9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) és u) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet kihirdetésekor forgalomban lévő, a jogszabályi követelményeknek megfelelő vények időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók.

(3)[5]

(4)[6]

(5)[7]

(6)[8]

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.10.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.10.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.10.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.10.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.10.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.10.

[7] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet 5. § d) pontja. Hatálytalan 2010.09.16.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.11.