134/2009. (X. 14.) FVM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), d), e), g), h), m) pontjaiban, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat-és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[18]

(3) A 11. §, valamint a 15. § rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(4)[19]

19. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103q. cikke, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 6-10. cikke.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelethez[20]

2. számú melléklet a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelethez[21]

3. számú melléklet a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelethez[22]

4. számú melléklet a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelethez[23]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.18.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

Tartalomjegyzék