27/2014. (III. 26.) VM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, valamint a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b), c), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"i) a Bizottság 2013/45/EU végrehajtási irányelve (2013. augusztus 7.) a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról."

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3. számú melléklete, 5. számú melléklete, 8. számú melléklete, 9. számú melléklete és 11. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § (1) A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet] 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § Ez a rendelet

a) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló, 2009. november 26-i 2009/145/EK bizottsági irányelvnek,

b) a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. augusztus 7-i 2013/45/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

(2) A 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 1. melléklete és 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. augusztus 7-i 2013/45/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 27/2014. (III. 26.) VM rendelethez

1. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1. számú mellékletében a "Lycopersicon esculentum Mill." szövegrész helyébe a "Solanum Lycopersicum L." szöveg lép.

2. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 2. számú mellékletében a "Lycopersicon esculentum Mill." szövegrész helyébe a "Solanum Lycopersicum L." szöveg lép.

3. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában a "Lycopersicon esculentum" szövegrész helyébe a "Solanum Lycopersicum L." szöveg lép.

4. a) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 5. pontjában

aa) a Hagymafélékre vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelő" szövegrész helyébe,

ab) a Kabakos növényekre vonatkozó táblázat 1. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

ac) a Répafélékre vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

ad) a Tarlórépára vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

ae) a Káposztafélékre vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

af) a Karfiolra vonatkozó táblázat 1. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

ag) a Gyökérzöldségekre vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

ah) az Endíviasalátára vonatkozó táblázat 1. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

ai) a Cikóriára vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelő" szövegrész helyébe,

aj) a Spenótra vonatkozó táblázat 1. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

ak) a Paprikára vonatkozó táblázat 1. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

al) a Babra vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

am) a Lóbabra vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

an) a Retekre vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe,

ao) az Édesköményre vonatkozó táblázat 2. sorában a "Szigetelő" szövegrész helyébe,

ap) a Csemege kukoricára vonatkozó részben az "Egyéb követelmények" címszó után a táblázat 1. sorában a "Szigetelési" szövegrész helyébe

az "Izolációs" szöveg lép.

b) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 5. pontjában a Paradicsomra vonatkozó részben a "(Lycopersicon esculentum L.)" szövegrész helyébe a "(Solanum Lycopersicum L.)" szöveg lép.

5. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 8. számú melléklet 2. pontjában a "Lycopersicon esculentum" szövegrész helyébe a "Solanum Lycopersicum L." szöveg lép.

6. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 9. számú mellékletében a "Lycopersicon esculentum " szövegrész helyébe a "Solanum Lycopersicum L." szöveg lép.

7. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 11. számú mellékletében a "(Lycopersicon esculentum Mill.)" szövegrész helyébe a "(Solanum Lycopersicum L.)" szöveg lép.

2. melléklet a 27/2014. (III. 26.) VM rendelethez

1. A 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 1. mellékletében a "Lycopersicon esculentum Mill." szövegrész helyébe a "Solanum Lycopersicum L." szöveg lép.

2. A 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 2. mellékletében a "Lycopersicon esculentum Mill." szövegrész helyébe a "Solanum Lycopersicum L." szöveg lép.

Tartalomjegyzék