300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány

az 1-4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. § tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy a 8. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására a tárolandó adatok körét és az adatokhoz való hozzáférés rendjét a rendészetért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza."

2. § (1) A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a "miniszterrel" szövegrészek helyébe a "miniszter" szöveg, az "együttes rendeletekben határozzák" szövegrész helyébe az "egyetértésével kiadott rendeletekben határozza" szöveg lép.

(2) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében a "miniszter és" szövegrész helyébe a "miniszter, hogy" szöveg, a "miniszter, hogy együttes" szövegrész helyébe a "miniszter egyetértésével kiadott" szöveg, 25. § (2) bekezdésében a "miniszterrel" szövegrészek helyébe a "miniszter" szöveg, az "együttes" szövegrész helyébe az "egyetértésével kiadott" szöveg lép.

(3) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (1.5.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében és 33. § (3) bekezdés b) pontjában a "miniszterrel együttes" szövegrész helyébe a "miniszter egyetértésével kiadott" szöveg, 33. § (3) bekezdés c) pontjában a "miniszterrel a Kohéziós Alap közreműködő szervezetet együttes rendeletben" szövegrész helyébe a "miniszter egyetértésével kiadott rendeletben a Kohéziós Alap közreműködő szervezetet" szöveg lép.

(4) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában az "együttes" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott" szöveg lép.

(5) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a "miniszterrel együttes" szövegrész helyébe a "miniszter egyetértésével kiadott" szöveg lép.

(6) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

a) 6. §(3) bekezdésében, 29. §(2) bekezdése) pontjában és 40. §(2) bekezdése) pontjában az "állami irányítás egyéb jogi eszközei" szövegrész helyébe a "közjogi szervezetszabályozó eszközök" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében az "állami irányítás egyéb jogi eszközeit" szövegrész helyébe a "közjogi szervezetszabályozó eszközöket" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdés k) pontjában az "az állami irányítás egyéb jogi eszközei" szövegrész helyébe az "a közjogi szervezetszabályozó eszközök" szöveg,

d) 8. § (2) bekezdés g) pontjában az "az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek" szövegrész helyébe a "közjogi szervezetszabályozó eszközök" szöveg,

e) 20. § nyitó szövegrészében a "gondoskodik" szövegrész helyébe a "felel" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 20. § a) és b) pontja.

4. § Hatályát veszti

a) a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában az "és az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész,

b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § (8) bekezdés a) és c) pontjában az "és a Határozatok Tára" szövegrész.

5. § Hatályát veszti a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében az "együttes" szövegrész.

6. § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére