29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést az adott hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn - de legfeljebb 25 napon - belül meg kell hozni, a szakhatósági állásfoglalást 10 napon belül ki kell bocsátani.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelettel beiktatott 255-281. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.

6. §[4] E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) beiktatott 282. és 283. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a Módr.-rel beiktatott 27-46. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.

7. §[5] E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított 284. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel megállapított 47-90. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[6] E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 285-291. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. §[7] E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyek alapját képező szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások

1. Támogatói döntéssel rendelkező projektek

[8]
ABCD
1.Pályázó neveA projektben érintett települések
2.Projekt helye - helységTovábbi megvalósítási
helyszínek
KEOP azonosító*
3.TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATATiszalúc-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0001
4.SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATASiklós-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0002
5.TUZSÉR-KOMORÓ VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
KomoróTuzsérKEOP-1.2.0/09-11-
2011-0003
6.TOLNA, FADD, FÁCÁNKERT, BOGYISZLÓ,
DUNASZENTGYÖRGY, GERJEN TELEPÜLÉSEK
"SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP FEJLESZTÉSE"
TÁRGYÚ PÁLYÁZATMEGVELÓSÍTÁSÁRA
LÉTREHOZOTTÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
Tolna-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0004
7.GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATAGödöllő-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0005
8.
9.MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATAMezőkövesd-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0008
10.GÖNYŰ ÉS NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSEK
SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Gönyű-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0009
11.KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Kunszentmiklós-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0010
12.MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Kővágóörs-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0011
13.KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Kiskunlacháza-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0012
14.PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATAPaks-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0013
15.SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI
HIVATALA
Szigetszentmiklós-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0014
16.ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATAIsaszeg-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0015
17.ALSÓ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
NyírtelekTiszadob, Tiszaeszlár,
Tiszalök
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0016
18.KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKisláng-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0017
19.PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATAPüspökladány-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0018
20.MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATAMarcaliMarcali (Horvátkút)KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0019
21.NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Nagydorog-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0020
22.BÁCSALMÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATBácsalmás-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0021
23.KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKörösladány-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0022
[9]
24.SÓSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Sóskút-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0024
25.BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATABudakeszi-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025
26.USZÓD-DUNASZENTBENEDEK-GÉDERLAK
KÖZSÉGEK ÉS KALOCSA VÁROS SZENNYVÍZ
KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
UszódDunaszentbenedek,
Géderlak, Kalocsa
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0026
27.SZIRÁK ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNA
BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI
ÖNKROMÁNYZATI TÁRSULÁS
SzirákEgyházasdengeleg,
Héhalom, Kisbágyon,
Palotás
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0027
28.PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Pécel-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0028
29.TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATATompa-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0029
30.KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKörmend-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0030
31.TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATATápiószőlős-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0031
32.CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATACegléd-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0032
33.KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATKadarkútHencseKEOP-1.2.0/09-11-
2011-0033
34.BŐSÁRKÁNY-CSORNA- FARÁD
SZENNYVÍZKEZELÉSI TÁRSULÁSA
BősárkányCsornaKEOP-1.2.0/09-11-
2011-0034
35.NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATANádudvar-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0035
36.PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATAPilisvörösvár-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0036
37.GARA-HERCEGSZÁNTÓ-NAGYBARACSKA
SZENNYVÍZ ÖNKORMÁNYZATI
TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
NagybaracskaGara, HercegszántóKEOP-1.2.0/09-11-
2011-0037
38.NAGYATÁDI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTÁRSULÁS
NagyatádBakháza, Görgeteg,
Háromfa, Kutas,
Lábod, Ötvöskónyi,
Rinyaszentkirály,
Tarany
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0038
39.
40.
41.
42.KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKiskőrös-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0042
43.
44.
45.HOSSZÚPÁLYI ÉS KÖRNYÉKE VIZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Hosszúpályi-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0045
46.HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAHodász-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0046
47.BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATBaks-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0047
48.FELSŐ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
AjakAnarcs, Dombrád,
Gyulaháza, Nyírkarász
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0048
[10]
49.MINDSZENTVÁROSI ÖNKORMÁNYZATMindszent-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0049
50.VÁMOSPÉRCS ÉS NYÍRMÁRTONFALVA
SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
Vámospércs-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0050
51.
52.
53.TÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATATök-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0054
54.GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATAGyomaendrőd-KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0055
55.NAGYBARCAI SZENNYVÍZELVEZETÉSI
AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
BánhorvátiNagybarcaKEOP-1.2.0/09-11-
2012-0001
56.DÁNSZENTMIKLÓS-NYÁREGYHÁZA
SZENNYVÍZKÖZMŰ ÉS CSATORNÁZÁSI
TÁRSULÁS
DánszentmiklósNyáregyházaKEOP-1.2.0/09-11-
2012-0004
57.OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAOkány-KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0005
58.SZÉCSÉNYI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓS
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Szécsény-KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0007
59.BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABucsa-KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0009
60.IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATAIgal-KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0017
61.DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNA-
ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Dudar-KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0018
62.HATVAN ÉS TÉRSÉGE
SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
HatvanApc, Ecséd, SzűcsiKEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0003
63.VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZATVésztő-KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0006
64.GALGA-MENTI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁST
LEBONYOLÍTÓ ÉS MŰKÖDTETŐ
(ÜZEMELTETŐ) TÁRSULÁS
GalgamácsaVáckisújfalu, Vácegres,
Kisnémedi,
Püspökszilágy, Aszód,
Domony, Bag, Iklad,
Hévízgyörk, Acsa,
Csővár, Galgagyörk,
Püspökhatvan
KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0007
65.
66.ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Tatabánya-KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0010
67.ROMHÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATARomhány-KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0011
68.HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Hajdúböszörmény-KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0012
69.NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATANagykőrös-KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0015
70.KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKisvárda-KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0016
71.ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ
ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE
VeresegyházErdőkertes, SzadaKEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0023
72.GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATAGönc-KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0026
[11]
73.RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Rózsaszentmárton-KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0027
74.NAGYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANagyhegyes-KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0028
75.HIDASNÉMETI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHidasnémetiTornyosnémeti,
Hernádszurdok
KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0029
76.CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZATACsengerCsengerKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0002
77.LAJOSKOMÁROM-DÉG ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS TULAJDONKÖZÖSSÉGE
LajoskomáromDégKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0004
78.NYÍRMEGGYES-NYÍRCSAHOLY
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉRE
NyírmeggyesNyírcsaholyKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0008
79."VÁCSZENTLÁSZLÓ AGGLOMERÁCIÓ -
VALKÓ, VÁCSZENTLÁSZLÓ, ZSÁMBOK
SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA" -
CSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
VácszentlászlóValkó, ZsámbokKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0009
80.SAJÓECSEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATSajóecsegSajókeresztúrKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0010
81.KUNÁGOTA-ALMÁSKAMARÁS-NAGYKAMARÁS
SZENNYVÍZBERUHÁZÓ TÁRSULÁS
KunágotaAlmáskamarás,
Nagykamarás
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0011
82.DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATADávod-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0013
83.FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATAFüzesgyarmat-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0014
84.KABA-TETÉTLEN-BÁRÁND KÖZÖS
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÓ
RENDSZER ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KabaTetétlen, BárándKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0015
85.DRÉGELYPALÁNK ÉS HONT KÖZSÉGEK
SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSI- ÉS
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁSA
DrégelypalánkHontKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0016
86.DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
DombóvárAttala, Kapospula,
Kaposszekcső
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0018
87.KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKondoros-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0021
88.VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAVerebPázmándKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0026
89.MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATAMezőtúr-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0028
90.JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATAJánoshalma-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0029
91.SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATASzegvár-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0030
92.KÁLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KompoltAldebrő, Feldebrő,
Kál, Kápolna, Tófalu
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0031
93.VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATAVasvár-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0033
94.ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SzomódTataKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0034
95.SZÁZHALOMBATTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Százhalombatta-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0036
96.
97.ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAÚrkútAjkaKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0039
[12]
98.MEZŐFALVA ÉS TÉRSÉGE
SZENNYVÍZBERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
MezőfalvaBaracs, Kisapostag,
Nagyvenyim
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0042
99.BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
BakonysárkányVérteskethely, KisbérKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0044
100.TÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATATárkányCsép, EteKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0047
101.BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABársonyosKerékteleki,
Bakonyszombathely
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0048
102.RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATARédeBakonybánkKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0049
103.MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Magyarbánhegyes-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0050
104.BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATBalástya-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0052
105.
106.SÁNDORFALVA-SZATYMAZ SZENNYVÍZ-,
CSATORNA BERUHÁZÓ TÁRSULÁS
SándorfalvaSzatymazKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0055
107.GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAGádoros-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0056
108.KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKiskunhalas-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0057
109.
110.PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAPilisszántó-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0059
111.ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATAÓzd-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0060
112.SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Szekszárd-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0062
113.KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kiskunfélegyháza-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0063
114.
115.TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATATiszakécske-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0065
116.
117.KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKelebia-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0068
118.TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATTiszaalpár (Alpár)-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0069
119.OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATAOrosháza-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0070
120.KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKecel-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0071
121.CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATACsanádpalota-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0072
122.MOSONMAGYARÓVÁRI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Mosonmagyaróvár-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0073
123.KAPOSSZERDAHELY, SÁNTOS ÉS
SZENTBALÁZS SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTŐ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KaposszerdahelySántos, SzentbalázsKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0074
[13]
124.TÖKÖL ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TökölHalásztelek,
Szigethalom
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0075
125.
126.LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATALajosmizse-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077
127.BAJA ÉS KÖRNYÉKE VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
BajaSükösd, Érsekcsanád,
Vaskút
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0078
128.FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Fábiánsebestyén-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0079
129.DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATADerecske-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0080
130.SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATASzabadszállás-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0081
131.GYŐRSZEMERE ÉS TÉNYŐ TELEPÜLÉSEK
SZENNYVÍZELVEZETÉSÉRE, A TÉTI
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSÉRE,
KORSZERŰSÍTÉSÉRE LÉTREJÖVŐ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
GyőrszemereTényő, Tét, GyömöreKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0082
132.FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMŰ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ForráskútBordány, Üllés,
Zsombó
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0083
133.SÜMEGI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁSSümegDabronc, Gógánfa,
Hetyefő, Ukk,
Zalaerdőd,
Zalagyömörő
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0084
134.MÓRAHALOM- ZÁKÁNYSZÉK
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS
MórahalomZákányszékKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0085
135.TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATTótkomlós-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0087
136.
137.ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAErdőtelek-KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0091
138.TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS
TaktaharkányTaktaszadaKEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0093
139.CSURGÓ REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁSCsurgóSzenta, Porrog,
Porrogszentkirály
KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0001
140.NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANyárlőrinc-KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0002
141.
142.NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Nagyszénás-KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0004
143.ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MAKÓ VÁROS
ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK
ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
MakóApátfalva, Földeák,
Kiszombor,
Magyarcsanád,
Maroslele
KEOP-1.2.0/2F-
2008-0001
144.BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Békéscsaba-KEOP-1.2.0/2F-
2008-0003
145.
146.
[14]
147.SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROS ÉS TÉRSÉGE (PÁTKA,
PÁKOZD, SEREGÉLYES)
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATBŐVÍTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
SzékesfehérvárPákozd, Pátka,
Seregélyes
KEOP-1.2.0/2F-
2008-0006
148.DOMOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATADomoszló-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0001
149.NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Nagymágocs-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0003
150.ÓPUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAÓpusztaszer-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0004
151.ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATAEnying-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0006
152.VÁROSFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAVárosföld-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0017
153.KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Kétegyháza-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0018
154.PILISCSABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAPiliscsaba-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0020
155.IKVA MENTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ LÉTESÍTŐ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
NagylózsNagycenk, Pinnye,
Pereszteg,
Sopronkövesd
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0021
156.BRNKTÁRSULÁSBogádRomonya, Nagykozár,
Kozármisleny
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0024
157.ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAÁdánd-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0025
158.KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKunfehértó-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0026
159.SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATASarkad-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0027
160.BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABékéssámson-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0028
161.KARÁCSOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKarácsond-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0029
162.ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATAErcsi-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0030
163.TISZASZENTMÁRTON-ZSURKVIZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
TiszaszentmártonZsurk, ZáhonyKEOP-1.2.0/B/10-
2010-0031
164.POCSAJ-ESZTÁR VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
PocsajEsztárKEOP-1.2.0/B/10-
2010-0033
165.IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAIregszemcse-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0034
166.TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATATab-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0035
167.SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATASzarvas-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0036
168.SZIHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATASzihalom-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0037
169.BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATABékés-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0040
170.HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAHajdúszovát-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0041
171.
172.CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACece-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0043
173.KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKisszállás-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0044
[15]
174.
175.BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATBugac-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0046
176.SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATASimontornya-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0047
177.ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Alsónémedi-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051
178.HUNYADFALVAI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
HunyadfalvaNagykörű, Tiszasüly,
Kőtelek
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0052
179.SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATASajókaza-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0054
180.KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKemecse-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0055
181.PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAPutnok-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0058
182.ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAZomba-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0060
183.DUNAKANYARI CSATORNÁZÁSI TÁRSULÁSSzentendreSzigetmonostor,
Pócsmegyer,
Tahitótfalu, Leányfalu
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0061
184.MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Miskolc-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0062
185.ÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAÉcsGyőrasszonyfa,
Győrság, Nyalka, Nyúl,
Pannonhalma,
Pázmándfalu, Pér,
Ravazd, Táp,
Tarjánpuszta
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0063
186.KÖRÖMI AGGLOMERÁCIÓ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
HernádkakOnga, Ónod, Berzék,
Gesztely, Sajóhidvég,
Sajólád, Sajópetri,
Köröm
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0064
187.DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATADoboz-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0065
188.KAPOSMÉRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKaposmérő-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0066
189.PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATAFüzérradvány-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0067
190.
191.SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATASegesd-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0069
192.
193.
194.TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATATamási-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0077
195.EMŐDI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZÍTI TÁRSULÁS
EmődBükkaranyos, Harsány,
Kisgyőr
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0078
196.DOMASZÉK-RÖSZKE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
RöszkeDomaszékKEOP-1.2.0/B/10-
2010-0079
197.JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAJakabszállás-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0080
[16]
198.SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATASzikszó-KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0081
199.SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATSolymár-KEOP-1.2.0/B/10-
2011-0001
200.TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSNagykátaBénye, Farmos,
Jászfelsőszentgyörgy,
Káva, Kóka, Mende,
Pánd, Sülysáp,
Szentlőrinckáta,
Szentmártonkáta,
Tápióbicske,
Tápiógyörgye,
Tápióság,
Tápiószecső,
Tápiószele,
Tápiószentmárton,
Tóalmás, Újszilvás, Úri
KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0021
201.ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI-
ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
ÉrdDiósd, TárnokKEOP-1.2.0/2F-
2009-0001
202.KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKulcs-KEOP-7.1.0/11-
2011-0011
203.PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAPáty-KEOP-7.1.0/11-
2012-0058
204.PINCEHELY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAPincehelyTolnanémediKEOP-7.1.0/11-
2012-0054
205.
206.DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
DudarBakonynána,
Bakonyoszlop,
Bakonyszentkirály,
Csesznek,
Nagyesztegár,
Olaszfalu
KEOP-7.1.0/11-
2011-0017
207.CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACeglédbercel-KEOP-7.1.0/11-
2012-0026
208.MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATAMezőhegyes-KEOP-7.1.0/11-
2012-0032
209.
210.TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATATapolca-KEOP-7.1.0/11-
2012-0055
211.CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATCibakháza-KEOP-7.1.0/11-
2012-0056
212.KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKomló-KEOP-7.1.0/11-
2011-0014
213.JÁSZFÉNYSZARU SZENNYVÍZELVEZETÉSI
AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS
JászfényszaruPusztamonostorKEOP-7.1.0/11-
2012-0034
214.ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAAranyosapáti-KEOP-7.1.0/11-
2012-0039
215.IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAIzsák-KEOP-7.1.0/11-
2011-0039
216.DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Dunapataj-KEOP-7.1.0/11-
2012-0059
217.OKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOkány-KEOP-7.1.0/11-
2011-0005
218.NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANagyrábé-KEOP-7.1.0/11-
2012-0027
[17]
219.BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABugyi-KEOP-7.1.0/11-
2012-0053
220.TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATATiszadada-KEOP-7.1.0/11-
2011-0013
221.ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Előszállás-KEOP-7.1.0/11-
2011-0001
222.SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATASzamosszeg-KEOP-7.1.0/11-
2012-0044
223.PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATPusztaszabolcs-KEOP-7.1.0/11-
2012-0046
224.
225.MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATMikepércs-KEOP-7.1.0/11-
2011-0022
226.VERPELÉT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATVerpelét-KEOP-7.1.0/11-
2012-0015
227.BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABuják-KEOP-7.1.0/11-
2011-0024
228.BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABucsa-KEOP-7.1.0/11-
2011-0004
229.
230.SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATASzentes-KEOP-7.1.0/11-
2011-0009
231.NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Nagykovácsi-KEOP-7.1.0/11-
2012-0045
232.PÉTERVÁSÁRA, ERDŐKÖVESD, VÁRASZÓ,
ISTENMEZEJE, BÜKKSZENTERZSÉBET,
TARNALELESZ SZENTDOMONKOS
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERUHÁZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Pétervására-KEOP-7.1.0/11-
2012-0041
233.MEZŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAMezőtárkányEgerfarmosKEOP-7.1.0/11-
2012-0022
234.SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK
SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT
REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁSA
Szedres-KEOP-7.1.0/11-
2011-0036
235.CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATACsongrád-KEOP-7.1.0/11-
2011-0008
236.ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
DunaalmásAlmásfüzitő,
Neszmély
KEOP-7.1.0/11-
2012-0049
237.ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATAAdony-KEOP-7.1.0/11-
2012-0050
238.KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Kunmadaras-KEOP-7.1.0/11-
2012-0037
239.MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATAMartonvásárGyúró, Ráckeresztúr,
Tordas
KEOP-7.1.0/11-
2012-0018
240.BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Bácsbokod-KEOP-7.1.0/11-
2012-0047
241.MÉHKERÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAMéhkerék-KEOP-7.1.0/11-
2012-0035
242.FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAFöldes-KEOP-7.1.0/11-
2011-0114
243.CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACsanytelek-KEOP-7.1.0/11-
2011-0027
244.ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI
SZENNYVÍZTÁRSULÁS
Őcsény-KEOP-7.1.0/11-
2012-0033
[18]
245.EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAEgyek-KEOP-7.1.0/11-
2011-0028
246.BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATABorsodnádasd-KEOP-7.1.0/11-
2011-0010
247.MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAMadarasKatymárKEOP-7.1.0/11-
2012-0048
248.BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABagamér-KEOP-7.1.0/11-
2012-0038
249.ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAArló-KEOP-7.1.0/11-
2012-0062
250.KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKonyár-KEOP-7.1.0/11-
2011-0023
251.SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZATSolt-KEOP-7.1.0/11-
2012-0029
252.
253.ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATAAbony-KEOP-7.1.0/11-
2011-0006
254.BIHARNAGYBAJOM-SÁRRÉTUDVARI
VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
Biharnagybajom-KEOP-7.1.0/11-
2011-0033
[19]
255.SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATASoltvadkert-KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0009
256.
257.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
Hódmezővásárhely-KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0013
258.ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Kazincbarcika-KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0034
259.RECSK ÉS TÉRSÉGE VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁSRecskBodony, Mátraballa,
Mátraderecske, Parád
KEOP-7.1.0/11-
2013-0015
260.DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATAMadocsa-KEOP-7.1.0/11-
2013-0006
261.GYÖNGYÖSPATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATAGyöngyöspata-KEOP-7.1.0/11-
2013-0007
262.FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZATFüzesabony-KEOP-7.1.0/11-
2013-0008
263.SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATASátoraljaújhely-KEOP-7.1.0/11-
2013-0011
264.POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATAPolgár-KEOP-7.1.0/11-
2013-0016
265.FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATAFehérgyarmat-KEOP-7.1.0/11-
2013-0018
266.HAJDÚNÁNÁS ÉS HAJDÚDOROG VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
HajdúnánásHajdúdorogKEOP-7.1.0/11-
2013-0019
267.DUNAVARSÁNY ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI
SZENNYVÍZTÁRSULÁS
Dunavarsány-KEOP-7.1.0/11-
2013-0020
268.
269.GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAGörbeháza-KEOP-7.1.0/11-
2013-0022
270.
271.VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATAVásárosnamény-KEOP-7.1.0/11-
2013-0025
[20]
272.JÁND-VÁSÁROSNAMÉNY-GERGELYIUGORNYA VÍZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
JándVásárosnaményKEOP-7.1.0/11-
2013-0026
273.
274.CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACsömör-KEOP-7.1.0/11-
2013-0028
275.TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATATokodTátKEOP-7.1.0/11-
2013-0029
276.SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATASárospatak-KEOP-7.1.0/11-
2013-0030
277.EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATAEdelény-KEOP-7.1.0/11-
2013-0031
278.TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATTiszabura-KEOP-7.1.0/11-
2013-0032
279.BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATABonyhádCikó, Kakasd, Kismányok,
Nagymányok
KEOP-7.1.0/11-
2013-0033
280.DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Szentendre-KEOP-7.1.0/11-
2013-0034
281.DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Vác-KEOP-7.1.0/11-
2013-0035
282.
283.SOPRON MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Sopron-Balf-KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0026
284.NAGYBAJOM VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
Nagybajom-KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0003
285.BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATABátaszékBátaKEOP-7.1.0/11-
2012-0064
286.BÖHÖNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABöhönye-KEOP-7.1.0/11-
2013-0002
287.DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATADány-KEOP-7.1.0/11-
2013-0003
288.BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATABattonya-KEOP-7.1.0/11-
2013-0004
289.TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Törökszentmiklós-KEOP-7.1.0/11-
2013-0005
289.MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAMándok-KEOP-7.1.0/11-
2013-0009
291.LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZATLétavértes-KEOP-7.1.0/11-
2013-0012

* A KEOP azonosítók közlése tájékoztató jellegű, azok a projektek könnyebb beazonosíthatóságát szolgálják. Az előkészítési fázisban levő projektek a megvalósítás szakaszában új azonosítóval rendelkeznek majd.[21]

2. Értékelés alatt álló projektek

[22]
AB
1.Pályázó neveKEOP azonosító*
2.BUDAPEST-BUDAÖRS SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056
3.
4.DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KARÁD AGGLOMERÁCIÓ)
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013
5.
6.DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KÉTHELY AGGLOMERÁCIÓ)
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015
7.
8.KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0011
9.ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0020
10.GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0022
11.ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0023
12.KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0024
13.GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0027
14.MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0021
15.CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0019
16.BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0025
17.JÁNKMAJTIS-CSEGÖLD VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁSKEOP-1.2.0/09-11-2012-0027
18.FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0029
19.SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0028
20.KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2012-0030
21.
22.ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
23.CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2013-0002
24.BIHARNAGYBAJOM -SÁRRÉTUDVARI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁSKEOP-1.2.0/09-11-2013-0003
25.SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2013-0004
26.CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2013-0005
[23]
27.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0005
28.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0007
29.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0011
30.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0003
31.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0009
32.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0012
33.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0006
34.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0008
35.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0002
36.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0004
37.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0010
38.KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2013-0022
39.ZALASZENTGRÓT - TEKENYE SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0027
40.
41.
42.HAJDÚHADHÁZ ÉS TÉGLÁS SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁSAKEOP-1.2.0/09-11-2013-0032
43.ZSIRA, CSEPREG, HORVÁTZSIDÁNY, KISZSIDÁNY ÉS ÓLMOD TELEPÜLÉSEK
SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0037
44.JÁNOSHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0038
45.SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2013-0040
46.PRÜGY-TAKTAKENÉZ SZENNYVÍZ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSKEOP-1.2.0/09-11-2013-0043
[24]
47.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0013
48.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0014
49.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0015
50.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0016
[25]
51.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0017
52.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0018
53.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0019
54.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0020
55.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODANONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0021
56.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0022
57.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0023
58.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0024
59.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0025
60.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0026
61.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0027
62.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0028
63.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0029
64.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0030
65.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0031
66.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODANONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0032
67.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0033
68.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0034
69.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0035
70.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0036
71.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0037
72.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0038
73.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0039
74.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0040
75.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0041
[26]
76.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0042
77.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0043
78.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0044
79.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0046
80.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0047
81.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0048
82.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0049
83.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0050
84.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0051
85.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0052
86.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0053
87.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0054
88.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0055
89.NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KEOP-7.1.0/11-2014-0056
90.BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKEOP-1.2.0/09-11-2013-0064

2. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi szolgalom alapítása),

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[27]

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),[28]

továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 71. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[5] Beiktatta a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.09.06.

[6] Beiktatta a 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2014.12.06.

[7] Beiktatta a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.11.30.

[8] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 1. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[9] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 2-3. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[10] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 4-5. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[11] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[12] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 7-10. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[13] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 11-14. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[14] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 15. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[15] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 16-18. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[16] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 19-20. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[17] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 21-22. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[18] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 23. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[19] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 24-26. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[20] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 27-28. pontja. Hatályos 2020.09.11.

[21] Módosította a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.09.06.

[22] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a)-d) pontja. Hatályos 2020.09.11.

[23] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja. Hatályos 2020.09.11.

[24] Beiktatta a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.09.06.

[25] Beiktatta a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.09.06.

[26] Beiktatta a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.09.06.

[27] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[28] Beiktatta a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.11.30.

Tartalomjegyzék