36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), d), e), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R.

a) bevezető részében a "63. §-ának (12) bekezdésében" szövegrész helyébe a "2. §-ában",

b) 1. § (1) bekezdésében "a gimnáziumi és a szakközépiskolai" szövegrész helyébe "a középiskolai",

c) 1. § (2) bekezdésében a "tantárgyak" szövegrész helyébe a "vizsgatárgyak" szöveg, a "vizsgatantárgy" szövegrész helyébe a "vizsgatárgy",

d) 1. § (3) bekezdésében a "vizsgatantárgyak" szövegrész helyébe a "vizsgatárgyak",

e) 1/A. §-ában a "szeptember-októberi" szövegrész helyébe az "október-novemberi",

f) Mellékletének

fa) ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fb) ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fc) FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fd) FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fe) HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

ff) HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fg) HORVÁT NYELV [horvát nyelven] II. OPIS ISPITA cím ISPIT SREDNJEG STUPNJA alcím Vrednovanje pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fh) HORVÁT NYELV [horvát nyelven] II. OPIS ISPITA cím ISPIT VISEG STUPNJA alcím Vrednovanje pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fi) KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERET KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK cím A) KOMPETENCIÁK alcím 1. Tájékozódás a Gazdálkodási ismeretek témaköreiben pontot követő táblázat Vállalkozási formák téma Vizsgaszintek Középszint alpontjának utolsó mondatában "az okmányirodák" szövegrész helyébe "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai",

fj) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fk) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELTSZINTŰ VIZSGAalcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fl) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV [német nyelven] II. BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG cím MITTELSTUFE alcím Bewertung pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fm) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV [német nyelven] II. BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG cím OBERSTUFE alcím Bewertung pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fn) NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fo) NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fp) OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fq) OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fr) OROSZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fs) OROSZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

ft) SPANYOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fu) SPANYOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fv) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fw) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fx) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV [szlovén nyelven] II. OPIS IZPITA cím IZPIT SREDNJE RAVNI alcím Ocenjevanje pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%",

fy) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV [szlovén nyelven] II. OPIS IZPITA cím IZPIT VISJE RAVNI alcím Ocenjevanje pont harmadik franciabekezdésében a "10%" szövegrész helyébe a "12%"

szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R. Mellékletének

a) ÁBRÁZOLÓ ÉS MŰVÉSZETI GEOMETRIA cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege,

b) HANGKULTÚRA cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege,

c) HANGTANI ÉS AKUSZTIKAI ISMERETEK cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege,

d) HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege,

e) HORVÁT NYELV [horvát nyelven] HRVATSKI JEZIK cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege,

f) A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege,

g) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege,

h) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV [német nyelven] DEUTSCH ALS NATIONALITÁTENSPRACHE cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege,

i) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege, valamint

j) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV [szlovén nyelven] PODROBNE ZAHTEVE IN OPIS MATURITETNEGA IZPITA SLOVENSKI JEZIK cím és az azt követő - a címhez rendelt, a soron következő címet megelőzően záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása - szövege.

2. A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosítása

4. § A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 38. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Nkt.

a) 4. § 25. pontjában, 15. §-ában és 47. §-ában a szakértői bizottság alatt a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs feladatokat ellátó szakértői és rehabilitációs bizottságokat, és az országos szakértői és rehabilitációs feladatok ellátó szakértői és rehabilitációs bizottságokat,

b) 4. § 3. pontjában a szakértői bizottság alatt a nevelési tanácsadót,

c) 56. § (1) bekezdésében a szakértői bizottság alatt a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs feladatokat ellátó szakértői és rehabilitációs bizottságokat, az országos szakértői és rehabilitációs feladatokat ellátó szakértői és rehabilitációs bizottságokat és a nevelési tanácsadót

is érteni kell."

5. § Az OKM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés k) pontjában és (2) bekezdésében, 4. § (5) bekezdés b) pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 13. § (3) és (5)-(6) bekezdésében, 19. § (2) és (5) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében, valamint 34. § (3) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési",

b) 12. § (1) bekezdésében a "közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése" szövegrész helyébe a "nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 56. § (1) bekezdése",

c) 28. § felvezető szövegében "a közoktatásról szóló törvény 30. § (6) bekezdése alapján fejlesztő felkészítésben" szövegrész helyébe "az Nkt. 15. § (2) bekezdése alapján fejlesztő nevelésben",

d) 28. § b) pontjában "a közoktatásról szóló törvény 30/A. § (3) bekezdése szerint egyéni fejlesztő felkészítés keretében" szövegrész helyébe "az Nkt. 15. § (2) bekezdése alapján egyéni fejlesztés keretében",

e) 34. § (4) bekezdésében a "veheti a közoktatásról szóló törvény 101. §-a szerinti" szövegrész helyébe a "vehet",

f) 36. § (5) bekezdésében "a közoktatásról szóló törvény 78. § (7) bekezdés d) pontjában" szövegrész helyébe "az Nkt. 60. § (10) bekezdésében"

szöveg lép

6. § Hatályát veszti az OKM rendelet

a) 8. § (2) bekezdésének felvezető szövegében "a közoktatásról szóló törvény 82. § (1) bekezdésében előírt" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésének d) pontjában a "közoktatásról szóló törvényben meghatározott" szöveg,

c) 18. § (4) bekezdése,

d) 20. § (6) bekezdésében "a közoktatásról szóló törvény 101. §-a szerinti" szöveg,

e) 34. § (5) bekezdésében "a közoktatásról szóló törvény 101. §-a szerinti szakértőt vagy" szöveg,

f) 36. § (3) bekezdése.

3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

7. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdéstől eltérően]

"e) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja előkészítő évfolyamának 9/AJTP, f) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja előkészítő évfolyamának 9/AJKP"

[az elnevezése.]

8. § Az EMMI rendelet 51. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti a gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és - szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és kormányhivatalt."

9. § Az EMMI rendelet 52. § (1) bekezdés bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[52. § (1) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, b) az óvoda vezetője]

"bb) a kifizetés esedékességét megelőzően - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló jogszabályban meghatározott időpontban és időtartamra vonatkozóan - tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott,"

10. § Az EMMI rendelet 142. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi szűrővizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be - május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét."

11. § Az EMMI rendelet

a) 51. § (5) bekezdésében a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "gyámhatóságot",

b) 64. § (2) bekezdés c) pontjában az "51. § (6) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe az "51. § (7) bekezdésében",

c) 122. § (8) bekezdésében a "véleményezési joggal részt vesz" szövegrész helyébe a "részt vesz",

d) 125. § (1) bekezdésében "a használatát nem más jogszabály" szövegrész helyébe "a használatát más jogszabály",

e) 130. § (3) bekezdésében a "(3) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésben",

f) 134. § felvezető szövegében a "folytatható" szövegrész helyébe a "hirdethető meg",

g) 140. § (2) bekezdésében a "közoktatási törvény 3. számú mellékletében a gyógypedagógiai osztályok számára meghatározott átlaglétszámot" szövegrész helyébe a "hat főt",

h) 142. § (2) bekezdésében a "könnyítetttestnevelés" szövegrész helyébe a "könnyített testnevelés",

i) 142. § (3) bekezdésében az "arányára a szakorvos" szövegrész helyébe az "arányára az iskolaorvos, a szakorvos",

j) 179. § (6) bekezdésében a "pedagógiai programját, minőségirányítási programját, házirendjét" szövegrész helyébe a "pedagógiai programját, házirendjét"

szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az EMMI rendelet 1. melléklet A nevelési-oktatási intézmény irattári terve és az iskolai záradékok cím II. Az iskolák által alkalmazott záradékok alcím 44. pontja.

13. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelethez

Az R. Melléklete a következő alcímmel egészül ki:

PSZICHOLÓGIA

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

A) Kompetenciák

TÉMÁKKÖZÉPSZINT
1. Források használata és értékeléseTematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő
információ-forrásokban.
1.1. Pszichológiai fogalmak ismerete és
szaknyelv használata
Tudja helyesen használni az alapvető pszichológiai fogalmakat.
Tisztában van a tanult pszichológiai alapfogalmak
jelentéstartalmával.
Képes ismereteit világos nyelvi formában előadni.
1.2. Tudományos megközelítés
sajátosságainak ismerete
Tisztában van a pszichológia alapvető bizonyítási eljárásaival és a
pszichológia szemléletmódjának fő vonásaival.
A tanult kísérletek módszertani sajátosságait képes kiemelni és
elemezni.
Különbséget tud tenni a szakmai bizonyítékok és a nem kellően
bizonyított tények között.
2. Az értelmezés képességeKépes fogalmak összefüggéseinek meglátására, pszichológiai
jelenségek összekapcsolására.
Képes fogalmak összefüggéseinek meglátására, életből vett
példákon való bemutatására.
3. Megfigyelés képességeIrodalmi és filmélményeiben felismeri a tanult pszichológiai
jelenségeket és ezeket képes összekapcsolni a tudomány által
rendszerezett ismeretekkel.
3.1. Pszichológia ismeretek felhasználása
a mindennapi életben
A tanult pszichológiai jelenségeket felismeri valós élethelyzetekből
vett példákban.
Képes az emberek és csoportok viselkedésének okait, az emberek
közti kommunikáció és érintkezés jellemzőit példákban vagy a
mindennapi életben felismerni, ezeket a jelenségeket a pszichológiai
ismeretek összefüggéseiben szemlélni.
A pszichológia tanult jelenségeire tud szemléletes példákat,
analógiákat említeni saját tapasztalataiból.
Képes a pszichológiai ismereteit összekapcsolni az egészséges
életvezetés szempontjaival.
Tud olyan pszichológiai tényezőket említeni, amelyek pozitív vagy
negatív hatással voltak saját vagy más emberek életvezetésére.
Tud példát mondani arra, amikor a pszichológiai tudás hasznos volt
egy helyzet megértésében vagy hatékonyabb kezelésében.
4. Rugalmas gondolkodásNyitottság az emberi megnyilvánulások megértésére, elfogadására.
5. Kritikai értékelésKépes kritikusan viszonyulni a pszichológiai tartalmú
információkhoz, tisztában van a tudományos bizonyítás alapvető
kritériumaival.
Képes önálló kérdésfelvetésre, véleményalkotásra, gondolatokról,
ismeretekről, véleményekről személyes állásfoglalás kialakítására.

B) Témakörök

TÉMÁKKÖZÉPSZINT
1. A pszichológia mint tudományA pszichológia helye a társadalom és természettudományok
rendszerében.
A pszichológia tudományos eszköztára és fő vizsgálómódszerei:
megfigyelés, kísérlet strukturált interjú és kérdőíves módszerek.
A pszichológia alapterületei:
I. Akadémikus pszichológia:
- fejlődéspszichológia,
- személyiségpszichológia,
- általános pszichológia,
- szociálpszichológia.
II. Alkalmazott pszichológia: a pszichológia lehetséges
alkalmazásának területei.
Pszichológia fő megközelítésmódjai: pszichoanalitikus, behaviorista,
humanisztikus nézőpont.
2. Általános pszichológia: A lelki működés
általános törvényszerűségei
2.1. ÉszlelésAz észlelés jelenségei: a felismerés, lokalizáció, távolsági
jelzőmozzanatok szerepe a látás folyamatában, monokuláris és
binokuláris látás, mozgás észlelése, észlelési konstanciák, észlelési
illúziók (Ames-szoba, Emert utókép).
A tanulás szerepe az észlelésben (Held: fordító prizmaszemüveg
kísérlet).
2.2. FigyelemA figyelem: spontán és akaratlagos figyelem, a figyelem jellemzői
(terjedelme, tartóssága, átvihetősége, elterelhetősége), korai és késői
szűrés elmélete. A figyelem szerepe az észlelésben és annak
fejleszthetősége.
2.3. TanulásA tanulás fogalma és fajtái:
Asszociatív tanulás a mindennapi életben: a klasszikus és
instrumentális kondicionálás.
-A klasszikus kondicionálás: Pavlov kísérletei, megerősítés, kioltás.
- Az operáns kondicionálás: Thorndyke kísérletei, az effektus
törvénye, Skinner kísérletei, formálás fogalma, averzív kondicionálás,
a büntetés formái és hatásai a viselkedés szabályozásában.
A komplex tanulás: mentális reprezentáció és kognitív térkép
fogalma (Tolman kísérlete), Köhler és a belátásos tanulás fogalma.
Következmények és tanulságok: a tanulással kapcsolatos fogalmak
használhatósága bizonyos pszichés folyamatok magyarázatában:
gyermeknevelés, fóbia kialakulása, babonás viselkedés, jutalmazás
szerepe a vonzalom és a függőségek kialakulásában.
A tanulás és felidézés hatékonyságának fejlesztése:
tanulásmódszertani alapelvek, a hatékony tanulás feltételei (külső és
belső körülmények, motiváció), serkentő és gátló interferencia-hatás,
struktúra, a kontextus szerepe (Godden és Baddeley kísérlete),
értelmes tanulás módszerei: tömbösítés, képzelet szerepe -
mnemotechnikai módszerek: helyek módszere, kulcsszó módszer,
PgRST.
2.4. EmlékezetAz emlékezet jelenségei:
Az emlékezet típusai: az explicit és implicit emlékezet fogalma.
Az emlékezés szakaszai: kódolás, tárolás, előhívás.
A rövid távú memória sajátosságai, kódolási folyamatai
- eidetikus kép fogalma,
- a memória kapacitása - előhívási problémák: elhalványulás,
kiszorítás.
A hosszú távú megőrzés: kódolási sajátosságai, előhívási hibák:
interferencia, felejtés érzelmi összetevői, mélységi kódolás.
Az emlékezeti zavarok: az amnézia típusai - retrográd és anterográd
amnézia.
Konstruktív emlékezet: sztereotípiák és sémák hatása (Loftus
konstruktív emlékezet kísérlete).
TÉMÁKKÖZÉPSZINT
2.5. Kognitív képességekA tanulást befolyásoló képességek:
A gondolkodás folyamatai: konvergens és divergens gondolkodás,
analógiás gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás.
Az intelligencia és a kreativitás fogalma, mérésének alapelvei. Az
intelligencia hányados jelentése.
2.6. Aktivációs szint, módosultAz aktivációs szint fogalma és szerepe az érzelem, a motiváció és a
tudatállapotokteljesítmény alakulásában.
Módosult tudatállapot fogalma, típusai: alvás, álom, álomelméletek.
A napközben átélt eseményeknek, a külvilág ingereinek és az
emlékeknek a szerepe az álomban. A pszichoanalízis álom
értelmezése.
A hipnózis fogalma, jellemzői, fajtái. A hipnózissal kapcsolatos
kételyek,
a hipnábilitás fogalma.
Az autogén tréning fogalma, hatásai.
2.7. MotivációA motiváció típusai, működése és szerepe a
viselkedésszabályozásban: alapvető és humánspecifikus motiváció,
Maslow motiváció elmélete. Extrinsic és intrinsic motiváció jellemzői
és egymásra hatása.
Teljesítménymotiváció és igényszint, a siker és kudarc, valamint a
visszajelzések hatása az igényszint alakulásában.
2.8. ÉrzelmekÉrzelmek kialakulása, az alapérzelmek fajtái, az érzelmek viselkedésre
gyakorolt hatása. Kognitív kiértékelés szerepe az érzelmek
alakulásában (Schachter-Singer kísérlet), James-Lange érzelem
elmélete (faciális feedback kísérlet).
3. Szociálpszichológiai ismeretek
3.1. A társas kapcsolatok alakulásaEgyén és közösség viszonya, a csoporthoz tartozás előnyei és
hátrányai.
A csoportalakulás folyamata, a csoport hatása az egyénre:
csoportnyomás, konformitás (Asch kísérlet). Engedelmesség a
tekintélynek: (Milgram kísérlet)
3.2. Társas viselkedésKülső elvárás és szerep hatása a viselkedésre (Zimbardo
börtönkísérlete). Normaalakulás, normák szerepe a viselkedésre.
Teljesítmény csoportban: serkentés, gátlás, társas lazsálás.
A segítő viselkedés alakulása és a segítő magatartást befolyásoló
tényezők: felelősség megoszlása, sürgetettség (Dartley és Batson
kísérlete), normák, példa szerepe.
3.3. AttitűdAz attitűd fogalma, attitűdök szerepe a viselkedésszabályozásban,
nézetek alakulása és a meggyőzés hatékonyságát befolyásoló
tényezők.
3.4. Társas megismerésA társas megismerés fogalmai - sémák, sztereotípiák,
holdudvar-hatás, elsőbbségi hatás, önbeteljesítő jóslat.
A sztereotípia és az előítélet fogalma, kialakulásának magyarázatai,
megnyilvánulási formái, csökkentésének lehetőségei. Egy gyakorlati
példa: az integrált és a szegregált oktatás problémája.
3.5. VonzalomA személyközi vonzalom kialakulásának összetevői: fizikai vonzóság,
közelség, ismerősség, hasonlóság. A rokonszenv és szerelem
pszichológiája.
A szerelem összetevői, típusai: szenvedély és társszerelem. Szerelem
és szexualitás.
3.6. Agresszív viselkedésAz agresszió fajtái:
direkt-indirekt; antiszociális-proszociális agresszió.
3.7. Nemi identitás és nemi szerepA nemi identitás kialakulása, a biológiai és társadalmi nem fogalma,
nemi identitás, nemi szerep.
3.8. KommunikációKommunikáció fogalmai: verbális és nem verbális kommunikáció; a
verbális és nonverbális közlés viszonya. A nem verbális
kommunikáció főbb eszközei: mimika, testbeszéd, térközszabályozás.
A hatékony kommunikáció feltételei, a kommunikációs zavarok okai.
A kommunikáció kulturális különbségei. Az empátia és a
kommunikáció kapcsolata.
TÉMÁKKÖZÉPSZINT
4. FejlődéspszichológiaÖröklés és környezet szerepe a személyiség alakulásában. A
szocializáció interaktív felfogása és a kritikus periódus fogalma.
4.1. Családi szocializációA családi szocializáció fogalma, jellemzői. Az anya-gyerek kapcsolat, a
kötődés fogalma (Harlow majomkísérletei). A kötődés mérése:
idegen helyzet-teszt (Ainsworth). A kötődés típusai: biztos,
bizonytalan; ambivalens, elkerülő, dezorganizált. A családi működés
lehetséges nehézségei és zavarai (veszteségek, válás).
A személyiségfejlődést elősegítő tényezők és a különböző nevelési
stílusok hatása a személyiség alakulására. A személyiség és a
környezet egymásra hatásának összefüggései. A temperamentum
fogalma és típusai (könnyű, nehéz, lassan felmelegedő csecsemő).
4.2. Fejlődéselméletek és életkori jellemzőkFejlődéselméletek: szociális tanuláselmélet, utánzásos tanulás
(Bandura kísérletei). Erikson elmélete: a személyiség fejlődésének
állomásai és az egyes szakaszok pszichológiai jellemzői.
A serdülőkor jellemzői, az identitás kialakulása, a moratórium,
szerepdiffúzió, korai zárás fogalmai (Marcia).
5. Személyiség-lélektani ismeretek:
Személyiség felfogás, személyiségjellemzők
A személyiséggel kapcsolatos különböző megközelítésmódok,
elméletek. (Egy választott személyiségelmélet
megközelítésmódjának részletes ismerete.)
5.1. Személyiség felfogás,
személyiségjellemzők
5.2. A személyiség megismerése
Típustanok és vonáselméletek, az extraverzió és introverzió fogalma.
Big Five személyiségelmélet: extraverzió, barátságosság,
lelkiismeretesség, emocionalitás, nyitottság.
A személyiség megismerésének lehetőségei és korlátai, a környezet
és az öröklődés szerepe a személyiség alakulásában.
5.3. SzemélyiségelméletekFreud elméletének alapfogalmai: Id, ego, szuperego, tudattalan,
libido.
Humanisztikus elméletek: Rogers elmélete; Maslow szükséglet
hierarchia modellje: az önmegvalósítás fogalma, hiány- és
növekedési szükséglet.
5.4. ÉnképÉnkép fogalma - szubjektív én, objektív én, elvárt én, ideális én, nem
kívánt én. Énkép, önértékelés kialakulásában szerepet játszó
tényezők, az énkép jelentősége a teljesítményben és a társas
kapcsolatok alakulásában.
5.5. Mentális egészség és betegség
fogalmai
A mentális egészség és a mentális betegség fogalmai; a pszichés
egészség feltételei; a betegség kritériumai és ezek kritikája; a testi
betegségek hátterében meghúzódó pszichés okok.
A pszichés zavarok: szorongás főbb tünetei, a depresszió jelei, a
skizofrénia és az antiszociális személyiségzavar fogalma.
Evészavarok: anorexia, bulimia, túlsúlyosság főbb okai és jellemzői.
Szenvedélybetegségek: droghasználat, alkoholizmus és egyéb
függőségek - internetfüggőség, játékszenvedély. A függőség
kialakulásának oka és folyamata, pszichológiai és fizikai hatása.
Nehéz élethelyzetekkel való megküzdés, stressz és betegségek
kapcsolata. Stresszkeltő események: helyzetek bejósolhatósága és
befolyásolhatósága. A stressz pszichológiai hatásai: szorongás,
depresszió, tanult tehetetlenség (Seligman kísérlete) és élettani
hatásai (harcolj vagy menekülj! válasz), Selye János alapján a krónikus
stressz hatásai; megküzdés módjai.
A lelki egészség megőrzése, a boldogság lehetséges forrásai. A
boldogság (szubjektív jóllét) pszichológiája: élettel való
elégedettség. A boldogság változása az élet során, kapcsolata a
negatív és pozitív érzésekkel és tapasztalatokkal. Célok és boldogság
kapcsolata. Boldogság és anyagi jólét viszonya.
TÉMÁKKÖZÉPSZINT
6. Az alkalmazott pszichológia területeiA pszichológia alkalmazott területeinek felhasználási lehetőségei a
mindennapi életben és az életvezetés, iskolapszichológia,
tanácsadás, pszichoterápia, sport, reklám stb. területén. (Az egyes
területek példákkal alátámasztott ismerete.
Miben, hogyan és kinek segítenek a pszichológus szakemberek?)
6.1. Pszichológia a mindennapi élet
területén
A média (pl. a tévé, az internet) szerepe a mindennapi életben,
életkori tényezők a média üzeneteinek megértésében.

Fogalmak és kísérletek

Az írásbeli vizsga feladatlapjában számon kérhető fogalmak és kísérletek listája.

TémakörFogalmakKísérletek
1. A pszichológia mint tudományAkadémikus pszichológia,
alkalmazott pszichológia, általános
pszichológia, fejlődéspszichológia,
szociálpszichológia, személyiség
lélektan, behaviorizmus,
pszichoanalízis, humanisztikus
pszichológia,
naiv pszichológia, tudományos
pszichológia, introspekció,
megfigyelés, kísérlet, interjú,
kérdőíves módszerek, kísérleti
csoport, kontroll csoport, korreláció.
2. Az általános pszichológiaÉszlelés: érzékelés, abszolút küszöb,
különbségi küszöb, inger, receptor,
észlelés, felismerés, lokalizáció,
figura-háttér, perceptuális
csoportosítás: közelség, hasonlóság,
jó folytatás elve, észlelési illúzió.
Távolsági jelzőmozzanat,
monokuláris, binokuláris látás,
észlelési konstancia, kontextushatás,
alulról-felfelé és felülről-lefelé ható
kognitív folyamatok,
nagyság-távolság invarianciaelv.
Figyelem: spontán és akaratlagos
figyelem, figyelem terjedelme,
figyelem tartóssága, korai figyelmi
szűrés, késői figyelmi szűrés.
Emert utókép,
Ames-szoba,
Held: fordító prizmaszemüveg.
Tanulás: tanulás, klasszikus
kondicionálás, reflex, feltétlen reflex,
feltételes reflex, megerősítés, kioltás,
instrumentális/operáns
kondicionálás, effektus, formálás a
kondicionálásos tanulás során,
averzív kondicinálás, komplex
tanulás, mentális reprezentáció,
kognitív térkép, belátásos tanulás,
utánzásos tanulás, tömbösítés,
mnemotechnikai módszerek, helyek
módszere, kulcsszó módszer, PgRST.
Pavlov kísérletei kutyákkal,
Thorndyke kísérlete:
problémadoboz,
Skinner kísérlete: skinner-doboz,
Tolman kognitív térkép kísérlete,
Godden és Baddeley tanulás
kontextusa kísérlete búvárokkal,
Köhler csimpánz kísérlete.
TémakörFogalmakKísérletek
Kognitív képességek: konvergens,
divergens gondolkodás,
intelligencia, kreativitás, analógia,
intelligencia hányados, alkotás
fázisai.
Emlékezet: kódolás, tárolás, előhívás,
implicit memória, eidetikus kép,
rövid távú memória, kapacitás,
elhalványulás, kiszorítás, hosszú távú
memória interferencia, szemantikus
és epizodikus memória, retorgrád és
anterográd amnézia, konstruktív
emlékezet.
Módosult tudatállapotok: módosult
tudatállapot, alvás szakaszai, REM,
nonREM, freudi álomelmélet:
manifeszt álomtartalom, látens
álomgondolat, álommunka, cenzúra,
hipnózis, hipnábilitás, hipnózis
indukció, poszthipnotikus
szuggesztió, autogén tréning.
Loftus konstruktív emlékezet
kísérlete.
Érzelmek: alapérzelmek, kognitív
kiértékelés, arousal, faciális feedback.
Motiváció: motívum, motiváció,
drive, alapvető/elsődleges
motívumok, homeosztázis, humán
motívumok, exploráció, manipuláció,
altruizmus, szükségletek hierarchiája
(Maslow), extrinzic és intrinzic
motiváció, teljesítménymotiváció,
igényszint, kudarckerülés,
sikerorientáció.
Schachter-Singer kísérlet,
faciális feedback kísérlet.
3. A szociálpszichológiaCsoportnyomás, konformitás, norma,
szerep, társas lazsálás
attitűd, előítélet, séma, sztereotípia,
holdudvar-hatás, elsőbbségi hatás,
önbeteljesítő jóslat, autoriter
személyiség, társas identitás,
kontaktus-hipotézis, kooperáció,
integráció, szegregáció
segítő viselkedés, felelősség
megoszlása, sürgetettség
direkt-indirekt agresszió,
antiszociális-proszociális agresszió,
frusztráció-agresszió hipotézis, az
agresszió katarzis-elmélete
Rokonszenv, személyközi vonzalom:
vonzóság, közelség, hasonlóság,
ismerősség, szenvedélyszerelem,
társszerelem.
Szexualitás: biológiai nem, nemi
szerep, nemi identitás, nemi
orientáció.
Asch: csoportnyomás kísérlete,
Milgram: behódolás a tekintélynek,
Zimbardo börtönkísérlet.
Dartley és Batson sürgetettség
kísérlete: Az irgalmas szamaritánus.
4. KommunikációVerbális és nonverbális
kommunikáció, mimika,
gesztikuláció, proxemika,
zónatávolságok, posztuláris
kommunikáció, posztuláris
tükörjelenség, empátia.
TémakörFogalmakKísérletek
5. FejlődéspszichológiaÖröklés és környezet interakciója,
kritikus periódus
Szocializáció: családi és intézményi
temperamentum, könnyű, nehéz,
lassan felmelegedő
temperamentum, karakter
kötődés, biztonságos,
bizonytalan/ambivalens,
bizonytalan/elkerülő, dezorganizált,
idegen helyzet teszt
normatív krízis, identitás,
szerepdiffúzió, moratórium, korai
zárás
Bandura agresszív viselkedés utánzás
kísérletei
Harlow majomkísérlete
Ainsworth idegen helyzet teszt
6. SzemélyiséglélektanTípus, vonás, extraverzió, introverzió
Big Five személyiségelmélet, Freud
elméletének alapfogalmai: id, ego,
superego, tudattalan, tudatelőttes,
libido, pszichoszexuális fejlődés,
ödipális komplexus
Humanisztikus elmélet:
önmegvalósítás, szükségletek
hierarchiája, hiány- és növekedési
szükséglet
Énkép: szubjektív én, objektív én,
elvárt én, ideális én, nem kívánt én
skizofrénia, személyiségzavar,
függőség, abúzus, szertolerancia,
elvonási tünet
stressz, stresszor, befolyásolhatóság,
bejósolhatóság, tanult
tehetetlenség, harcolj vagy menekülj
válasz, megküzdés
mentális egészség, pozitív
pszichológia, szubjektív jóllét, élettel
való elégedettség
Seligman: tanult tehetetlenség
kísérlete
7. Alkalmazott pszichológiaÓvoda- és iskolapszichológia,
életvezetési tanácsadás,
pszichoterápia.

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga részei

Középszint
Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsga
180 perc15 perc
90 pont60 pont

A vizsgán használható segédeszközök

Középszint
Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsga
A vizsgázó biztosítjaNINCSNINCS
A vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja
NINCSB tételsornak megfelelő technikai
segédeszközök

Nyilvánosságra hozandók

Középszint
Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsga
AnyagNINCSA tételsor
A B tételsorhoz: irodalmi művek
jegyzéke
Mikor?NINCSjogszabály szerint

Középszintű vizsga

Középszint
Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsga
180 perc15 perc
FeladatlapEgy A és egy B altétel kifejtése
FogalomKísérletRövid esszéHosszú esszéA altételB altétel
25 pont15 pont15 pont35 pont45 pont15 pont
90 pont60 pont

Írásbeli vizsga

Általános szabályok

Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszés szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői

Az írásbeli vizsga feladatlapja négy részből áll:

1. Öt pszichológiai fogalom szabatos meghatározása.

2. Egy kísérlet leírása, és a kísérlet tanulságainak összefoglalása.

3. Egy rövid esszékérdés kifejtése: egy pszichológiai jelenség bemutatása kb. 150-200 szóban (kb. 20-30 sor).

4. Egy átfogó (hosszú) esszékérdés kifejtése kb. 300-400 szóban (kb. 40-50 sor).

A 3. illetve 4. részben a vizsgázónak a megadott 2 rövid, illetve 2 hosszú esszékérdésből 1-1-et kell kiválasztania és kifejtenie.

Az írásbeli feladatlap értékelése

Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik, az értékelés során csak egész pontok adhatóak.

A feladatlap megfelelő helyén a vizsgázónak meg kell jelölnie, melyik feladatot választotta. Ezt a felügyelő tanárnak a vizsgadolgozat beszedésekor ellenőriznie kell. Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldását kell értékelni.

Fogalom meghatározás értékelési szempontjai: a fogalom helyes meghatározása, szaknyelvi megfogalmazás és a kifejtés részletessége. Az öt fogalomra az elérhető pontszám 25 pont.

Kísérlet leírás és a tanulságok összefoglalásának értékelési szempontjai: a kísérlet lényeges pontjainak említése, a kísérlet céljának világos leírása, a szöveg koherenciája, szaknyelvi megfogalmazás, a tanulságok, kritikus pontok kifejtése. Az elérhető pontszám 15 pont.

Rövid esszé értékelési szempontjai: a témához tartozó kulcsfogalmak említése, helyes definiálása és tartalmának kifejtése, gyakorlati példa említése, a leírás koherenciája (logikus felépítés) szaknyelvi megfogalmazás. Az elérhető pontszám 15 pont.

Hosszú esszé értékelési szempontjai: a témához tartozó kulcsfogalmak említése, helyes definiálása és tartalmának kifejtése, gyakorlati példa említése, a leírás koherenciája (logikus felépítés) szaknyelvi megfogalmazás. Az elérhető pontszám 35 pont.

Szóbeli vizsga

Általános szabályok

A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik.

A tételsor A és B tételsorból áll, melyekből külön-külön húz a vizsgázó, az A és B altételt a vizsgázó tetszőleges sorrendben fejti ki. Mind az A, mind a B altételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. Az A altétel kifejtésére 10 perc, a Baltételre 5 perc áll a felelő rendelkezésére.

Az A tételsor 20 altételből, a B tételsor minimum 7, maximum 20 altételből áll, a B altételek száma az adott vizsgaidőszakban vizsgázók számának minimum 1,5-szerese, 13 vizsgázónál több vizsgázó esetén 20 tétel. Mind az A, mind a B tételsor esetén az altételeket 20%-ban (4 A illetve 2-4 B altétel) módosítani kell.

A szóbeli tételsorok tartalmi és formai jellemzői

Az A tételsor az elméleti tudást kéri számon, a feladat a részletes vizsgakövetelmények alapján előre megadott nagyobb témakörök egy részterületének ismertetése. Az A tételsornak a részletes követelményekben megadott valamennyi témakört le kell fedniük az alábbiak szerint:

- minimum 1-1 altételnek az 1. illetve 6. témakörre kell épülnie

- minimum 2-2 altételnek, a 2-5. témakörökre kell épülnie

- a többi 10 tétel a 6 témakörből tetszőlegesen állítható össze.

A B tételsor a gyakorlati jellegű feladat, mely a tanultak alkalmazását kéri számon a mindennapi gyakorlatban.

A B altételek lehetséges feladattípusai:

1. irodalmi mű egy kijelölt részletének adott szempontú elemzése,

2. fényképek vagy filmrészlet alapján kommunikációs gesztusok felismerése,

3. újságcikknek látszó szöveg kritikus elemzése - szakmailag hitelesnek, tudományosnak tűnik vagy nem,

4. pszichológiai jelenség azonosítása.

A Baltételhez feladattól függően szükség lehet az elemzendő szövegre vagy képanyagra, filmrészletnél számítógépre és fülhallgatóra.

A szóbeli vizsgarész értékelése

A vizsgázó teljesítményének értékelése az egyéni értékelőlapon történik, amely tartalmazza a felelet elvárt összetevőit (beleértve a kifejtést is), az ezekre adható maximális részpontszámokat és a vizsgázó által kapott részpontszámokat, továbbá az elért összpontszámot.

A altétel kifejtése

a témához tartozó kulcsfogalmak említése a kifejtés

során5 pont
a kulcsfogalmak helyes definiálása és használata5 pont
a témakör alpontjainak kifejtettsége10 pont
a belső összefüggések és tanulságok említése10 pont
gyakorlati példa említése5 pont
kifejtés koherenciája (logikus felépítés)5 pont
szaknyelv helyes használata, gördülékeny és
szabatos megfogalmazás5 pont
összesen45 pont
B altétel kifejtése
a pszichológiai jelenség helyes azonosítása5 pont
a pszichológiai ismeretek alkalmazása, a gyakorlati
példa elemzése, helyes értelmezése6 pont
szaknyelv helyes használata, gördülékeny és
szabatos megfogalmazás4 pont
összesen15 pont

Tartalomjegyzék