14/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet

az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[7]

(3)[8]

(4)[9]

(5) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott pályázatokra, valamint az odaítélt támogatásokra az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendeletnek a pályázat benyújtásakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6)[10]

Szabó Imre s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 14/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelethez[11]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.29.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.28.

Tartalomjegyzék