Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1/2011. (I. 11.) VM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napokban való határidő-számítással összefüggő módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), b), d) és p) pontjában, a 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), d), e), f), g), h), i), j) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 7., 8. és 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 15. § (11) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (5) bekezdésében, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5. pontjában és 112. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b), e), f), g), h), i), k) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a "nyolc munkanappal" szövegrész helyébe a "tíz nappal" szöveg lép.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 79. § (2) bekezdésében a "10 munkanapos" szövegrész helyébe a "15 napos" szöveg, a "10 munkanappal" szövegrész helyébe a "15 nappal" szöveg lép.

(3) A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében a "beérkezéstől számított 10 munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezést követő naptól számított 15 napon" szöveg, a 8. számú melléklet 10. pont c) alpontjában a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

(4) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 14. § (3) bekezdésében a "20 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg és a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 20. § (2) bekezdésében a "3 munkanappal" szövegrész helyébe az "5 nappal" szöveg, a 39. § (6) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 40. § (1) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, az 54. § (2) bekezdésében a "30 munkanap" szövegrész helyébe a "45 nap" szöveg és a "30 munkanappal" szövegrész helyébe a "45 nappal" szöveg lép.

(5) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 21. § (8) bekezdésében a "három munkanappal" szövegrész helyébe az "5 nappal" szöveg, a 23. § (7) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 31. § (10) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 38. § (2) bekezdésében a "30 munkanap" szövegrész helyébe a "45 nap" szöveg és a "30 munkanappal" szövegrész helyébe a "45 nappal" szöveg lép.

(6) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 78. §-ában a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg lép.

(7) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(8) A kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelők részére érvényesíthető állami segítség feltételeiről szóló 149/2004. (X. 1.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(9) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 17. § (13) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(10) A használt és szennyvizek kibocsátásánakellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon"szöveg,a 12. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébea "30 napon" szöveg, a 12. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 13. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 13. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 13. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 15. § (2) bekezdésében a "kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon" szövegrész helyébe a "kérelem benyújtását követő naptól számított 15 napon" szöveg, a 16. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 16. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(11) Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 6. § (3) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(12) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 36. pontjában az "5 munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg, a 9. § (6) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 33. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(13) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában a "tíz munkanapon" szövegrészek helyébe a "tizenöt napon" szövegek lépnek, a 4. § (4) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(14) A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(15) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (6) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 8. § (5) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(16) A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(17) A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésében az "öt mukanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(18) A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében, az 5. § (4) bekezdésében, a 7. § b) pontjában és a 10. § b) pontjában a "hét munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz munkanapon" szöveg lép.

(19) A piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontjában a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg, a 4. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontjában az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "8 nappal" szöveg lép.

(20) Az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 11. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 12. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg, a 13. § (1) bekezdésében a "20 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 16. § (1) bekezdésében az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "8 nappal" szöveg, a 16. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 19. § (5) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(21) A feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról szóló 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(22) A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(23) A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, a 6. § (6) bekezdésében a "harminc munkanapon" szövegrész helyébe a "negyvenöt napon" szöveg lép.

(24) A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 11. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg lép.

(25) A borászati termékekalkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdésében a "45 munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg, a 11. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(26) A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 9. § (1) bekezdés f) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 9. § (2) bekezdés f) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 9. § (3) bekezdés b) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 10. § (5) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 11. § (4) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 13. § (3) bekezdés g) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(27) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg, a 6. § (7) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg lép.

(28) A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(29) A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdésében a "hét munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 14. § (5) bekezdésében a "30 munkanapon" szövegrész helyébe a "45 napon" szöveg, a 22. § (6) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg lép.

(30) A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet 26. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, a 27. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(31) Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "húsz munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 11. § (7) bekezdésében a "30 munkanapon" szövegrész helyébe a "45 napon" szöveg lép.

(32) A szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeiről szóló 60/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (4) és (5) bekezdésében az "5. munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon belül" szöveg, a 6. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 7. § (8) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg lép.

(33) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 19. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 30. § (6) bekezdés a) pontjában az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 61. § (4) bekezdés i) pontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 62. § (4) bekezdés j) pont je) alpontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 63. § (4) bekezdés j) pont je) alpontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 64. § (4) bekezdés i) pontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 69. § (4) bekezdés b) pont bk) alpontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 70. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 23. melléklet 40. sorában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 23. melléklet 74. sorában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 23. melléklet 94. sorában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 23. melléklet 105. sorában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg lép.

(34) A kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú készfizető kezesség szabályairól szóló 70/2009. (VI. 19.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(35) A szőlőtelepítési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, a 4. § (6) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, a 6. § (1) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 8. § (3) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 13. § (7) bekezdésében a "nyolc munkanapos" szövegrész helyébe a "tíz napos" szöveg, a 14. § (4) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, a 14. § (7) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(36) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében szereplő táblázat "6. § (1) bekezdés h) pontja" elnevezésű sorban a "10 munkanappal" szövegrész helyébe a "15 nappal" szöveg lép.

(37) A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 4. § (5) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg, az 5. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, az 5. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 13. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg, a 18. § (2) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg, a 34. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 36. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 39. § (6) bekezdésében a "3 munkanappal" szövegrész helyébe az "5 nappal" szöveg, a 41. § (3) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg lép.

(38) A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjmértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdésében a "8 munkanapos" szövegrész helyébe a "10 napos" szöveg, az 5. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg és a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 6. § (1) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg, a 6. § (2) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg, a 7. § (2) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg lép.

(39) A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 4. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg és a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 4. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg és a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

(40) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon", a 13. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon", a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(41) A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg,a 14. § (3) bekezdésében a "hét munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(42) A szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről szóló 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet 4. § (6) és (7) bekezdésében a "22. munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon belül" szöveg, a 6. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 7. § (7) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 8. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(43) A tehéntejtermékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 4. § (7) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 14. § (6) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg és a "tíz munkanapos" szövegrész helyébe a "tizenöt napos" szöveg, a 14. § (8) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg lép.

(44) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

(45) Az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg és a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, az 5. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

(46) Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 9. § (5) bekezdésében a "22 munkanapnál" szövegrész helyébe a "30 napnál" szöveg lép.

(47) Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter