 Hatvan, Tanács út 9.
30Oktatási Stúdió 90 Kft.3529 Miskolc, Csabai kapu 25.
31OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.
32országos Írásszakértő intézet szervező és szolgáltató kft.3300 EGER, ÉRSEK U. 10.
33Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft1111. Budapest, Műegyetem rkp. 9.
34Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.
35PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
36Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.1135. Budapest Mór u. 2-4
SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
37Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz.
38Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium3702 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1.
39Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző Iskola1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em.5.
40Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság1039 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em.5.
41SZTÁV Felnőttképző zRt.1149 Budapest, Angol utca 36.
42Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.3300 Eger, II Rákóczi F. u. 28.
43Tokaji Mezőgazdasági szakképző Iskola és Kollégium3910 Tokaj, Tarcali út 52.
44Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola7622 Pécs, 48-as tér 2.

Észak-Alföld régió

SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
1Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)1211 Budapest, Táncsics M. u. 78
2CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
3Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási Központ4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4Debreceni Regionális Képző Központ4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
5DELIKATES FELNŐTTKÉPZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, PROHÁSZKA O. UTCA 50.
6DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.
7ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
8ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar1097 Budapest, Ecseri út 3.
9Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium4100 Berettyóújfalu, Eötvös út 1.
10EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.
11Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
12Gépipari Tudományos Egyesület1027 Budapest, Fő u. 68.
13Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola5000 Szolnok, Baross utca 37.
14Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium4400 Nyíregyháza Árok u. 53.
15Ipartestületi Szakközépiskola1074 Budapest, Hársfa utca 12.
16Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelőségű Társaság1077 Budapest, Rózsa 4-6.
17Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
18Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
19MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság1062 Budapest, Andrássy út 73-75.
20Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.7635 Pécs, Donátusi út 25.
21NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.
22New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.4400, Nyíregyháza , Rákóczi u. 16.
23NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.1143 Budapest, Gizella u. 42-44.
24Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 102.
25Nyíregyházi Regionális Képző Központ4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13.
26OK-TAT-60 Kft.3000 Hatvan, Tanács út 9.
27OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.
28ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRTŐ INTÉZET SZERVEZŐ ES SZOLGÁLTATÓ KFT.3300 EGER, ÉRSEK U. 10.
29Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II.em
30Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.
31PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság1143 Budapest Szobránc u. 6-8.
32Pinkerton-V Ügynöki és Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-7.
33PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.4800 VÁSÁROSNAMÉNY, KOSSUTH U. 35/2.
34RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT.4025 DEBRECEN, ARANY JÁNOS U. 12.
35RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság4931 Tarpa, Árpád utca 24.
36Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.1135. Budapest Mór u. 2-4
37Sillabusz 2000 Humán Szolgáltatásokat Szervező Közkereseti Társaság4033 Debrecen, Sámsoni út 67.
SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
38Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz.
39Szolnoki Főiskola5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
40SZTÁV Felnőttképző zRt.1149 Budapest, Angol utca 36.
41Tüske Kft.2040 Budaörs, Budapesti út 124
42Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium4440 Tiszavasvári Petőfi út 1.
43Veress Ferenc Szakképző Iskola4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a.
44VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.1037 Budapest, Testvérhegyi út 3.
45Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola7622 Pécs, 48-as tér 2.

Dél-Alföld régió

SorszámAz intézmény megnevezéseAz intézmény címe
1Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium5600 Békéscsaba Puskin tér 1.
2Békéscsabai Regionális Képző Központ5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.
3Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)1211 Budapest, Táncsics M. u. 78
4CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.1212 Budapest, Erdőalja u. 12.
5Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium6640 Csongrád, Jókai u. 14.
6DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.
7ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
8Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
9Gépipari Tudományos Egyesület1027 Budapest, Fő u. 68.
10KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT 20.
11Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.
12Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
13KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.
14KOPINT-DATORG Szakközépiskola1065 Budapest Nagymező u. 37-39.
15Magyar Elektrotechnikai Egyesület1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
16Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
17Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.7635 Pécs, Donátusi út 25.
18NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.
19NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.1143 Budapest, Gizella u. 42-44.
20Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft1111. Budapest, Műegyetem rkp. 9.
21Öveges Képző Kft.6000 Kecskemét, Rákóczi út 9.
22PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
23Szegedi Tudományegyetem6720 Szeged, Dugonics tér 13.
24SZTÁV Felnőttképző zRt.1149 Budapest, Angol utca 36.
25Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola7622 Pécs, 48-as tér 2.

2. számú melléklet a 9/2008. (VI 28.) SZMMrendelethez

Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok 2010. július 31-éig, régiók szerint

OKJ számSzakképesítés megnevezéseSzakképesítés köreSzakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése (a feljogosított intézmény címét az 1.számú melléklet tartalmazza)Régiók
NyDKDDDKMEMEADA
33 762 01Szociális gondozószakképesítés-NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.XXXXXXX
0010 33és ápolóelágazásRaoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és GimnáziumX
02Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és SzakközépiskolaX
Ferenczi Sándor Egészségügyi SzakközépiskolaXXXX
Békéscsabai Regionális Képző KözpontX
Arany Alkony Kht.X
52 223 01Jelnyelvi tolmácsELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai KarXXX
0000 00 00
54 762 02Szociális gondozó,szakképesítés-NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.XXXXXXX
0010 54szervezőelágazásSzent-Györgyi Albert Egészségügyi és SzociálisX
04Szakiskola és Szakközépiskola
Ferenczi Sándor Egészségügyi SzakközépiskolaXXXX
54 762 02Gerontológiaiszakképesítés-NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.XXXXXXX
0010 54 01gondozóelágazás
54 762 01Szociálisszakképesítés-NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.XXXXXXX
0010 54asszisztenselágazásFerenczi Sándor Egészségügyi SzakközépiskolaXXXX
02Békéscsabai Regionális Képző KözpontX
54 762 01Mentálhigiénésszakképesítés-NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.XXXXXXX
0001 54 02asszisztensráépülésBékéscsabai Regionális Képző KözpontX
54 761 02Kisgyermek-szakképesítés-Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és GimnáziumX
0010 54gondozó, -nevelőelágazásEgészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI)X
02Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és SzakközépiskolaX

Jelmagyarázat

Régió neveRégióba tartozó megyékJel
Nyugat-Dunántúli régióGyőr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megyeNyD
Közép-Dunántúli régióVeszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megyeKD
Dél-Dunántúli régióBaranya megye, Somogy megye, Tolna megyeDD
Közép-Magyarországi régióBudapest, Pest megyeKM
Észak-Magyarországi régióHeves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megyeÉM
Észak-Alföldi régióJász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeÉA
Dél-Alföldi régióBács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megyeDA

3. számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok 2012. június 30-ig, régiók szerint

A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
33-582-01-1000-00-00 -Acs, állványozószakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
31-341-04-0100-31-01 -Agrokémiai és növényvédelmi kereskedőRészszak képesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXX
52-521 -01 -0010-52-01 - Akusztikus emissziós anyagvizsgálószakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
33-582-01-0100-21-01 -ÁllványozóRészszak képesítésGYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. OK-TAT-60 Kft.XXXX
54-524-01 -0100-31 -01 - Általános laboránsRészszak képesítésSurányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
54-524-01-0010-54-01 - Általános vegyipari laboratóriumi technikusszakképesítés-elágazásEnergetikai Szakközépiskola és Kollégium Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Pallas 70 Oktatási Kft.X
54-345-02-0100-31 -01 - AnyagbeszerzőRészszak képesítésSchool of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
33-582-02-0100-31-01 -Árnyékolástechnikai szerelőRészszak képesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
31 -341 -02-0100-21 -01 - ÁruösszeállítóRészszak képesítésGYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Pallas 70 Oktatási Kft.X
54-345-02-0100-31-02 -ÁruterítőRészszak képesítésSchool of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
33-543-01 -0100-21 -01 - Asztalosipari szerelőRészszak képesítésOK-TAT-60 Kft.XXXX
SZTAV Felnőttképző zRt.XXXXXX
52-522-01-0000-00-00 -Atomerőmüvi gépészszakképesítésEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
52-522-02-0000-00-00 -Atomerőmüvi karbantartószakképesítésEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
31-521-08-0010-31-01 -Autógyártószakképesítés-elágazásBláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
52-523-01 -1000-00-00 - Automatikai műszerészszakképesítésDunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
52-523-01 -0001 -54-01 - Automatikai technikusszakképesítés-ráépülésEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
31-544-01-0000-00-00 - Bányászati gépkezelőszakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
OK-TAT-60 Kft.XX
52-544-01 -0010-52-01 - Bányászati robbantómesterszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
31-544-01-0100-31-01 - Bányászati szállítóberendezés kezelőjeRészszak képesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
33-582-02-0000-00-00 - Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelőszakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
Metodika Oktatási Szolgáltató KftX
NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Pallas 70 Oktatási Kft.X
Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.XXXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
33-346-01-0001-52-01 - Beszéd leíró-gyorsírószakképesítés-ráépülésMÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
31 -582-15-0100-21 -01 - Beton- és vasbeton készítőrészszakképesítésGYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
SZTAV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
31-582-01-0000-00-00 - BetonelemgyártószakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXX
OK-TAT-60 Kft.XX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégiumX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
31 -521 -11-0100-31-01 - Bevontelektródás hegesztőRészszak képesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XX
Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXX
33-341-02-0100-31-01 - Bolti pénztárosRészszak képesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
RÉGIO OKTATÁSI KÖZPONT KFT.X
33-542-01-1000-00-00 - BőrdíszművesszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XX
31-542-02-0100-31-01 - BörtárgykészítőRészszak képesítésDebreceni Regionális Képző KözpontX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)XXX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
33-582-03-1000-00-00 -BurkolószakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Reguly Antal Szakképző Iskola és KollégiumX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnöttképző zRt.XXXXXX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
Atalanta Oktatási Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XX
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
31-341-01-0010-31-01 - Bútor- és lakástextil-eladószakképesítés-elágazásNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Öveges Képző Kft.X
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)X
52-341-05-0100-52-01 - Bútor- és lakástextil-kereskedőRészszak képesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Pallas 70 Oktatási Kft.X
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.X
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
52-341-02-0010-52-01 - Bútor- és szőnyeg becsüsszakképesítés-elágazásKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXX
Szegedi TudományegyetemX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXX
33-543-01-1000-00-00 - BútorasztalosszakképesítésMÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnöttképzö zRt.XXXXXX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
54-543-02-0010-54-01 - Bútoripari technikusszakképesítés-elágazásNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
33-542-04-0100-31-01 - BútorkárpitosrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
33-542-02-1000-00-00 - Cipész, cipőkészítő, cipőjavítószakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
33-542-02-0100-31-01 - Cipöfelsörész-készítörészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
33-542-02-0100-21-01 - CipöösszeállítórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)XX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
Gépipari Tudományos EgyesületX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.X
31-521-02-0000-00-00 - CNC-forgácsolószakképesítésISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Miskolci EgyetemX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
33-811-01-0000-00-00 -CukrászszakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
33-542-05-0010-33-01 - Csecsemő- és gyermekruha-készítőszakképesítés-elágazásMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
31-582-13-0100-31-01 - Cserépkályha-készítörészszakképesítésAndrássy Gyula SzakközépiskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
31-582-02-0000-00-00 - CsövezetéképítöszakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
OK-TAT-60 Kft.XX
31-521-05-0100-21-01 - Darabológép-kezelőrészszakképesítesJedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
OK-TAT-60 Kft.XXX
ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.XXXXXXX
31-582-03-0100-21-01 - Daru kötözőrészszakképesítésGYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
33-811-03-0001-33-01 - Diétás szakácsszakképesítés-ráépülésKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendég látóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátói pari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
52-522-03-0000-00-00 - DozimetrikusszakképesítésEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
52-341-02-0100-52-01 - Drágakő-meg határozórészszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)X
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
31-582-09-0100-31-01 - DuguláselhárítórészszakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XX
SZTÁV Felnöttképző zRt.XXXXXX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
31-521-11-0100-31-02 - Egyéb eljárás szerinti hegesztőrészszakképesítésMátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
52-521-02-0100-31-01 - Egyéb műanyagtermék gyártórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
33-341-02-0100-33-01 - E-kereskedörészszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
52-341-02-0010-52-02 - Ékszerbecsüsszakképesítés-elágazásKereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXX
Szegedi TudományegyetemX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
31-544-02-0000-00-00 - Elektrolakatos és villamossági szerelőszakképesítésEnergetikai Szakközépiskola és Kollégium EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
33-521-01-1000-00-00 - Elektromechanikai műszerészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
33-522-04-0001-33-01 - Elektromos alállomás üzemeltetőszakképesítés-ráépűlésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Magyar Elektrotechnikai EgyesületXXX
Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
31-522-01-0000-00-00 - Elektromos gép- és készülékszerelőszakképesítésMagyar Elektrotechnikai EgyesületX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
33-522-01-0000-00-00 - Elektronikai műszerészszakképesítésINFORG Oktató, Tervező, Szervező Kft.X
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
54-523-01-0000-00-00 - Elektronikai technikusszakképesítésJedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
52-811-01-0000-00-00 - ÉlelmezésvezetőszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Szegedi TudományegyetemX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szolnoki FőiskolaX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Atalanta Oktatási Kft.X
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
DELIKATES FELNŐTTKÉPZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGXXX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.X
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
31-341-01-0010-31-02 - Élelmiszer- és vegyiáru-eladószakképesítés-elágazásOK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Öveges Képző Kft.X
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.X
RÉGIO OKTATÁSI KÖZPONT KFT.X
Reguly Antal Szakképző Iskola és KollégiumX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.X
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Tüske Kft.XX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
OK-TAT-60 Kft.XXX
52-341-05-0100-52-02 - Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedőrészszakképesítésPallas 70 Oktatási Kft.X
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.X
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
52-347-01-0000-00-00 - Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatársszakképesítésNOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szegedi TudományegyetemX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
SZTÁV Felnöttképzö zRt.XXXXXX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
54-347-01-0010-54-01 - Emberi erőforrás ügyfélkapcsolatiszakképesítés-elágazásKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
szakügyintézőNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
ÉKKŐ Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.XXXXXXX
54-525-01-0100-52-01 - Emelőgép-ügyintézőrészszakképesítésGépipari Tudományos Egyesület KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTXXX XXX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző KftX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
52-522-04-0000-00-00 - Energetikai operátorszakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
31-582-09-0010-31-01 - Energiahasznosító berendezés szerelőjeszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XX
SZTÁV Felnöttképzö zRt.XXXXXX
ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.XXXXXXX
31-582-15-0100-31-01 - Építési kisgépkezelőRészszak képesítésGYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
31-582-03-0000-00-00 - Építményszerkezet-szerelőszakképesítésCsepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
31-582-04-0000-00-00 - ÉpítményszigetelöszakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
31 -582-15-0100-21 -02 - Építményvakoló kőművesRészszak képesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
31-582-05-0000-00-00 - Építményzsaluzat-szerelőszakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
54-525-01-0000-00-00 - Építő- és anyagmozgató-gépésztechnikusszakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
31-521-03-0000-00-00 - Építő- és szállítógép-szerelőszakképesítésCsepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
OK-TAT-60 Kft.XX
54-543-01-0001-54-01 - Építő anyag ipari minöségellenörszakképesítés-ráépülésOK-TAT-60 Kft.XX
54-543-01-0000-00-00 - Építőanyag-ipari technikusszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
33-341-03-0010-33-01 - Építőanyag-kereskedőszakképesítés-elágazásKereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
31-582-07-1000-00-00 - Épület-és építménybádogosszakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXX
31-582-08-1000-00-00 - ÉpületasztalosszakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
31-582-15-0100-21-03 - Épületfalázó kőművesRészszak képesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
54-582-01-0000-00-00 - Épületgépész technikusszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
33-341-03-0100-31-01 - Épületgépészeti anyag- és alkat részeladóRészszak képesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
31-582-10-0000-00-00 - ÉpületlakatosDebreceni Regionális Képző KözpontX
szakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
SZTÁV Felnöttképzö zRt.XXXXXX
BOKIK Szolgáltató Kht.X
61-313-01-0000-00-00 - Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferensszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXXX
Szegedi TudományegyetemX
Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
33-522-04-0001-33-02 - Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálószakképesítés-ráépülésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Müködö RészvénytársaságX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Magyar Elektrotechnikai EgyesületXX
Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző KftXXXXXX
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
52-522-06-0000-00-00 - Erőművi kazángépészszakképesítésMegamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXX
SZTÁV Felnöttképző zRt.XXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
Gépipari Tudományos EgyesületX
52-522-07-0000-00-00 - Erőművi turbinagépészszakképesítésMegamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
52-522-08-0000-00-00 - Erőművi villamosberendezés üzemeltetőjeszakképesítésPaksi Atomerőmű Zártkörűen Müködö RészvénytársaságXXXX
SZTÁV Felnöttképzö zRt.XXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
54-522-01-0000-00-00 - Erősáramú elektrotechnikusszakképesítésEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
51-213-01-0010-51-01 - Eseményrögzítöszakképesítés-elágazásJ. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
31-521-09-0100-31-01 -EsztergályosrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)X
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
részszakképesítésOKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
RÉGIO OKTATÁSI KÖZPONT KFT.X
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
33-543-01-0100-31-01 - Fa- és bútoripari gépkezelőrészszakképesítesOK-TAT-60 Kft.XXXX
SZTÁV Felnöttképző zRt.XXXXXX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
33-543-01-0100-21-02 - FaesztergályosrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
54-543-02-0010-54-02 - Fafeldolgozó technikusszakképesítés-elágazásNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
33-522-04-0001 -33-03 - FAM szerelő (a feszültség megjelölésével)szakképesítés-ráépülésEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Magyar Elektrotechnikai EgyesületXX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
31-582-08-0100-31-01 - FamegmunkálórészszakképesítésGYAEV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
OK-TAT-60 Kft.XXXX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
33-543-01-0100-31-02 - FatermékgyártórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
31-863-01-0000-00-00 - FegyverműszerészszakképesítésDiana Vadász- Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és KollégiumX
33-542-05-0100-21-01 - Fehérnemű-készítörészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
33-521-03-0100-31-01 - Felvonó karbantartó-szerelőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
33-521-03-0000-00-00 - FelvonószerelőszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
31-521-16-0100-21-01 - FémhuIIadék-előkészítőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.X
31-521-05-0100-31-01 - Fémipari megmunkálógép-kezelörészszakképesítésJedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
OK-TAT-60 Kft.XXX
31-521-05-0000-00-00 - Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
szakképesítésGépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXX
31-521-05-0100-31-02 -FémnyomórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
31-521-05-0100-21-02 - FémtömegcikkgyártórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
33-542-05-0010-33-02 -Férfiszabószakképesítés-elágazásMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
52-341-02-0010-52-03 - Festménybecsüsszakképesítés-elágazásKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXX
Szegedi TudományegyetemX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)XXX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
33-582-04-1000-00-00 - Festő, mázoló és tapétázószakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
33-521-04-0100-31-01 - Festőberendezés kezelőjerészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
51-213-01-0010-51-02 - Filmlaboransszakképesítés-elágazásJ. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
31-543-01-0000-00-00 - Finomkerámiagyártó gép kezelőjeszakképesítésÉszak-magyarországi Regionális Képző Központ Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXX
31-521-07-1000-00-00 - Finommechanikai műszerészszakképesítésEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
Corvin köz Oktatási Központ Kft.X
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és SzakiskolaX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
33-815-01-1000-00-00 -FodrászszakképesítésIpartestületi SzakközépiskolaXXXXX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
31-521-09-0100-31-02 -FogazórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Békéscsabai Regionális Képző KözpontX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
54-762-01-0001-54-01 - Foglalkoztatás-szervezőszakképesítés-ráépülésJ. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Békéscsabai Regionális Képző KözpontX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
33-762-01-0010-33-01 - Fogyatékosok gondozójaszakképesítés-elágazásÉszak-magyarországi Regionális Képző Központ Nyíregyházi Regionális Képző KözpontXX
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégiumX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
31-521-11-0100-31-03 - Fogyóelektródás hegesztőrészszakképesítésMátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
52-521-01-0010-52-02 - FolyadékbehatoIásos anyagvizsgálószakképesítés-elágazásEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
31-521-21-0100-31-01 - Folyamatos öntőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
33-542-03-0000-00-00 - Fonó, kötő és nem szőtt-termék gyártószakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
52-521-02-0100-31-02 - Fröccsöntőgép-kezelőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
31-853-03-0000-00-00 - Fürdőüzemi gépészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
31-853-03-0100-31-01 - Fürdőüzemi gépkezelőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
31-582-08-0100-21-01 - Fürészipari gépkezelőrészszakképesítésGYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
OK-TAT-60 Kft.XXXX
31-521-09-0100-31-03 - Fűrészipari szerszámélezörészszakképesítésKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
OK-TAT-60 Kft.XXX
33-521-04-0100-31-02 - GalvanizálórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
52-522-09-0000-00-00 - Gáz- és tüzeléstechnikai műszerészszakképesítésGépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
31-341-03-0100-31-01 - Gázcseretelep-kezelőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
31-582-09-0010-31-02 - Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szakképesítés-elágazásGépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
szerelőGYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
INFORG Oktató, Tervező, Szervező Kft.X
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégiumX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
31-521-11-0100-31-04 - GázhegesztörészszakképesítésMátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaX
54-544-02-0010-54-02 - Gázipari technikusszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
54-544-01-0010-54-01 - Geológiai technikusszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXX
31-521-10-0100-31-01 -GépbeállítórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
33-341-03-0100-31-02 - Gépészeti anyag-és alkatrészeladórészszakképesítésGriff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
54-521-01-0000-00-00 - Gépgyártástechnológiai technikusszakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
Miskolci EgyetemX
31 -521 -08-0100-21-01 - Gépi felület előkészítő és -tisztítórészszakképesítésÉszak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
31-521-09-1000-00-00 - Gépi forgácsolószakképesítésISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXX
Miskolci EgyetemX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
Reguly Antal Szakképző Iskola és KollégiumX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
31-521-15-0100-31-01 - Gépi gravírozórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
31-521-27-0100-31-01 - Gépi kovácsrészszakképesítésLukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
31-582-15-0100-31-02 - Gépi vakolórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXX
54-520-01-0000-00-00 - Gépipari minőség ellenőrszakképesítésGépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Miskolci EgyetemX
OK-TAT-60 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
33-346-01-0100-31-01 -GépírórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXXX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
BOKIK Szolgáltató Kht.X
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
33-346-01-0100-31-02 - Gépíró, szövegszerkesztőrészszakképesítésPannon EgyetemX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szolnoki FőiskolaX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
31-521-10-1000-00-00 -GéplakatosszakképesítésINFORG Oktató, Tervező, Szervező Kft.X
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Békéscsabai Regionális Képző KözpontX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
54-762-02-0010-54-01 - Gerontológiai gondozószakképesítés-elágazásÉszak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
52-341-09-0100-31-01 - Gombaszak ellenőrrészszakképesítésDebreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakértő, Oktató és Kutató Kft.X
54-725-01-0000-00-00 -GrafológusszakképesítésKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
országos Írásszakértő intézet szervező és szolgáltató kft.XXXXX
52-543-01-0000-00-00 - Gumiipari technológusszakképesítésBarhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
31-521-08-0100-21-02 - Gyártósori munkásrészszakképesítésÉszak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
54-761-02-0100-33-01 - Gyermek- és ifjúsági felügyelőrészszakképesítésOKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
54-761-02-0010-54-01 - Gyermekotthoni asszisztensszakképesítés-elágazásOKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
31-341-04-0100-31-02 - Gyógynövény kereskedőrészszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
OK-TAT-60 Kft.XXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
54-761-02-0100-31-01 - Házi időszakos gyermekgondozórészszakképesítésPécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaXX
Soter-Line Oktatás Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
31-521-14-0100-31-01 - Háztartásigép-szerelőrészszakképesítésBláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
BOKIK Szolgáltató Kht.X
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)XXX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXX
31-521-11-0000-00-00 -HegesztőszakképesítésDebreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
INFORG Oktató, Tervező, Szervező Kft.X
INTERN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.X
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.X
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXX
31-521-11-0000-00-00 -HegesztőszakképesítésMiskolci EgyetemX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégiumX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
31-521-11-0100-31-05 - Hegesztő-vágó gép kezelőjerészszakképesítésKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
33-582-03-0100-31-01 - HidegburkolórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Pallas 70 Oktatási Kft.X
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
52-812-01-0000-00-00 -HostessszakképesítésKOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Szegedi TudományegyetemX
31-582-04-0100-31-01 - Hő-és hangszigetelőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
31-521-12-0000-00-00 -HőkezelőszakképesítésDunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
31-522-02-0010-31-01 - Höközpont és-hálózatkezelőszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
52-521-02-0100-31-03 - Hőre keményedő műanyagok feldolgozójarészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
31-522-02-0010-31-02 - Hűtéstechnikai berendezéskezelőszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXX
Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
33-522-02-0000-00-00 - Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartószakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.X
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
BOKIK Szolgáltató Kht.X
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
KOPINT-DATORG SzakközépiskolaXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
54-346-01-0010-54-01 - Idegen nyelvi titkárszakképesítés-elágazásMÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szegedi TudományegyetemX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Atalanta Oktatási Kft.X
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Károly Róbert FőiskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)X
KOPINT-DATORG SzakközépiskolaXXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
54-812-01-1000-00-00 - IdegenvezetőszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Pannon EgyetemX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXX
RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT.X
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szegedi TudományegyetemX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontXX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szolnoki FőiskolaX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
31-582-11-0000-00-00 - Ingatlanfenntartó, karbantartószakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXXX
31-582-12-0000-00-00 - Ipari alpinistaszakképesítésBékéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző KftX
Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
33-524-01-0100-31-01 - Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője,részszakképesítésMegamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
üzembehelyezöjeOK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXX
Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
31-522-02-0100-31-01 - Ipari olaj- és gáztüzelö-berendezés kezelőjerészszakképesítésMegamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Pannon EgyetemX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
31-521-08-0100-21-03 - Iparitermék-bontórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Atalanta Oktatási Kft.X
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
33-346-01-1000-00-00 - Irodai asszisztensszakképesítésJakab Oktatási és Szakképzési Kft.X
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
33-346-01-1000-00-00 - Irodai asszisztensszakképesítésSchool of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
BOKIK Szolgáltató Kht.X
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.X
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
KOPINT-DATORG SzakközépiskolaXX
54-346-01-0010-54-02 -Iskolatitkárszakképesítés-elágazásMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szegedi TudományegyetemX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
54-347-01-0010-54-02 - IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintézőszakképesítés-elágazásNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXX
33-341-03-0100-31-03 - Járműalkatrész-eladórészszakképesítésPálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
33-341-03-0010-33-03 - Járműalkatrész-kereskedőszakképesítés-elágazásKereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
33-542-04-0001-33-01 - Jármükárpitosszakképesítés-ráépülésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
33-341-02-0100-33-02 - Játéktermi felügyelő (krupié)részszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
33-346-01-0001-52-02 -Jegyzőkönyvvezetőszakképesítés-ráépülésMÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Magyar Elektrotechnikai EgyesületXX
Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
33-522-04-0100-21-01 - KábelszerelőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
szakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
31-582-13-0100-31-02 - KandallóépítőrészszakképesítésAndrássy Gyula SzakközépiskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
31-582-09-0100-31-02 - Karbantartó, csőszerelőrészszakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
33-542-04-1000-00-00 -KárpitosszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
31-522-02-0010-31-03 - Kazángépész (12 tonna felett)szakképesítés-elágazásGépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Pannon EgyetemX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Dünaferr Szakközép -és SzakiskolaX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.XX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
31-522-02-0010-31-04 - Kazánkezelő (2-12 tonna között)szakképesítés-elágazásGépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Pannon EgyetemX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
31-522-03-0100-31-01 - KéményszerelőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
31-582-19-0100-21-01 - KépkeretezörészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Atalanta Oktatási Kft.X
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
52-341-05-0001-54-01 - Kereskedelmi bolthálózat szervezőszakképesítés-ráépülésKOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pallas 70 Oktatási Kft.X
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Sürányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Szolnoki FőiskolaX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
33-341-02-0100-31-02 - Kereskedelmi és szolgáltatási ügynökrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
31-521-14-0100-31-02 - Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelőrészszakképesítésDünaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Gépipari Tudományos EgyesületXXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.X
Atalanta Oktatási Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
52-341-04-1000-00-00 - Kereskedelmi ügyintézőszakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
31-521-14-0000-00-00 - Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipariszakképesítésÉszak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
gépszerelőGépipari Tudományos EgyesületXXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
Öveges József Gyakorló Középiskola és SzakiskolaX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Atalanta Oktatási Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXX
52-341-05-1000-00-00 -KereskedőszakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pallas 70 Oktatási Kft.X
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
Atalanta Oktatási Kft.X
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)XX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
DELIKATES FELNŐTTKÉPZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGXXX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.X
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
33-341-01-0000-00-00 - Kereskedő, boltvezetőszakképesítésOktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Öveges Képző Kft.X
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.X
RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT.X
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontXX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Szolnoki FőiskolaX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Tüske Kft.XX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
31-521-15-0000-00-00 - Késes, köszörűs, kulcsmásolószakképesítésDebreceni Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
Ipartestületi SzakközépiskolaXXXXX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
31-815-01-0000-00-00 - Kéz- és lábápoló, műkörömépítőszakképesítésKERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.X
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontXXX
31-521-08-0100-31-02 - Kézigépes megmunkálórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
51-341-01-0100-33-01 - Kisgép- és műszaki cikk-kölcsönzőrészszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
54-761-02-0010-54-02 - Kisgyermekgondozó, -nevelőszakképesítés-elágazásNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaXX
Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.XX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
31-522-02-0100-31-02 - Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 tonna)részszakképesítésMegamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Pannon EgyetemX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
31-521-16-0000-00-00 - Kohászati anyagelőkészítőszakképesítésISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
OK-TAT-60 Kft.X
31-521-17-0000-00-00 - Kohászati gépkezelőszakképesítésISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Miskolci EgyetemX
31-521-23-0100-31-01 - Kokilla-és nyomásos öntőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
31-522-02-0100-21-01 - KompresszorkezelőrészszakképesítésMegamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
OK-TAT-60 Kft.XXX
33-811-03-0100-21-01 - Konyhai kisegítőRIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
szakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
OK-TAT-60 Kft.XX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és SzakiskolaX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
52-815-01-0000-00-00 -KozmetikusszakképesítésIpartestületi SzakközépiskolaXXXX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
31-582-14-0100-31-01 - Kőfaragó, épületszobrászrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXX
31-582-14-0000-00-00 - Kőfaragó, műköves és épületszobrászszakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)XXX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
szakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Reguly Antal Szakképző Iskola és KollégiumX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
31-527-01-0000-00-00 -KönyvkötőszakképesítésPERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
52-524-01-0000-00-00 - Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetőjeszakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
54-524-01-0010-54-05 - Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikusszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
31-521-09-0100-31-04 -KöszörűsrészszakképesítésKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
OK-TAT-60 Kft.XXX
31-521 -18-0000-00-00 - Kötő- és varrógép műszerészszakképesítésBékéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
BOKIK Szolgáltató Kht.X
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Károly Róbert FőiskolaX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
54-343-03-0000-00-00 - Közbeszerzési referensszakképesítésOKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Öveges Képző Kft.X
OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft.X
Pannon EgyetemX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.XXXX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szegedi TudományegyetemX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.X
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
31-582-09-0010-31-03 - Központifütés- és csőhálózat-szerelőszakképesítés-elágazásGYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
INFORG Oktató, Tervező, Szervező Kft.X
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
31-853-04-0000-00-00 - Köztisztasági munkagép- és járműkezelőszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
52-347-02-0001-52-01 - Közszolgáltatási ügyintézőszakképesítés-ráépülésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
31-521-15-0100-31-02 - KulcsmásolórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
31-544-03-0010-31-02 - Külfejtéses bányaművelőszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
Atalanta Oktatási Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
52-341-04-0001-52-01 - Külgazdasági ügyintézőszakképesítés-ráépülésPálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendég látóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szolnoki FőiskolaX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Atalanta Oktatási Kft.X
BOKIK Szolgáltató Kht.X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
KOPINT-DATORG SzakközépiskolaXXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
54-341-01-0000-00-00 - Külkereskedelmi üzletkötőszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szolnoki FőiskolaX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
54-544-01-0010-54-02 - Külszíni bányaipari technikusszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
33-542-05-0100-21-02 - Lakástextil-készítőrészszakképesítésBarhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.X
52-725-01-0000-00-00 - Látszerész és fotócikk-kereskedőszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXX
31-522-03-0100-31-02 - Légtechnikai hálózat szerelőrészszakképesítésGépipari Tudományos Egyesület OK-TAT-60 Kft.XXX X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
BOKIK Szolgáltató Kht.X
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
31-522-03-0000-00-00 - Légtechnikai rend szerszerelőszakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XX
Gépipari Tudományos EgyesületX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
31-521-24-0100-31-01 - LemezlakatosrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
52-522-05-0010-52-01 - Létesítményi energetikusszakképesítés-elágazásGépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
Károly Róbert FőiskolaX
Magyar Elektrotechnikai EgyesületX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Atalanta Oktatási Kft.X
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
KOPINT-DATORG SzakközépiskolaXXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságXX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
54-345-02-0000-00-00 - Logisztikai ügyintézőszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Öveges Képző Kft.X
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pallas 70 Oktatási Kft.X
Pannon EgyetemX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Szolnoki FőiskolaX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kit.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
54-582-03-0000-00-00 - Magasépítő technikusszakképesítésOKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
52-521-01-0010-52-03 - Mágnesezhető poros anyagvizsgálószakképesítés-elágazásEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Atalanta Oktatási Kft.X
BOKIK Szolgáltató Kht.X
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Károly Róbert FőiskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXX
KOPINT-DATORG SzakközépiskolaXXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
52-342-01-0000-00-00 - Marketing- és reklámügyintézőszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pallas 70 Oktatási Kft.X
Pannon EgyetemX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Szegedi TudományegyetemX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Szolnoki FőiskolaX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
31-521-09-0100-31-05 -MarósrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
51-521-01-0000-00-00 - Másoló- és irodagép műszerészszakképesítésBékéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OK-TAT-60 Kft.XXX
33-582-04-0100-21-01 - Mázoló, lakkozórészszakképesítésSchool of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
52-523-03-0000-00-00 - Mechatronikai műszerészszakképesítésJedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Miskolci EgyetemX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
52-523-03-0100-31-01 - Mechatronikai szerelőrészszakképesítésJedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
52-523-03-0001-54-01 - Mechatronikai technikusszakképesítés-ráépülésEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
52-522-05-0010-52-02 - Megújuló energiaforrás energetikusszakképesítés-elágazásGépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
Károly Róbert FőiskolaX
Magyar Elektrotechnikai EgyesületX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
54-544-02-0010-54-03 - Megüjulóenergia-gazdálkodási technikusszakképesítés-elágazásEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
33-582-03-0100-31-02 - MelegburkolórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
54-582-04-0000-00-00 - Mélyépítő technikusszakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
54-544-02-0010-54-04 - Mélyfúró technikusszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
54-544-01-0010-54-03 - Mélyművelési bányaipari technikusszakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Békéscsabai Regionális Képző KözpontX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
54-762-01-0001-54-02 - Mentálhigiénés asszisztensszakképesítés-ráépülésJ. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
31-812-01-0100-31-01 - Mezőgazdasági gazdaasszonyrészszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXXXXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
52-347-01-0001-52-01 - Minőségbiztosítási auditorszakképesítés-ráépülésNOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Pannon EgyetemX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szegedi TudományegyetemX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
DELIKATES FELNÖTTKÉPZÖ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
33-341-02-0000-00-00 - Mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékszakképesítésKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXX
33-811-02-0001-33-01 -Mixerszakképesítés-ráépülésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
33-521-03-0100-31-02 - Mozgólépcső karbantartó-szerelőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
52-345-03-0000-00-00 - MunkaelemzöszakképesítésJ. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
BOKIK Szolgáltató Kht.X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Károly Róbert FőiskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
54-345-03-0000-00-00 - Munka erőpiaci szervező, elemzőszakképesítésMÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Károly Róbert FőiskolaX
54-345-03-0100-52-01 - Munka erőpiaci szolgáltató, ügyintézőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
33-542-05-0100-21-03 - Munkaruha-és védőruha-készítőrészszakképesítésÉszak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
BOKIK Szolgáltató Kht.X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
FEOT Foglalkoztatást Elősegítő, Oktató és Tanácsadó Kft.X
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
54-862-01-0000-00-00 - Munkavédelmi technikusszakképesítésMÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző KftXXXXXX
Öveges Képző Kft.X
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
52-521-02-0100-31-04 - Műanyag hegesztő, höformázórészszakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
31-582-09-0100-31-03 - Műanyagcsö-szerelőrészszakképesítésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
52-521-02-0100-31-05 - Műanyagextruder-kezelörészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
52-521-02-0000-00-00 - Műanyag-feldolgozószakképesítésEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
OK-TAT-60 Kft.XX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
33-543-01-0001-33-01 - Műbútorasztalosszakképesítés-ráépűlésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXXX
33-582-04-0001-33-01 - Műemléki díszítő, festőszakképesítés-ráépűlésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
31-582-14-0001-33-01 - Műemléki díszítőszobrászszakképesítés-ráépűlésBékéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
szakképesítés-ráépűlésCSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
31-582-14-0100-31-02 - MükökészítörészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
52-520-01-0000-00-00 - Műszaki termék minősítőszakképesítésJedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
Miskolci EgyetemX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Atalanta Oktatási Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.X
31-341-01-0010-31-03 - Műszakicikk eladószakképesítés-elágazásNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.X
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
51-341-01-0000-00-00 - Műszaki cikk-kereskedőszakképesítésKereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
52-341-02-0010-52-04 - Műtárgybecsüsszakképesítés-elágazásKereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
Szegedi TudományegyetemX
Atalanta Oktatási Kft.X
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
KOPINT-DATORG SzakközépiskolaXXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
54-345-02-0001-54-01 - Nemzetközi szállítmányozási ügyintézőszakképesítés-ráépülésNyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Öveges Képző Kft.X
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pallas 70 Oktatási Kft.X
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Szolnoki FőiskolaX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
33-761-01-0000-00-00 - NevelőszülőszakképesítésPécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
33-542-05-0010-33-03 - Női szabószakképesítés-elágazásKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Gépipari Tudományos EgyesületXXXX
Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.XXXXXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
52-524-01-0100-31-01 - Nyomástartóedény-gépészrészszakképesítésPannon EgyetemX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Zipernowsky Károly Műszaki SzakközépiskolaXXXXXXX
52-213-03-1000-00-00 - Nyomdai gépmesterszakképesítésPERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
31-521-21-0000-00-00 -OlvasztárszakképesítésISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Miskolci EgyetemX
OK-TAT-60 Kft.XX
52-725-03-0000-00-00 - Optikai műszerészszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
31-725-01-0000-00-00 - Optikai üvegcsiszolószakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
33-542-02-0001-33-01 - Ortopédiai cipészszakképesítés-ráépülésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
31-521-23-0000-00-00 -ÖntőszakképesítésISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Miskolci EgyetemX
OK-TAT-60 Kft.XX
31-521-23-0100-31-02 - Öntőforma-készítőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
31 -521 -23-0100-21-01 - Öntvény- és bugatisztítórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
52-521-01-0010-52-04 - Örvényáramos anyagvizsgálószakképesítés-elágazásEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
31812-01-0000-00-00 - Panziós, falusi vendéglátószakképesítésLipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumXX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pannon EgyetemX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
Reguly Antal Szakképző Iskola és KollégiumX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Szegedi TudományegyetemX
Szolnoki FőiskolaX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
33-582-03-0100-31-03 -ParkettásrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
52-341-09-0000-00-00 - PiacfelügyelőszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
31-341-04-0100-31-03 - Piaci, vásári kereskedőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT.X
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXXXX
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
Tüske Kft.XX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
33-811-02-1000-00-00 -PincérszakképesítésKereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
52-544-01-0100-52-01 - PirotechnikusrészszakképesítésOKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
33-582-04-0100-21-02 - PlakátragasztórészszakképesítésSchool of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
52-523-01-0100-52-01 -PLC programozórészszakképesítésISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
31-341-01-0010-31-04 - Porcelán-és edény áru-eladószakképesítés-elágazásKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
31-341-01-0010-31-04 - Porcelán-és edényáru-eladószakképesítés-elágazásSchool of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Atalanta Oktatási Kft.X
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
52-342-02-0000-00-00 -PR ügyintézőszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pannon EgyetemX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Szolnoki FőiskolaX
31-521-23-0100-31-03 - Precíziós öntőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
Atalanta Oktatási Kft.X
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)X
KOPINT-DATORG SzakközépiskolaXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
szakképesítés-elágazásNew York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szegedi TudományegyetemX
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Szolnoki FőiskolaX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Békéscsabai Regionális Képző KözpontX
54-762-02-0010-54-02 - Pszichiátriai gondozószakképesítés-elágazásDebreceni Regionális Képző Központ OK-TAT-60 Kft.XXX
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaXX
52-521-01-0010-52-05 - Radiográfiai anyagvizsgálószakképesítés-elágazásEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
31-341-02-0100-21-02 -RaktárkezelőrészszakképesítésGYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.X
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
31-341-02-0000-00-00 -RaktárosszakképesítésKOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
51-341-02-0000-00-00 - RégiségkereskedőszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Szegedi TudományegyetemX
Békéscsabai Regionális Képző KözpontX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
54-762-01-0010-54-01 - Rehabilitációs nevelő, segítőszakképesítés-elágazásÉszak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző IskolaXX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Atalanta Oktatási Kft.X
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
KOPINT-DATORG SzakközépiskolaXXX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
54-812-02-0001-54-01 - Rendezvény- és konferenciaszervezőszakképesítés-ráépülésMÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
52-521-01-0010-52-06 - Rezgéselemzö anyagvizsgálószakképesítés-elágazásEnergetikai Szakközépiskola és KollégiumX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
52-521-01-0010-52-07 - Roncsolásos anyagvizsgálószakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
Atalanta Oktatási Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXX
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
31-341-01-0010-31-05 - Ruházati eladószakképesítés-elágazásNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XX
Öveges Képző Kft.X
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pécsi Regionális Képző KözpontX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.X
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.X
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
OK-TAT-60 Kft.XXX
52-341-05-0100-52-03 - Ruházati kereskedőrészszakképesítésPallas 70 Oktatási Kft.X
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánet Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
31-582-14-0100-31-03 - SírkökészítörészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
31 -341 -04-0100-31-04 - Sportszer- és játékkereskedő
31-582-11-0001-33-01 - Sportterem- és sport létesítmény-üzemeltető
részszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXX
szakképesítés-ráépülésOK-TAT-60 Kft.XXXX
51-542-02-0000-00-00 -SzabászszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
Budapesti Gazdasági FőiskolaXXX
54-345-05-0000-00-00 - Szabványügyi menedzserszakképesítésGriff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)XX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
33-811-03-1000-00-00 -SzakácsszakképesítésEFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXX
FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű TársaságX
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXXX
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XXXXXXX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
33-811-03-1000-00-00 -SzakácsszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.X
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók SzövetségeX
Plánét Oktatásszervező- és TermékelőáIIító KftX
RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT.X
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Surányi Endre Szakképző Iskola és KollégiumX
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
Veress Ferenc Szakképző IskolaX
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXX
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)XX
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETEX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
54-812-03-0000-00-00 - Szállodai portás, recepciósszakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XX
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXX
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Szegedi TudományegyetemX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi SzakközépiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXXXXX
31 -812-01-0100-21-01 - Szállodai szobaasszonyrészszakképesítésKOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXX
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és KollégiumX
Károly Róbert FőiskolaX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
52-347-03-0100-31-01 - Számítógépes adatrögzítőrészszakképesítésPálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pannon EgyetemX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.X
részszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.X
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.X
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságXXX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXXXXX
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
52-347-02-0000-00-00 - Személyes ügyfélszolgálati asszisztensszakképesítésNyíregyházi Regionális Képző KözpontX
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző IskolaX
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolaX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző IskolaX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.X
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Atalanta Oktatási Kft.X
BOKIK Szolgáltató Kht.X
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási KözpontX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.X
Észak-magyarországi Regionális Képző KözpontX
Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.XX
J. L. SEAGULL Szakképző IskolaX
54-345-06-0000-00-00 - Személyügyi gazdálkodó és fejlesztőszakképesítésKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.X
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő RészvénytársaságXX
Metodika Oktatási Szolgáltató KftX
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXXX
Oktatási Stúdió 90 Kft.X
Pallas 70 Oktatási Kft.X
A Szakképesítés OKJ száma, megnevezéseA szakképesítés köreAz intézmény neveNyDKDDDÉADAÉMKM
Pannon EgyetemX
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságXXXXXXX
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KollégiumXX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Székesfehérvári Regionális Képző KözpontX
54-345-06-0000-00-00 - Személyügyi gazdálkodó és fejlesztőszakképesítésSzinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző IskolaX
Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű TársaságX
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.X
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű TársaságX
Metodika Oktatási Szolgáltató KftX
NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.X
OK-TAT-60 Kft.XXXX
54-345-06-0100-52-01 - Személyügyi ügyintézőrészszakképesítésPallas 70 Oktatási Kft.X
Pannon EgyetemX
Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.X
Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.XXX
Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.X
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Energetikai Szakközépiskola és KollégiumX
52-521 -01 -0010-52-08 - Szemrevételezéses anyagvizsgálószakképesítés-elágazásEUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXXXX
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és KollégiumX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
54-762-02-0010-54-03 - Szenvedélybeteg-gondozószakképesítés-elágazásBékéscsabai Regionális Képző Központ
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
XXX
33-341-02-0100-31-03 - Szerencsejáték-értékesítőrészszakképesítésKereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola OK-TAT-60 Kft.XX XX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumX
Debreceni Regionális Képző KözpontX
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor KollégiumX
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégiumX
ISD DÜNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságX
31-521-24-1000-00-00 - Szerkezet lakatosszakképesítésKECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.XXX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.XXX
Szombathelyi Regionális Képző KözpontX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Andrássy Gyula SzakközépiskolaX
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KollégiumX
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)X
Dunaferr Szakközép -és SzakiskolaX
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégiumX
EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.XXXX
33-521 -08-0000-00-00 - SzerszámkészítőszakképesítésGépipari, Közlekedési Szakközép- és SzakiskolaX
KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONTX
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző IskolaX
Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
Miskolci EgyetemX
Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
OK-TAT-60 Kft.XXX
33-521-04-0100-31-03 - Szervesbevonat-készítőrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
31-542-02-1000-00-00 - Szíjgyártó és nyergesszakképesítésMagyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.X
Nyíregyházi Regionális Képző KözpontX
33-521-08-0100-31-01 - SzikraforgácsolórészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
31-544-01-0100-31-02 - Szilárdásvány-kitermelögép kezelőjerészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XX
31-341-02-0100-31-01 - Színházi kellékesrészszakképesítésOK-TAT-60 Kft.XXX
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
OK-TAT-60 Kft.XXX
33-582-04-0100-31-01 -SzobafestőrészszakképesítésSchool of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző IskolaX
SZTÁV Felnőttképző zRt.XXXXXX
Békéscsabai Regionális Képző KözpontX
CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.