264/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatkörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 11. § b) pontjában,

a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési" szöveg lép.

2. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjában és a 2. melléklet 3.-4. pontjában a "VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet" szöveg lép.

3. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 113. § (1) bekezdés f) pontjában a "VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetét" szövegrész helyébe a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetet" szöveg lép.

4. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. § a) pont ab) alpontjában a "Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási" szövegrész helyébe a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök