94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet

az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(2) Az R1. és R2. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő támogatási ügyekre is alkalmazni kell.

(3) Az R1. e rendelet

a) 3. §-ával megállapított 25. § (2) bekezdésében,

b) 4. §-ával megállapított 25/A. §-ában,

c) 5. §-ával megállapított 26. § (2) bekezdésében,

d) 6. §-ával megállapított 28. § (1), (2) és (7) bekezdésében,

e) 7. §-ával megállapított 30. § (1) bekezdés c) pontjában, (2) bekezdés e) pontjában, valamint (3) és (5) bekezdésében,

f) 8. §-ával megállapított 31. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseit az R1. e rendelet 12. §-ával megállapított 39. § (3) bekezdése szerinti jogelőd előirányzatokhoz kapcsolódó folyamatban lévő támogatási ügyekre is megfelelően alkalmazni kell.

(4) Az R2. e rendelet

a) 13. §-ával megállapított 7. § (8)-(10) bekezdésében,

b) 16. §-ával megállapított 14. § (8)-(11) bekezdésében foglalt rendelkezéseit az R2. e rendelet 17. §-ával megállapított 28. § (3) bekezdése szerinti jogelőd előirányzatokhoz kapcsolódó folyamatban lévő támogatási ügyekre is megfelelően alkalmazni kell.

(5)[18]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.05.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.06.