311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

az építésügyi hatósági feladatellátással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1-7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 8-10. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 11-12. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 13. § és a 18-20. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 14. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 15-17. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 21-22. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 24. § (5) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében,

a 25. § (8) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá

a 25. § (10) és (12) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. §[11]

12. §[12]

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

13. §[13]

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. §[14]

Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. §[18]

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

19. §[19]

20. §[20]

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

21. §[21]

Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

22. §[22]

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-2. §, a 4-18. §, a 19. §, a 21. § és az azt megelőző alcím, a (3)-(4) bekezdés, a 24. §, a 25. § (1)-(14) bekezdése és a 26. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti szakigazgatási szervének tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását a miniszter a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bevonásával ellenőrzi.

(4)[23]

(5)[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Az 1. §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

Tartalomjegyzék