Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 6. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kormánytisztviselőnek, illetve pénzügyőrnek az nevezhető ki, aki rendelkezik - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a munkakör ellátásához szükséges, az 1. mellékletben a munkaterületre, illetve ennek hiányában a munkakörcsoportra meghatározott képesítések valamelyikével.

(1a)[2] A NAV-nál kormánytisztviselőnek, illetve pénzügyőrnek az is kinevezhető, aki olyan mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, amely tekintetében az 1. mellékletben a munkaterületre, illetve ennek hiányában a munkakörcsoportra meghatározott alapképzési szakon megszerzett szakképzettség teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél.

(2) Az 1. melléklet alkalmazásában az abban nevesített valamely szakképzettségnek, szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető szakképzettséggel, szakképesítéssel, végzettséggel rendelkezőket képesítettnek kell tekinteni.

(3)[3] Az 1. melléklet alkalmazásában

a) felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség:[4]

aa) a jogász szakképzettség,

ab) az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ac)[5] a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ad)[6] igazgatásszervező alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ae)[7] nemzetközi közszolgálati menedzser alapképzési szakon szerzett szakképzettség;

b)[8] felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:

ba) a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

bb) a bűnügyi alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

bc) a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség,

bd) a rendészeti alapképzési szakon vám- és pénzügyőr szakirányon szerzett szakképzettség;

c)[9] középfokú végzettség az érettségi végzettség;

d)[10] szakképesítés alatt érteni kell a rész-szakképesítést, a szakképesítés-ráépülést, a mellék-szakképesítést, valamint azt a 2020. január 1. után megszerezhető szakképesítést, szakmát és részszakmát is, amely az adott munkakörcsoportnál előírt szakképesítésnek megfeleltethető.

1/A. §[11] Ha az állami adó- és vámhatóság vezetője meghatározott munkakörcsoportban ezt nem zárja ki, minden munkakörcsoportban el kell fogadni megfelelő képesítésként

a) az államtudományi és közigazgatási felsőoktatási területen vagy

b) a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen

a közigazgatási képzési ágon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséget.

2. § A munkáltató alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön további szakképesítést, szakmai vagy közigazgatási gyakorlatot, továbbá idegen nyelv ismeretet is előírhat.

3. §[12] Az 1. melléklet szerinti képesítési előírások alól felmentést kivételesen indokolt esetben, a NAV alapfeladatainak biztosítása érdekében az állami adó- és vámhatóság vezetője adhat.

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

5. § A 2012. december 31-én a NAV állományába tartozó kormánytisztviselőt, illetve pénzügyőrt a betöltött munkaköre ellátására képesítettnek kell tekinteni.

6. §[13] Az a kormánytisztviselő, illetve pénzügyőr, aki 2015. december 31-én a NAV állományába tartozik, és olyan munkakört tölt be, ami 2016. január 1-jével e kormányrendelet alapján megszűnik, munkakörcsoportján belül az új munkaköre ellátására képesítettnek kell tekinteni.

7. §[14] Azt a kormánytisztviselőt, illetve pénzügyőrt, aki 2016. december 31-én a NAV állományába tartozik, és a 2016. december 31-én hatályos szabályok alapján munkaköre ellátására képesítettnek minősül, a 2017. január 1-jén betöltött munkaköre vonatkozásában képesítettnek kell tekinteni.

8. §[15] Azt a kormánytisztviselőt vagy pénzügyőrt, aki az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépésének napján a NAV állományába tartozik, és a Mód. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok alapján munkaköre ellátására képesítettnek minősül, a Mód. rendelet hatálybalépésekor betöltött munkakörének munkakörcsoportja vonatkozásában is képesítettnek kell tekinteni munkakörcsoportja megváltozásáig.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez[16]

Képesítési előírások

1. Adóügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, műszaki/mérnök menedzseri, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, ingatlan-nyilvántartási szervező, nemzetbiztonsági, andragógiai, pedagógus, kommunikátor felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó; vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú; társadalombiztosítási, munkaügyi, személyügyi, személyzeti legalább felső középfokú szakképesítés; ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő; vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség.

2. Bűnügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, nemzetbiztonsági, biztonság- és védelempolitikai felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett szervezett bűnözés elleni tanácsadó vagy adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy rendészeti szervező szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség;

pénzügyi információs munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

3. Ellenőrzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, matematikusi, alkalmazott matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; vagy diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői; vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés; vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői, mechatronikai technikusi vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

belső ellenőrzési feladatok munkaterületen: a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott végzettségek, szakképzettségek, szakképesítések;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú; vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés, közszolgálati ügyintéző, gazdasági informatikus, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

4. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, nemzetközi kapcsolatok szakreferensi/szakértői, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, pedagógus, andragógiai, levéltáros felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői; nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, könyvelés és adózás szakterületen szerzett vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség.

5. Tervezési, elemzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, szociológusi, matematikusi, alkalmazott matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú; informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

6. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy vámügyintéző szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség;

Analitikai feladatok munkaterületen: középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint mérnökasszisztensi; vagy vegyipari szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés.

7. Végrehajtási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség.

8. Beruházási, ellátási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti, műszaki, informatikai, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri logisztikai menedzseri felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés;

Közbeszerzési feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb szakképzettség, szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari, elektronikai, nyomdaipari, közlekedési, gépészeti, logisztikai, szállítmányozási, gépjármű-építési, szerelési logisztikus, raktáros, raktárvezetői, bőrdíszműves végzettség;

ruhaipari technikusi végzettség;

középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú, vagy műszaki, ipari és építőipari szakterületen szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

9. Biztonsági munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti (büntetés-végrehajtási szakirány is), nemzetbiztonsági, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, informatikai, híradástechnikai, távközlési, mechanikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai, villamosmérnöki, építőmérnöki, gazdasági agrármérnöki felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szakértő, mérnök-közgazdász, pénzügyi vállalkozási szakértő szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói, biztonságszervezői, vagyonőr, személy- és vagyonőr, biztonsági őr, testőr, biztonságtechnikai szerelő, kezelő, biztonságtechnika-kezelő, elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi-rendszer szerelő szakképesítés vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

10. Humánigazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező, személyügyi szakértő/szervező/szaktanácsadó, közszolgálati személyügyi menedzser, humánmenedzser, személyügyi és emberi erőforrás szaktanácsadó/menedzser, adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vámigazgatás-szervezői szakképzettség vagy a humánigazgatási feladatoknak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett egyéb szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen szerzett, munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés vagy gazdasági informatikus, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés, vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

11. Pénzügyi, számviteli munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, gazdasági mérnöki, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint társadalombiztosítási vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

12. Egyéb munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

Kommunikációs feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, kommunikáció és médiatudományi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett, informatikai, rendészeti, rajz- és vizuális kommunikáció, politológus felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú vagy grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés;

Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, nemzetközi kapcsolatok szakreferens/szakértő felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett szakfordító és tolmács szakképzettség;

Különös hatáskörbe tartozó feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés;

Tanácsadói feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

Szabálytalansági koordinációs munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés, protokollügyintézői vagy utazásügyintézői legalább felső középfokú szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

13. Informatikai munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

14. Egészségügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett egészségtudományi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, pszichológiai, általános orvosi, fogorvosi, valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügyi szakterületen szerzett szakképesítés vagy pszichológiai szakterületen szerzett emelt szintű akkreditált szakképesítés.

15. Kulturális, üdültetési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi, informatikus könyvtárosi, kommunikáció és médiatudományi, turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, rekreáció-szervezési és egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai, zeneművészeti felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, zeneművészeti végzettség, középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői, vendéglátásszervező-vendéglősi, élelmezésvezetői, élelmezési menedzseri, vendéglátó és idegenforgalmi menedzseri, szállodai portás-recepciósi, segédkönyvtárosi, segédlevéltárosi és ügykezelői, sportszervezői, kiadványszerkesztői, műtárgyvédelmi munkatársi, múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés.

16. Képzési, oktatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógiai, pszichológiai, szociológus, kommunikátor, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, pedagógus, modern filológia képzési ágban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség, középfokú végezettség, valamint munkaügyi, oktatásszervezői, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés.

17. Szakmai értékelő, elemző munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Beiktatta a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.09.24.

[6] Beiktatta a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.09.24.

[7] Beiktatta a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.09.24.

[8] Megállapította a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.09.24.

[9] Megállapította a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.09.24.

[10] Megállapította a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.09.24.

[11] Megállapította a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.09.24.

[12] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[13] Beiktatta a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[14] Beiktatta a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[15] Beiktatta a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.09.24.

[16] Megállapította a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.09.24.

Tartalomjegyzék