40/2002. (V. 24.) OM rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről[1]

Egyes veszélyhelyzeti normák:

159/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló - többször módosított - 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:[2]

1. §

(1)[3] E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.

(2)[4] Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.

(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása - külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára - tartalmazza[5]

a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,

b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,

c) több vizsgarész esetén - a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján - az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. §[6]

A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. A október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

1/B. §[7]

A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.

1/C. §[8]

Az érettségi vizsga során a vak, gyengénlátó és mozgásszervi fogyatékos tanulók a nyomtatott nem enciklopédikus szótár helyett a szótár digitalizált, világháló-kapcsolattal nem rendelkező változatát is használhatják.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

3. §[9]

A 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.

Dr. Pálinkás József s. k.,

oktatási miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendeletet a 25/2003. (IX. 26.) OM rendelet melléklettel egészíti ki. Hatályos 2003.10.11. A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2003. évi 111. számának II. kötete tartalmazza, melyet az érintett előfizetők (középiskolák) kérés nélkül, más előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék: fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357). A rendelet mellékletét kiegészítette a 7/2006. (III. 7.) OM rendelet melléklete. Hatályos 2006.03.10. A rendelet mellékletét módosította a 20/2007. (III. 23.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.05.07. A rendelet mellékletét módosította az 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet. A rendelet mellékletét módosította a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2012.11.15. A rendelet mellékletét módosította a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.01.01. A rendelet mellékletét módosította a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.01.01. A rendelet mellékletét módosította a 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet 1-4. §-a. Hatályos 2017.01.01. A rendelet mellékletét módosította a 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01. A rendelet mellékletét módosította a 48/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.01.01. A rendelet mellékletét módosította az 51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.01.01. A rendelet mellékletét módosította a 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.02. A rendelet mellékletét módosította az 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.10.15. A rendelet mellékletét módosította az 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 1. § a)e) pontja. Hatályos 2020.01.01. A rendelet mellékletét módosította az 24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.02.15.

[2] Módosította a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2012.11.15.

[3] Módosította a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2012.11.15.

[4] Megállapította a 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[5] A felvezető szöveget módosította a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2012.11.15.

[6] Módosította a 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[7] Beiktatta a 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[8] Beiktatta a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.09.01.

[9] Megállapította a 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.10.04.