117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi CXIII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

- az 1-2. §, a 12. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

- a 3-6. §, a 12. § (2)-(3) bekezdése és a 13. § (2)-(3) bekezdése tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

- a 12. § (8) bekezdés e tekint et ében az Nytv. 47. § (1) bekezdés d) pontjában,

- a 7. §, a 12. § (5) bekezdése és a 13. § (4) bekezdése tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában,

- a 8. § tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdésében,

- a 9. §, a 12. § (4) bekezdése és a 14. § a) pontja tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. június 28-án lép hatályba.

(2) A 14. § 2010. június 28-án lép hatályba.

(3) Az 1-10. §, a 12-13. § és a 15. § 2009. június 29-én hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet 2010. június 29-én hatályát veszti.

12. §[11]

13. §[12]

14. §

Hatályát veszti:

a)[13] a Cstvhr. 1. § (3) bekezdésének második mondata;

b) a Mozgkr. 9. § (1) bekezdés g) pontjában a "vagy születési anyakönyvi kivonatát" szövegrész;

c) a Laktr. 18. § (2) bekezdés a) pontjában a "vagy születési anyakönyvi kivonat szöveg".

15. §[14]

Bajnai Gordon s.k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

[13] Hatályba lépése előtt módosította a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 19. § (9) bekezdése. Hatályos 2010.06.28.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.29.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére