154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott, pályázat útján igénybe vehető

a) nemzeti hatáskörbe tartozó

aa)[1] közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó támogatási jogcímek esetén - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hatáskörébe tartozó mezőgazdasági promóciós és marketing tevékenységhez, valamint az ae) alpontban megjelölt tevékenységhez kapcsolódó támogatások kivételével - az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-t

ab)[2] az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szabályozási körét képező szakképzésekhez és szaktanácsadásokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek esetén a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetet,

ac) tanyafejlesztési programhoz kapcsolódó támogatási jogcím esetén a minisztert,

ad)[3] az erdei vasutak üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím esetén a minisztert,

ae)[4] közösségi bormarketing tevékenységhez kapcsolódó támogatások tekintetében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-t

b)[5] az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések esetén az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert

jelöli ki.

1/A. §[6] A Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap finanszírozásában megvalósuló, egyes borászati termékek harmadik országokban történő promócióját érintő intézkedések esetén a programjavaslatra vonatkozó támogatási döntéssel kapcsolatos eljárásban a minisztert jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti az Agrármarketing Centrum és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként való kijelöléséről szóló 49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.06.15.

[2] Módosította a 264/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.09.18.

[3] Beiktatta a 278/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.10.01.

[4] Beiktatta a 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.06.15.

[5] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 570. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[6] Beiktatta a 278/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.10.01.