335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 40. § (2) bekezdése alapján - súlyos egészségkárosodással összefüggő jogosultságról szóló jogszabályban említett betegségben szenvedőnek kell tekinteni azt a személyt, aki - a 2. §-ban meghatározott feltételek alkalmazásával - a Mellékletben meghatározott betegségek valamelyikében szenved vagy a Mellékletben meghatározott valamely fogyatékossággal él, és ez a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapításra került.

(2) Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - jogosult az a személy is, akinek a fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály szerint megállapították.

2. § (1) A Melléklet 1. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, akinek hallásküszöbértéke a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 60 dB felett van.

(2) A Melléklet 2. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, akinek intelligencia kvóciense a 70-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.

(3) A Melléklet 3. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg,

a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval

aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70,

ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy

ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,

b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy

c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb.

A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. Az adókedvezményre az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.

(4) A Melléklet 4. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, aki önerőből tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes, mert a tömegközlekedési eszközök megállóhelyének megközelítése, a járműre történő fel- és leszállás, a szokásos méretű kézipoggyász vitele, a lépcsőn szokásos módon történő fel- és lelépkedés számára rendkívüli nehézséget vagy megoldhatatlan feladatot jelent, és/vagy

a) tartós állásra, fogódzkodásra, kapaszkodásra nem képes, illetve

b) testközeli és testtávoli segédeszközök (például kerekesszék, lépcsőlift, lépcsőmászó szerkezet, személyemelő, kádbeemelő, művégtag, járógép, két mankó vagy bot, gördülő járóka vagy járókeret) állandó, szükségszerű használatára rászorul.

(5) A Melléklet 4. pontja alkalmazásában:

a) végtaghiány: a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti részek elvesztése, valamint betegség, fejlődési rendellenesség következtében fennálló hiánya;

b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az izomfunkciók olyan mértékű csökkenése, amely legalább 50%-os mértékű tartós funkciókiesést, használati zavart okoz;

c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszűkülése: olyan mértékű deformitások, merevségek, ízületi elváltozások, amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os mértékben korlátozzák;

d) a gerincoszlop elváltozásai: olyan mértékű elváltozások, amelyek a járást, a teherhordást legalább 50%-os mértékben tartósan nehezítik;

e) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékű elváltozások, amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási képességet legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van;

f) a központi idegrendszer károsodásai: olyan károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékű mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a, valamint 3. § (3) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendelet 1-2. §-ában foglaltakat a 2010. január 1-jétől keletkezett jövedelmek tekintetében kell alkalmazni.

(4) A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az előirányzat terhére teljesített kifizetésnek kell tekinteni a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti engedélyesnek az egyetemes szolgáltatási árrésen elért, a külön jogszabályban meghatározott szinthez képesti többlet terhére a rászoruló lakossági villamosenergia-fogyasztókat támogató alapítvány, illetve kiemelkedően közhasznú szervezet javára teljesített befizetéseit."

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek és fogyatékosságok

Betegségcsoport megnevezéseBetegség BNO
kódja
Betegség megnevezése
1. Hallási fogyatékosH90Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés
H900Kétoldali vezetéses hallásvesztés
H902Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.
H903Kétoldali idegi hallásvesztés
H905Idegi hallásvesztés k.m.n.
H906Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés
H908Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
H91Egyéb hallásvesztés
H910Ototoxikus hallásvesztés
H911Időskori nagyothallás
H912Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés
H913Süketnémaság, m.n.o.
H918Egyéb hallásvesztés
H919Hallásvesztés k.m.n.
2. Mentális és
viselkedészavarok
F71Közepes mentális retardáció
F710Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
F711Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással
F718Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
F719Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
F72Súlyos mentális retardáció
F720Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
F721Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
F728Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
F729Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
F73Igen súlyos mentális retardáció
F730Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
F731Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
F738Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
F739Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
3. Látási fogyatékosH54Vakság és csökkentlátás
H540Vakság mindkét szemen
H541Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
H542Csökkentlátás mindkét szemen
H543Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen
4. Mozgásszervi fogyatékos*
A végtag (végtagok) hiánya,
csonkoltsága, művégtag
használatával is, egy vagy
több végtag nagyízületi
merevséggel járó
elváltozásai
Z891Kéz és csukló szerzett hiánya
Z892Mindkét felső végtag szerzett hiánya csukló felett
Z893Mindkét felső végtag szerzett hiánya
Z894Láb és boka szerzett hiánya
Z895Lábszár szerzett hiánya (térdben vagy térd alatt)
Z896Lábszár szerzett hiánya (térd felett)
Z897Mindkét alsó végtag vagy részének szerzett hiánya (kivéve
az öregujjakat)
Z898Felső és alsó végtag szerzett hiánya
Z899Végtag szerzett hiánya
Q710A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
Q711A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével
Q712Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya
Q713Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya
Q720Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
Q721A comb és lábszár veleszülettt hiánya, a lábfej meglétével
Q722Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya
Q723A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya
M245Ízületi kontraktúra
M246Ízületi ankylosis
M256Ízületi merevség, m.n.o.
A járást súlyosan korlátozó
deformitással és
merevséggel járó M.
Bechterew,
combcsontfejelhalás, álízület
M45Spondylitis ankylopoetica
M081Fiatalkori spondylitis ankylopoetica
M87Csontelhalás
M841Össze nem forrt csonttörés [álízület]
M960Álízület fúzió vagy arthrodesis után
Krónikus polyarthritis
a végtagízületekben
nagyfokú deformitással,
következményes
merevséggel, izomatrofiával
M064Gyulladásos polyarthropathia
M068Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis
M069Rheumatoid arthritis k.m.n.
M07Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák
M070Distalis interphalangeális ízületet érintő arthropathia psoriatica
(L40.5+)
M071Arthritis mutilans (L40.5+)
M072Spondylitis psoriatica (L40.5+)
M073Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+)
M074Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+)
M075Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+)
M076Egyéb enteropathiás arthropathiák
M080Fiatalkori reumás ízületi gyulladás
M082Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis

* A mozgásszervi fogyatékos betegségcsoporthoz tartozó egyes BNO-kon belül csak az 1. oszlopban hozzárendelt betegségek vehetők figyelembe.

M083Fiatalkori szeronegatív polyarthritis
M084Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás
M088Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás
M089Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.
M09Fiatalkori ízületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben
M090Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.5+)
M091Fiatalkori ízületi gyulladás Crohn-betegségben [regionális enteritis]
(K50.-+)
M092Fiatalkori ízületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+)
M098Fiatalkori ízületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott
betegségekben
M625Izomtömegvesztés és atrophia, m.n.o.
Elzáródást okozó (obliteráló)I731Thromboangiitis obliterans [Buerger]
érbetegségekI74Artériás embólia és thrombosis
I740A hasi aorta embóliája és rögösödése
I741Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek embóliája és rögösödése
I742A felső végtag ütőereinek embóliája és rögösödése
I743Az alsó végtag ütőereinek embóliája és rögösödése
I744Végtagi ütőerek k.m.n. embóliája és rögösödése
I745Az art. iliaca embóliája és rögösödése
I748Egyéb ütőerek embóliája és rögösödése
I749K.m.n. ütőér embóliája és rögösödése
Többszörös torpid ulcusI830Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
crurisszal járóI832Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással
postthromboticus syndromaI870Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes
Hemofilia, a járást súlyosanM362Haemophiliás arthropathia
korlátozó nagy izületi
merevséggel
A központi vagy perifériásG80Csecsemőkori agyi bénulás
idegrendszer sérülése,G800Spasticus agyi bénulás
megbetegedéseG801Spasticus kétoldali bénulás
következtében az egyik alsó
végtagra terjedő plegia vagy
több végtagra terjedő súlyos
paresis, illetve plegia
G802Csecsemőkori féloldali bénulás
G803Dyskineticus agyi bénulás
G804Ataxiás agyi bénulás
G808Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
G809Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G81Féloldali bénulás (hemiplegia)
G810Féloldali petyhüdt bénulás
G811Féloldali spasticus bénulás
G819Féloldali bénulás k.m.n.
G82Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia
G820Petyhüdt paraplegia
G821Spasticus paraplegia
G822Paraplegia k.m.n.
G823Petyhüdt tetraplegia
G824Spasticus tetraplegia
G825Tetraplegia k.m.n.
G83Egyéb bénulásos szindrómák
G830Felső végtag kétoldali bénulása
G831Az egyik alsó végtag bénulása
G832Az egyik felső végtag bénulása
G833Egy végtag bénulása k.m.n.
G834Cauda equina szindróma
G838Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák
G839Bénulásos szindróma k.m.n.
Előrehaladott deformitássalG35Sclerosis multiplex
járó rendszerbetegségekG710Izom dystrophia
G12Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák
G120Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G121Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G122Mozgató neuron megbetegedés
G128Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon szindrómák
G129Gerincvelői izomsorvadás k.m.n.
M363Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)
M364Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban
M368A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott,
egyéb betegségekben
Az alsó végtag (végtagok)C40A végtagok csontjának és ízületi porcának rosszindulatú daganata
csontjainak vagyC412Gerinc rosszindulatú daganata
a csigolyáknak olyan körülírt
elváltozásai, amelyek
spontán törés vagy súlyos
idegrendszeri sérülés
(bénulás) közvetlen
veszélyével járnak
5. Pervazív fejlődési zavarokF84Pervazív fejlődési zavarok
F840Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
F841Atípusos autizmus
F842Rett szindróma
F843Egyéb gyerekkori dezintegratív zavar
F844Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott
aktivitás
F845Asperger szindróma
F848Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar
F849Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar
6. Schizophrenia,F20Schizophrenia
schizotypiás és paranoidF200Paranoid schizophrenia
zavarokF201Hebephrenia
F202Kataton schizophrenia
F203Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia
F204Schizophrenia utáni depresszió
F205Reziduális schizophrenia
F206Schizophrenia simplex (Egyszerű schizophrenia)
F208Egyéb schizophrenia
F209Nem meghatározott schizophrenia
F21Schizotypiás rendellenesség
F22Perzisztens delusionalis rendellenességek
F220Paranoia (Deluzív zavar)
F228Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar
F229Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar
F23Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek
F230Akut polimorf pszichotikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül)
F231Akut polimorf pszichotikus zavar schizophrenia tüneteivel
F232Akut schizophreniform pszichózis (pszichotikus zavar)
F233Egyéb akut döntően paranoid (deluzív) pszichotikus zavar
F238Egyéb akut és átmeneti pszichotikus zavar
F239Nem meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavar
F24Indukált delusionalis rendellenességek
F25Schizoaffektív rendellenességek
F250Schizoaffektív zavar mániás típusa
F251Schizoaffektív zavar depressziós típusa
F252Schizoaffektív zavar kevert típusa
F258Egyéb schizoaffektív zavar
F259Nem meghatározott schizoaffektív zavar
F28Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek
F29Nem organikus pszichózis k.m.n.
7. Daganatos betegségek
közül:
A vérképzőrendszerC81Hodgkin kór
rosszindulatú betegségébenC810Nyiroksejt túlsúly
szenvedőC811Nodularis sclerosis
C812Kevert sejtesség
C813Nyiroksejtes kimerülés
C817Hodgkin-kór egyéb formája
C819Hodgkin kór, k.m.n.
C82Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma
C820Osztodó kis sejtes, follicularis
C821Kevert hasított kis sejtes és nagy sejtes, follicularis
C822Nagy sejtes, follicularis
C827A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
C829Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
C83Diffúz non-Hodgkin lymphoma
C830Kis sejtes (diffúz)
C831Hasított kis sejtes (diffúz)
C832Kevert kis és óriás sejtes (diffúz)
C833Nagy sejtes (diffúz)
C834Immunoloblastos (diffúz)
C835Lymphoblastos (diffúz)
C836Differenciálatlan (diffúz)
C837Burkitt-lymphoma
C838A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
C839Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
C84Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák
C840Mycosis fungoides
C841Sézary-kór
C842T-zónás lymphoma
C843Lymphoepitheliális lymphoma
C844Perifériás T-sejtes lymphoma
C845Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák
C85A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n. típusai (200.202)
C850Lymphosarcoma
C851B-sejtes lymphoma, k.m.n.
C857A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai
C859Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.
C88Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek
C880Waldenström macroglobulinaemia
C881Alfa nehézlánc-betegség
C882Gamma nehézlánc-betegség
C883Immunoproliferatív vékonybél betegség
C887Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek
C889Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.m.n.
C90Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok
C900Myeloma multiplex
C901Plasmasejtes leukaemia
C902Plasmocytoma, extramedullaris
C91Lymphoid leukaemia
C910Heveny lymphoblastos leukaemia
C911Krónikus lymphocytás leukaemia
C912Subacut lymphocytás leukaemia
C913Prolymphocytás leukaemia
C914Szőrös-sejtes leukaemia
C915Felnőttkori T-sejtes leukaemia
C917Egyéb lymphoid leukaemia
C919Lympoid leukaemia, k.m.n.
C92Myeloid leukaemia
C920Akut myeloid leukaemia
C921Krónikus myeloid leukaemia
C922Subacut myeloid leukaemia
C923Myeloid sarcoma
C924Acut promyelocytás leukaemia
C925Acut myelomonocytás leukaemia
C927Egyéb myeloid leukaemia
C929Myeloid leukaemia k.m.n.
C93Monocytás leukaemia
C930Acut monocytás leukaemia
C931Krónikus monocytás leukaemia
C932Subacut monocytás leukaemia
C937Egyéb monocytás leukaemia
C939Monocytás leukaemia, k.m.n.
C94Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia
C940Acut erythraemia és erythroleukaemia
C941Krónikus erythraemia
C942Akut megakaryoblastos leukaemia
C943Hízósejtes leukaemia
C944Acut panmyelosis
C945Acut myelofibrosis
C947Egyéb meghatározott leukaemiák
C95Meghatározatlan sejttípusú leukaemia
C950Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia
C951Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia
C952Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia
C957Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia
C959Leukaemia, k.m.n.
C96A nyirok-, a vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb és
meghatározatlan rosszindulatú daganatai
C960Letterer-Siwe betegség
C961Malignus histiocytosis
C962Malignus hízósejtes daganat
C963Valódi histiocytás lymphoma
C967A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott
rosszindulatú daganatai
C969A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata,
k.m.n.
D45Polycythaemia vera
D46Myelodysplasiás szindrómák
D460Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül
D461Refrakter anaemia sideroblastokkal
[2]
D462Refrakter anaemia blast - túlsúllyal
D463Refrakter anaemia blast - túlsúllyal, transformációval
D464Refrakter anaemia, k.m.n.
D467Egyéb myelodysplasiás szindrómák
D469Myelodysplasiás szindróma, k.m.n.
D47A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen
viselkedésű daganata
D470Bizonytalan és ismeretlen természetű histiocytás és hízósejtes
daganatok
D471Idült myeloproliferatív betegség
D472Monoclonalis gammopathia
D473Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia
D477A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott
bizonytalan és ismeretlen természetű daganatai
D479A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen
természetű daganata, k.m.n.
Csontmetastasisban
(csontmetastasisokban)
szenvedő
C795A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
Agyi metastasisban (metastasisokban) szenvedőC793Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
Emlő rosszindulatú
daganata
C50Az emlő rosszindulatú daganata
C500Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C501Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C502Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C503Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C504Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C505Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C506Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C508Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C509Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
Méhnyak rosszindulatú
daganata
C53A méhnyak rosszindulatú daganata
C530Endocervix rosszindulatú daganata
C531Exocervix rosszindulatú daganata
C538A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C539Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
Méh rosszindulatú daganataC5400A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410Endometrium rosszindulatú daganata
C5420Myometrium rosszindulatú daganata
C5430Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480Méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5490Méhtest rosszindulatú daganata
C55H0Méh nem meghatározott részének rosszindulatú
daganata
Petefészek rosszindulatú
daganata
C56A petefészek rosszindulatú daganata
A prosztata rosszindulatú daganataC61A prosztata rosszindulatú daganata
A here rosszindulatú daganataC620Nem descendált here rosszindulatú daganata
C621Descendált here rosszindulatú daganata
C629Here rosszindulatú daganata, k.m.n
Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganataC343Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
8. Mesterséges testnyílássalZ93Mesterséges testnyílás
élő személyZ930Tracheostomával élő személy
Z931Gastrostomával élő személy
Z932Enterostomával élő személy
Z933Colostomával élő személy
Z934Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy
Z935Cytostomával élő személy
Z936Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy
Z938Egyéb művi stomával élő személy
Z939K.m.n. művi stomával élő személy
9. Súlyos szervi károsodássalM30Polyarteritis nodosa és rokon állapotok
járó immunbetegségbenM300Polyarteritis nodosa
szenvedőM301Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss]
M302Fiatalkori polyarteritis
M303Mucocutan nyirokcsomó szindróma [Kawasaki]
M308Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok
M31Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
M310Túlérzékenységi angiitisek
M311Thromboticus microangiopathia
M312Letális midline granuloma
M313Wegener-féle granulomatosis
M314Aortaív-szindróma [Takayasu]
M315Óriássejtes artheritis polymyalgia rheumaticával
M316Egyéb óriássejtes artheritis
M318Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák
M319Nekrotizáló vasculopathia k.m.n.
M32Szisztémás lupus erythematosus
M320Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus
M321Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer
érintettségével
M328Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái
M329Szisztémás lupus erythematosus k.m.n.
M33Dermatopolymyositis
M330Fiatalkori dermatomyositis
M331Egyéb dermatomyositis
M332Polymyositis
M339Dermatopolymyositis k.m.n.
M34Szisztémás sclerosis
M340Progresszív szisztémás sclerosis
M341CR(E)ST-szindróma
M342Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis
M348Szisztémás sclerosis egyéb formái
M349Szisztémás sclerosis k.m.n.
M35A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége
M350Sicca-szindróma [Sjögren]
M351Egyéb overlap-szindrómák
M352Behcet-kór
M353Polymyalgia rheumatica
M354Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás
M355Multifokális fibrosclerosis
M356Panniculitis recidivans [Weber-Christian]
M357Hypermobilitas szindróma
M358A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége
M359A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n.
10. Emésztőrendszer
betegségei közül:
Intestinalis malabsorptioK90Intestinalis malabsorptio
K900Coeliakia
K901Trópusi sprue
K902Vak bélkacs (blind loop) szindróma, m.n.o.
K903Steatorrhoea pancreatica
K904Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.
K908Egyéb felszívódási zavar
Posztgasztrektómiás
szindróma
K911Gyomorműtét utáni szindrómák
A bél felszívó felületénekK912Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
jelentős csökkenése
(vékonybélrezekció)
K918Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri
rendellenességek, m.n.o.
K919Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.
Bélnyálkahártya gyulladás:K50Crohn-betegség [enteritis regionalis]
Crohn-betegségK500A vékonybél Crohn-betegsége
K501A vastagbél Crohn-betegsége
K508Crohn-betegség, egyéb
K509Crohn-betegség, k.m.n.
Colitis ulcerosaK51Colitis ulcerosa
K510Enterocolitis ulcerosa (chronica)
K511Ileocolitis ulcerosa (chronica)
K512Proctitis ulcerosa (chronica)
K513Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)
K514Pseudopolyposis intestini crassi
K515Proctocolitis mucosa
K518Colitis ulcerosa egyéb
K519Colitis ulcerosa k.m.n.
MukoviszcidózisE84Fibrosis cystica
E840Fibrosis cystica tüdő-manifesztációkkal
E841Fibrosis cystica intestinális manifesztációkkal
E848Fibrosis cystica egyéb manifesztációkkal
E849Fibrosis cystica, k.m.n.
11. Ritka betegségek közül:
Regionális szklerodermaL940Lokalizált scleroderma [morphea]
A réz-anyagcsereE830A réz-anyagcsere rendellenességei
rendellenességei
Huntington-kórG10Huntington-kór
Öröklődő ataxiaG11Öröklődő ataxia
G110Veleszületett, non-progresszív ataxia
G111Korai kisagyi ataxia
G112Késői kezdetű kisagyi ataxia
G113Kisagyi ataxia károsodott DNA replikációval
G114Öröklődő spasticus paraplegia
G118Egyéb öröklődő ataxiák
G119Öröklődő ataxia k.m.n.
Myasthenia gravis és egyébG70Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek
myoneuralisG700Myasthenia gravis
rendellenességekG701Toxikus myoneuralis megbetegedések
G702Veleszületett és fejlődési myasthenia
G708Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
G709Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.
Epidermolysis bullosaQ81Epidermolysis bullosa
Q810Epidermolysis bullosa simplex
Q811Epidermolysis bullosa lethalis
Q812Epidermolysis bullosa dystrophica
Q818Egyéb bullosus epidermolysis
Q819Epidermolysis bullosa k.m.n.
NeurofibromatosisQ850Neurofibromatosis (benignus)
(benignus)
Göbös agykeményedésQ851Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
(sclerosis tuberosa)
12. Az endokrin és
anyagcserebetegségek
közül:
I. típusú diabetesE10Inzulin-dependens cukorbetegség
E100Inzulin-dependens cukorbetegség comával
E101Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
E102Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel
E103Inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel
E104Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel
E105Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési
szövődményekkel
E106Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett
szövődményekkel
E107Inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel
E108Inzulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel
E109Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül
Szövődményekkel járó II.E11Nem-inzulin-dependens cukorbetegség
típusú diabetesE110Nem-inzulin-dependens cukorbetegség comával
E111Nem-inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
E112Nem-inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel
E113Nem-inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel
E114Nem-inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri
szövődményekkel
[3]
E115Nem-inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési
szövődményekkel
E116Nem-inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett
szövődményekkel
E117Nem-inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel
Zollinger-Ellison szindrómaC254Endokrin pancreas
D137Endokrin pancreas
E168A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai
HipoparatireoidizmusE20Hypoparathyreosis
E200Idiopathiás hypoparathyreosis
E201Pseudohypoparathyreosis
E208Egyéb hypoparathyreosis
E209Hypoparathyreosis k.m.n.
Addison-kórE271Primer mellékvesekéreg elégtelenség
13. VeleszületettE70Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
enzimopátiákE700Klasszikus phenylketonuria
E701Egyéb hyperphenylalaninaemiák
E702A tyrosin anyagcsere zavarai
E703Albinismus
E708Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei
E709Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.
E71Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének
rendellenességei
E710Juharfaszirup betegség
E711Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
E712Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n.
E713Zsírsav anyagcsere rendellenességei
E72Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
E720Az aminosav transzport zavarai
E721Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei
E722A karbamid-ciklus rendellenességei
E723A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei
E724Az ornithin anyagcsere rendellenességei
E725A glycin anyagcsere rendellenességei
E728Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
E729Aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.
Laktóz intoleranciaE73Laktóz intolerancia
E730Veleszületett laktáz-hiány
E731Másodlagos laktáz-hiány
E738Egyéb laktóz intolerancia
E739Laktóz intolerancia, k.m.n.
E74A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei
E740Glycogen tárolási betegség
E741A fruktóz anyagcsere rendellenességei
E742Galactose anyagcsere zavarai
E743Az intestinális szénhidrát-felszívódás egyéb rendellenességei
E744A pyruvát anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei
E748Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek
E749Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.n.
E75A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb
betegségei
E750GM2 gangliosidosis
E751Egyéb gangliosidosis
E752Egyéb sphingolipidosis
E753Sphingolipidosis, k.m.n.
E754Neuronális ceroid lipofuscinosis
E755Egyéb lipid tárolási betegségek
E756Lipid tárolási betegség, k.m.n.
E76A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei
E760Mucopolysaccharidosis, I. típus
E761Mucopolysaccharidosis, II. típus
E762Egyéb mucopolysaccharidosisok
E763Mucopolysaccharidosis, k.m.n.
E768A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei
E769Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.m.n.
E77A glycoprotein anyagcsere rendellenességei
E770A lysosomális enzimek post-translatios modifikációjának defektusai
E771A glycoprotein lebontás defektusai
E778A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei
E779Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k.m.n.
14. Hemodialízis, vagyZ992Művesekezelésre szoruló beteg
peritoneális dialíziskezelésre
szoruló végállapotú
veseelégtelenségben
szenvedő
15. Krónikus légzésiJ961Idült légzési elégtelenség
elégtelenségben szenvedő
16. Veleszületett és szerzettQ20A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett
szívbetegségben szenvedőrendellenességei
a III-IV. NYHA funkcionálisQ200Közös artériás törzs
stádiumbanQ201Kettős kiszájadzású jobb kamra
Q202Kettős kiszájadzású bal kamra
Q203Nagyartériák teljes transpozíciója
Q204Egykamrájú szív
Q205Kóros pitvar-kamrai összeköttetés
Q206A pitvari fülcsék izomerizmusa
Q208A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett
rendellenességei
Q209A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége
k.m.n.
Q21A szívsövények veleszületett rendellenességei
Q210Kamrai sövényhiány
Q211Pitvari sövényhiány
Q212Pitvar-kamrai sövényhiány
Q213Fallot-tetralogia
Q214Aortopulmonalis septum-defektus
Q218A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei
Q219A szívsövény veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q22A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett
rendellenességei
Q220A tüdőverőér billentyű artesiája
Q221A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete
Q222A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége
Q223A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
Q224A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q225Ebstein-anomália
Q226Hypoplasiás jobbszív-szindróma
Q228A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
Q229A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q23Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei
Q230Az aortabillentyű veleszületett szűkülete
Q231Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége
Q232A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q233A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége
Q234Hypoplasiás balszív-szindróma
Q238Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett
rendellenességei
Q239Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q24A szív egyéb veleszületett rendellenességei
Q240Dextrocardia
Q241Levocardia
Q242Hárompitvarú szív
Q243A tüdőverőér infundibuláris szűkülete
Q244Veleszületett subaorticus szűkület
Q245A koszorúerek rendellenessége
Q246Veleszületett pitvar-kamrai blokk
Q248A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q249A szív veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q25A nagy artériák veleszületett rendellenességei
Q250Nyitott ductus arteriosus
Q251Coarctatio aortae
Q252Az aorta veleszületett elzáródása
Q253Aorta-szűkület
Q254Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei
Q255A tüdőverőér atresiája
Q256A tüdőverőér szűkülete
Q257A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei
Q258A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei
Q259A nagyartériák veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q26A nagyvénák veleszületett rendellenességei
Q260A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete
Q261Perzisztáló bal véna cava superior
Q262A tüdővénák teljes transzpozíciója
Q263A tüdővénák részleges transzpozíciója
Q264A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége
Q265A vena portae rendellenes beszájadzása
Q266Sipoly a v.portae és májartéria között
Q268A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei
Q269A nagyvéna veleszületett rendellenessége k.m.n.
I32Szívburokgyulladás máshová osztályozott betegségekben
I320Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben
I321Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás
betegségekben
I328Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben
I33Heveny és félheveny szívbelhártya-gyulladás
I330Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás
I339Heveny szívbelhártya-gyulladás k.m.n.
I34A kéthegyű billentyű nem reumás betegségei
I340A kéthegyű billentyű elégtelensége
I341A kéthegyű billentyű prolapsusa
I342Mitralis (billentyű) stenosis, nem reumás
I348A mitralis billentyű egyéb, nem reumás eredetű betegségei
I349A mitralis billentyű nem reumás eredetű betegsége k.m.n.
I35Az aortabillentyű nem reumás betegségei
I350Az aorta (billentyű) szűkülete
I351Az aorta (billentyű) elégtelensége
I352Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel
I358Az aortabillentyű egyéb rendellenességei
I359Aortabillentyű rendellenesség k.m.n.
I36A háromhegyű billentyű nem reumás rendellenességei
I360A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete
I361A háromhegyű billentyű nem reumás elégtelensége
I362A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete
billentyűelégtelenséggel
I368A háromhegyű billentyű egyéb, nem reumás eredetű
rendellenességei
I369A háromhegyű billentyű nem reumás eredetű rendellenessége,
k.m.n.
I37A pulmonális billentyű rendellenességei
I370A pulmonalis billentyű szűkülete
I371A pulmonalis billentyű elégtelensége
I372A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel
I378A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei
I379Pulmonalis billentyű rendellenesség k.m.n.
I38Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott
I39Szívbelhártyagyulladás és szívbillentyű rendellenességek máshová
osztályozott betegségekben
I390A kéthegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott
betegségekben
I391Az aortabillentyű rendellenességei máshová osztályozott
betegségekben
I392A háromhegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott
betegségekben
I393A pulmonalis billentyű rendellenességei máshová osztályozott
betegségekben
I394Többszörös billentyű rendellenességek máshová osztályozott
betegségekben
I398Szívbelhártyagyulladás, billentyű k.m.n. máshová osztályozott
betegségekben
I40Heveny szívizomgyulladás
I400Fertőzéses szívizomgyulladás
I401Izolált szívizomgyulladás
I408Egyéb heveny szívizomgyulladás
I409Heveny szívizomgyulladás k.m.n.
I41Szívizomgyulladás máshová osztályozott betegségekben
I410Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben
I411Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben
I412Szívizomgyulladás egyéb, máshová osztályozott fertőző és parazitás
betegségekben
I418Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben
I42Cardiomyopathia
I420Dilatatív cardiomyopathia
I421Hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia
I422Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia
I423Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség
I424Endocardialis fibroelastosis
I425Egyéb restrictiv cardiomyopathia
I426Alkoholos cardiomyopathia
I427Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia
I428Egyéb cardiomyopathiák
I429Cardiomyopathia k.m.n.
I43Cardiomyopathia máshová osztályozott betegségekben
I430Cardiomyopathia máshová osztályozott fertőző és parazitás
betegségekben
I431Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben
I432Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben
I438Cardiomyopathia egyéb, máshová osztályozott betegségekben
I44Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk
I440Elsőfokú pitvar-kamrai blokk
I441Másodfokú pitvar-kamrai blokk
I442Teljes pitvar-kamrai blokk
I443Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai blokk, k.m.n.
I444Bal elülső fascicularis blokk
I445Bal hátsó fascicularis blokk
I446Egyéb és nem meghatározott fascicularis blokk
I447Bal Tawara-szár-blokk, k.m.n.
I45Egyéb ingervezetési zavarok
I450Jobb Tawara-szár-blokk
I451Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szárblokk
I452Bifascicularis blokk
I453Trifascicularis blokk
I454Intraventricularis blokk
I455Egyéb meghatározott szívblokk
I456Pre-excitációs szindróma
I458Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok
I459Ingervezetési zavar, k.m.n.
I46Szívmegállás
I460Szívmegállás sikeres újraélesztéssel
I47Paroxysmalis tachycardia
I470Re-entry kamrai arrythmia
I471Supraventricularis tachycardia
I472Kamrai tachycardia
I479Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
I48Pitvari fibrillatio és flutter
I49Egyéb szívritmuszavarok
I490Kamra fibrillatio és flutter
I491Pitvari extrasystole
I492Junkcionális extrasystole
I493Kamrai extrasystole
I494Egyéb és nem meghatározott extrasystole
I495Sick sinus syndroma
I498Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
I499Szívritmuszavar k.m.n.
I50Szívelégtelenség
I500Pangásos szívelégtelenség
I501Balkamra elégtelenség
I509Szívelégtelenség, k.m.n.
I51Szövődmények és rosszul meghatározott szívbetegségek
I510Szerzett sövénydefektus
I511Ínhúrszakadás, m.n.o.
I512Szemölcsizom szakadás, m.n.o.
I513Szívüregi thrombosis, m.n.o.
I514Szívizomgyulladás, k.m.n.
I515Szívizom-elfajulás
I516Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n.
I517Szívnagyobbodás
I518Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek
I519Szívbetegség k.m.n.
I52Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben
I520Egyéb szívrendellenességek máshová osztályozott bakteriális
betegségekben
I521Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott fertőző és
parazitás betegségekben
I528Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott
betegségekben
17. Egyéb fejlődési
rendellenességgel
születettek
Q00Agyvelőhiány és hasonló fejlődési rendellenességek
Q000Agyvelőhiány
Q001Koponya- és gerinchasadék
Q002Kisagyhiány
Q01Agyvelősérv (encephalocele)
Q010Frontális agyvelősérv
Q011Nasofrontalis agyvelősérv
Q012Tarkótáji agyvelősérv
Q018Egyéb helyen lévő agyvelősérv
Q019Agyvelősérv k.m.n.
Q02Kisfejűség
Q03Veleszületett vízfejűség
Q030A Sylvius-csatorna rendellenességei
Q031A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája
Q038Egyéb veleszületett agyvelősérv
Q039Veleszületett vízfejűség k.m.n.
Q04Az agy egyéb veleszületett rendellenességei
Q040A kérgestest veleszületett rendellenességei
Q041A szaglókaréj hiánya
Q042Előagyhiány
Q043Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q044Dysplasia septo-optica
Q045Megalencephalia
Q046Veleszületett agyi cysták
Q048Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q049Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q05Gerinchasadék (spina bifida)
Q050Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel
Q051Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel
Q052Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel
Q053Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel
Q054K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel
Q055Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q056Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül
Q057Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q058Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül
Q059Gerinchasadék k.m.n.
Q06A gerincvelő egyéb veleszületett fejlődési rendellenességei
Q060Gerincvelőhiány
Q061Gerincvelő hypoplasia és dysplasia
Q062A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)
Q063A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
Q064Hydromyelia
Q068A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q069A gerincvelő veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q07Az idegrendszer egyéb veleszületett rendellenességei
Q070Arnold-Chiari szindróma
Q078Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési
rendellenességei
Q079Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q894Összenőtt ikrek
Q909Down-szindróma, k.m.n.
Q913Edwards-szindróma, k.m.n.
Q917Patau-szindróma, k.m.n.
Q969Turner-szindróma, k.m.n.
Q984Klinefelter-szindróma k.m.n.
[4]
18. A női nemi szervek nem
gyulladásos betegségei
közül:
EndometriosisN80Endometriosis
N800A méh endometriosisa
N801A petefészek endometriosisa
N802A petevezető endometriosisa
N803A medencei hashártya endometriosisa
N804A rectovaginalis septum és a hüvely endometriosisa
N805Bél endometriosis
N806Endometriosis bőrhegben
N808Egyéb endometriosis
N809Endometriosis, k.m.n.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatályos 2017.09.06.

[2] Módosította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 36. §-a (lásd: 5. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2023.07.01.

[3] Módosította a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatályos 2017.09.06.

[4] Beiktatta a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 29. §-a (ld. 11. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.01.01.

Tartalomjegyzék