355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében,

a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében,

a 3. § és a 4. § (2) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 57. §-ában foglalt felhatalmazás alapján

a következőket rendeli el:

1. Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a "Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.

3. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szociális ágazat továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok tekintetében 2011. január 1-jétől a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet jogutódja."

(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "szociális és munkaügyi miniszter" szövegrész helyébe a "szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter" szöveg lép.

(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés b) pont 7. alpontjában a ", valamint a szociális képzéseket" szövegrész, továbbá

b) 5. § (1) bekezdés b) pont 9-11. alpontja hatályát veszti.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék