290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1.[1] fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 15%-a él,

2. kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga,

3. komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám,

4.[2] komplex programmal fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él,

5.[3] regionális szempontból kedvezményezett járások: e rendelet figyelembevételével a vármegyei közgyűlések által kijelölt járások,

6. súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térség: a fejlesztendő járásokkal egyenlő elbánásban részesülő térség, amelyben a károk felszámolása, a helyi társadalmi-gazdasági élet normál működésének beindítása tartós, több éves fejlesztést igényel, ahol a térség fejlődési lehetőségeit a katasztrófa több évre súlyosan korlátozza,

7. térség: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § i) pontjában meghatározott területi egységek.

2. A kedvezményezett járások besorolásának alapelvei és feltételrendszere

2. § (1) A komplex mutató értéke alapján emelkedő sorrendbe állított járásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A kedvezményezett járások besorolását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező komplex programmal fejlesztendő járások támogatására speciális eszközrendszert kell alkalmazni.

3. § (1)[4] Azokban a vármegyékben, ahol a kedvezményezett járások lakónépessége nem éri el a vármegye lakónépességének 30%-át, a vármegyén belüli kohézió erősítése érdekében a vármegyei közgyűlések regionális szempontból kedvezményezett járásokat jelölhetnek ki.

(2)[5] A regionális szempontból kedvezményezett járások kijelölésénél a vármegyei közgyűlés a komplex mutató alapján besorolt járások közül a besorolási rangsorban soron következő, a régió területén lévő járásokat veheti figyelembe.

(3)[6] A vármegye területén lévő kedvezményezett és a regionális szempontból kedvezményezett járások együttes lakónépessége nem haladhatja meg a vármegye lakónépességének 30%-át. A regionális szempontból kedvezményezett járások a kedvezményezett járásokkal azonos elbírálásban részesülnek.

4. § A kedvezményezett járások körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti.

5. § Az a település, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezett kistérséghez tartozott, de területileg már nem szerepel a 3. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében 2016. január 1-ig átmenetileg kedvezményezettnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések listáját a 4. melléklet tartalmazza.

6. § A súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek meghatározásának szempontjait az 5. melléklet tartalmazza. A súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek jegyzékét a 6. melléklet tartalmazza.

6/A. §[7] A nem kedvezményezett járás területén megvalósuló, közszolgáltatás ellátására irányuló fejlesztés tekintetében a komplex programmal fejlesztendő járással egy tekintet alá esik a vele határos, nem kedvezményezett járás, ha a fejlesztendő közszolgáltatást nyújtó intézmény ellátási területe a komplex programmal fejlesztendő járás területére kiterjed, vagy a fejlesztés eredményeként a közszolgáltatás a komplex programmal fejlesztendő járás területére vagy annak nagy részére kiterjeszthető.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

8. §[8]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez

A térségek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana

A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók

I. Társadalmi és demográfiai helyzet mutatói:

Urbanitás/ruralitás indexe (az adott járás népességének mekkora aránya él 120 fő/km 2-nél nagyobb népsűrűségű településen), %

Halálozási ráta (az ezer lakosra jutó halálozások száma) (az utolsó öt év átlaga), ‰

Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő

Tízezer 0-2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek száma, db[9]

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0-24 éves állandó népességből, %

Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő

II. Lakás és életkörülmények mutatói:

Használt lakások átlagos ára, Ft

Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %

Komfort nélküli (lakott) lakások aránya a lakott lakásokból, %

Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft

A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db

Születéskor várható átlagos élettartam - férfiak, év

Születéskor várható átlagos élettartam - nők, év

III. Helyi gazdaság és munkaerő-piaci mutatók:

A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, %

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből (éves átlag), %

Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %

A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, %

A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma, db

Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db

Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, %

IV. Infrastruktúra és környezeti mutatók:

Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, %

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, %

Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db

Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, %

B) A komplex mutató számításának módszertana

1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján:

2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:

3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

2. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez[10]

A járások - komplex mutató alapján - emelkedő sorrendbe állított listája

[11]
ABCDEFGHI
1.RégióVármegyeJárásLakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató értékeRangsorszám a
komplex mutató
értéke alapján
Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal
fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
2.ÉMBAZCigándi16 11518,631.111
3.DDBARSellyei14 17821,002.111
4.ÉMBAZGönci16 76922,113.111
5.ÉAJNSKunhegyesi20 30422,124.111
6.ÉASSBBaktalórántházai19 29422,135.111
7.DABKKJánoshalmi16 99723,066.111
8.ÉAHBHNyíradonyi29 80823,177.111
9.ÉMBAZEncsi21 65923,278.111
10.ÉMHEVHevesi34 76724,409.111
11.ÉMBAZÓzdi53 91425,4910.111
12.ÉMBAZSzikszói17 29925,7511.111
13.DABEKSarkadi22 92625,8312.111
14.ÉASSBNyírbátori43 43927,1513.111
15.ÉMBAZEdelényi33 81427,3414.111
16.KDVESDevecseri14 77827,3715.111
17.ÉMBAZMezőcsáti14 48127,5016.111
18.ÉASSBFehérgyarmati38 57827,5517.111
19.DABEKMezőkovácsházai40 18627,8218.111
20.ÉASSBVásárosnaményi36 51028,0019.111
ABCDEFGHI
1.RégióMegyeJárásLakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató értékeRangsorszám a
komplex mutató
értéke alapján
Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal
fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
21.ÉAHBHDerecskei41 77528,0120.111
22.ÉASSBIbrányi23 70128,1221.111
23.ÉASSBZáhonyi19 19228,5222.111
24.DDBARHegyháti12 51528,6323.111
25.DABKKBácsalmási19 78028,7124.111
26.DDSOMCsurgói16 48529,5125.111
27.ÉAHBHPüspökladányi40 56029,8326.111
28.ÉMBAZPutnoki19 05330,1027.111
29.KDFEJSárbogárdi28 22330,1528.111
30.DDSOMBarcsi23 59630,1929.111
31.ÉASSBKemecsei22 06230,2630.111
32.ÉMNOGSzécsényi19 41630,2931.111
33.ÉASSBCsengeri13 80230,3032.111
34.ÉAHBHBerettyóújfalui45 27730,4233.111
35.ÉAJNSJászapáti32 67630,5934.111
36.ÉASSBMátészalkai64 47130,9135.111
37.DDTOLTamási38 30430,9536.111
38.DDSOMTabi12 66531,1037.110
39.ÉMBAZSzerencsi40 52531,2238.110
40.KDFEJEnyingi20 63431,4139.110
41.ÉASSBTiszavasvári27 22131,5540.110
42.DACSNKisteleki18 21131,5641.110
43.ÉAJNSKarcagi42 83631,6142.110
ABCDEFGHI
1.RégióMegyeJárásLakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató értékeRangsorszám a
komplex mutató
értéke alapján
Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal
fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
44.ÉAJNSKunszentmártoni35 78131,6243.110
45.ÉASSBNagykállói30 17631,9544.110
46.ÉMBAZTokaji13 14732,4145.110
47.ÉMHEVFüzesabonyi30 12932,5046.110
48.NYDVASVasvári13 50332,8047.110
49.ÉMHEVPétervásárai21 06033,3748.110
50.DDSOMNagyatádi25 83333,5649.110
51.ÉAJNSTörökszentmiklósi36 29833,8750.110
52.DABKKKunszentmiklósi29 75833,8751.110
53.DABKKKiskunmajsai19 13834,0452.110
54.DDBARSzigetvári25 05534,1653.110
55.DABEKSzeghalmi29 76034,5754.110
56.ÉMNOGPásztói31 17234,8055.100
57.ÉMHEVBélapátfalvai8 74235,0956.100
58.DDBARSiklósi35 71635,1257.100
59.DACSNMakói44 10435,2258.100
60.ÉAHBHHajdúhadházi22 33535,2659.100
61.NYDZALLetenyei16 20736,1960.100
62.KDVESSümegi15 22136,2261.100
63.DDSOMMarcali34 62036,4062.100
64.DDBARSzentlőrinci14 84736,5463.100
65.ÉASSBKisvárdai56 77936,6664.100
66.ÉAJNSTiszafüredi19 69936,7665.100
ABCDEFGHI
1.RégióMegyeJárásLakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató
értéke
Rangsorszám a
komplex mutató
értéke alapján
Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal
fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
67.ÉAJNSMezőtúri27 43437,0866.100
68.ÉAHBHBalmazújvárosi30 35337,1667.100
69.ÉMNOGSalgótarjáni63 47037,8368.100
70.DACSNMórahalmi28 67238,2269.100
71.KMPSTNagykátai71 81538,5070.100
72.ÉMNOGBátonyterenyei21 38338,8471.100
73.NYDZALZalaszentgróti15 38739,1672.100
74.KMPSTNagykőrösi27 59239,2373.100
75.DABEKGyomaendrődi23 64239,2774.100
76.DACSNCsongrádi22 29739,4075.100
77.DABKKTiszakécskei23 66839,4776.100
78.ÉMBAZSárospataki24 59439,6477.100
79.KDKOEKisbéri20 03340,3178.100
80.ÉAHBHHajdúnánási29 51440,6579.100
81.ÉMNOGRétsági23 59940,8280.100
82.DABKKKalocsai50 38840,9881.100
83.DDBARBólyi11 74841,0582.100
84.DABKKKiskunfélegyházi36 54141,1283.100
85.DABKKKiskunhalasi43 32641,2684.100
86.DDBARPécsváradi11 66941,3285.100
87.ÉMBAZMezőkövesdi42 11641,3286.100
88.DABKKKiskőrösi54 67841,4287.100
89.DABEKSzarvasi28 10341,4988.100
ABCDEFGHI
1.RégióMegyeJárásLakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató
értéke
Rangsorszám a
komplex mutató
értéke alapján
Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal
fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
90.DABEKOrosházi50 89341,7889.100
91.DDTOLDombóvári31 99341,9390.100
92.DABEKBékési36 87741,9691.100
93.NYDZALLenti19 59042,2392.100
94.ÉMBAZSátoraljaújhelyi22 26742,3193.100
95.ÉMNOGBalassagyarmati39 35242,7194.100
96.ÉMBAZKazincbarcikai65 02442,8795.100
97.NYDVASCelldömölki24 53543,0496.100
98.DDBARMohácsi34 51243,0897.100
99.DACSNSzentesi40 78243,0898.100
100.KMPSTCeglédi88 62644,6899.100
101.ÉAHBHHajdúböszörményi40 12944,72100.100
102.DABKKBajai66 14344,89101.100
103.DDSOMKaposvári116 54744,91102.100
104.KDVESPápai58 40445,59103.100
105.DDSOMFonyódi34 22245,76104.100
106.KMPSTSzobi24 41145,97105.100
107.ÉAJNSJászberényi50 62446,04106.100
108.ÉAHBHHajdúszoboszlói42 98346,27107.100
109.NYDGMSTéti14 44546,48108.100
110.DACSNHódmezővásárhelyi55 51546,63109.100
111.DDTOLTolnai18 10046,96110.000
112.DDBARKomlói34 77647,16111.000
ABCDEFGHI
1.RégióMegyeJárásLakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató
értéke
Rangsorszám a
komplex mutató
értéke alapján
Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal
fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
113.NYDVASKörmendi26 69247,54112.000
114.NYDVASSárvári38 65347,93113.000
115.KMPSTDabasi48 80848,16114.000
116.NYDGMSPannonhalmi15 55548,22115.000
117.KDFEJBicskei35 63448,61116.000
118.KMPSTAszódi36 82048,71117.000
119.KMPSTRáckevei35 97149,74118.000
120.KDFEJMartonvásári26 40549,80119.000
121.ÉMHEVHatvani50 42649,95120.000
122.DDTOLBonyhádi31 32249,96121.000
123.NYDVASSzentgotthárdi15 22750,14122.000
124.NYDGMSCsornai32 67350,33123.000
125.NYDZALNagykanizsai77 39450,86124.000
126.ÉMHEVGyöngyösi72 70051,04125.000
127.KDVESZirci19 32451,35126.000
128.NYDGMSKapuvári24 47351,38127.000
129.DDTOLPaksi49 31951,66128.000
130.ÉMBAZTiszaújvárosi31 42651,91129.000
131.ÉMBAZMiskolci242 79652,14130.000
132.KDVESTapolcai34 42352,20131.000
133.DABEKGyulai41 11852,21132.000
134.KDVESVárpalotai37 06752,49133.000
135.DABKKKecskeméti156 47552,62134.000
ABCDEFGHI
1.RégióMegyeJárásLakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató
értéke
Rangsorszám a
komplex mutató
értéke alapján
Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal
fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
136.KMPSTMonori66 53852,81135.000
137.KDFEJDunaújvárosi91 09753,30136.000
138.KDKOEEsztergomi92 34153,80137.000
139.DDTOLSzekszárdi58 95854,40138.000
140.DABEKBékéscsabai81 69454,89139.000
141.ÉAJNSSzolnoki117 83755,44140.000
142.NYDVASKőszegi25 57855,64141.000
143.NYDZALKeszthelyi49 28055,65142.000
144.KDKOEKomáromi39 23655,92143.000
145.NYDZALZalaegerszegi101 76555,95144.000
146.KMPSTVáci67 43656,00145.000
147.ÉASSBNyíregyházi166 15456,11146.000
148.KDVESAjkai38 78456,11147.000
149.KDFEJMóri34 29956,12148.000
150.KDKOEOroszlányi25 75056,62149.000
151.DDSOMSiófoki51 54457,19150.000
152.ÉMHEVEgri85 67957,64151.000
153.KMPSTGyáli40 56457,91152.000
154.KDVESBalatonalmádi24 48559,28153.000
155.KDKOETatabányai84 69159,55154.000
156.KDKOETatai38 62659,57155.000
157.DDBARPécsi178 96860,51156.000
158.KDFEJGárdonyi29 97860,70157.000
ABCDEFGHI
1.RégióMegyeJárásLakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató
értéke
Rangsorszám a
komplex mutató
értéke alapján
Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal
fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
159.NYDGMSMosonmagyaróvári72 86360,83158.000
160.ÉAHBHDebreceni216 77360,96159.000
161.KDFEJSzékesfehérvári153 23661,12160.000
162.NYDVASSzombathelyi110 39262,69161.000
163.KDVESBalatonfüredi24 33562,77162.000
164.DACSNSzegedi197 80863,83163.000
165.KMBPBudapest, XXIII. ker.22 25763,97164.000
166.KMPSTGödöllői140 64364,78165.000
167.NYDGMSSoproni99 39765,47166.000
168.KDVESVeszprémi82 18665,50167.000
169.KMPSTVecsési47 39866,02168.000
170.NYDGMSGyőri190 91266,69169.000
171.KMPSTSzigetszentmiklósi110 75166,71170.000
172.KMPSTPilisvörösvári52 83267,02171.000
173.KMPSTÉrdi117 56467,64172.000
174.KMBPBudapest, XXI. ker.76 50368,65173.000
175.KMPSTSzentendrei77 91868,82174.000
176.KMBPBudapest, VIII. ker.75 29469,34175.000
177.KMBPBudapest, XX. ker.65 56969,38176.000
178.KMBPBudapest, XV. ker.80 28769,91177.000
179.KMBPBudapest, XVII. ker.87 35670,62178.000
180.KMBPBudapest, X. ker.78 98671,59179.000
181.KMBPBudapest, XIX. ker.60 73872,77180.000
ABCDEFGHI
1.RégióMegyeJárásLakónépesség
(2013. XII. 31.)
A komplex mutató
értéke
Rangsorszám a
komplex mutató
értéke alapján
Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)
Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal
fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
182.KMBPBudapest, VII. ker.55 12173,50181.000
183.KMBPBudapest, IV. ker.100 28273,57182.000
184.KMBPBudapest, IX. ker.59 01974,00183.000
185.KMBPBudapest, XXII. ker.54 34874,05184.000
186.KMPSTDunakeszi79 72874,31185.000
187.KMBPBudapest, XVIII. ker.101 31775,20186.000
188.KMBPBudapest, III. ker.127 60275,82187.000
189.KMBPBudapest, XIV. ker.124 30076,20188.000
190.KMBPBudapest, XIII. ker.119 35276,48189.000
191.KMPSTBudakeszi85 33377,15190.000
192.KMBPBudapest, VI. ker.38 28678,31191.000
193.KMBPBudapest, XVI. ker.72 63978,32192.000
194.KMBPBudapest, I. ker.24 67979,97193.000
195.KMBPBudapest, XI. ker.147 27580,45194.000
196.KMBPBudapest, V. ker.26 04880,98195.000
197.KMBPBudapest, XII. ker.58 06882,58196.000
198.KMBPBudapest, II. ker.89 33983,96197.000
199.Ország összesen9 877 3651095436

3. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez[12]

A kedvezményezett járások listája

[13]
ABCDEF
1.RégióVármegyeJárásKedvezményezett járás
2.Fejlesztendő járás
3.Komplex programmal
fejlesztendő járás
4.Dél-AlföldBács-KiskunBácsalmási001
5.Bajai100
6.Jánoshalmi001
7.Kalocsai100
8.Kiskőrösi100
9.Kiskunfélegyházi100
10.Kiskunhalasi100
11.Kiskunmajsai010
12.Kunszentmiklósi010
13.Tiszakécskei100
14.BékésBékési100
15.Gyomaendrődi100
16.Mezőkovácsházai001
17.Orosházi100
18.Sarkadi001
19.Szarvasi100
20.Szeghalmi010
21.Csongrád-CsanádCsongrádi100
22.Hódmezővásárhelyi100
23.Kisteleki010
24.Makói100
25.Mórahalmi100
26.Szentesi100
27.Dél-Alföld összesen1544
28.Dél-DunántúlBaranyaBólyi100
29.Hegyháti001
30.Mohácsi100
31.Pécsváradi100
32.Sellyei001
33.Siklósi100
34.Szentlőrinci100
35.Szigetvári010
36.SomogyBarcsi001
37.Csurgói001
38.Fonyódi100
39.Kaposvári100
40.Marcali100
ABCDEF
1.RégióMegyeJárásKedvezményezett járás
2.Fejlesztendő járás
3.Komplex programmal
fejlesztendő járás
41.Nagyatádi010
42.Tabi010
43.TolnaDombóvári100
44.Tamási001
45.Dél-Dunántúl
összesen
935
46.Észak-AlföldHajdú-BiharBalmazújvárosi100
47.Berettyóújfalui001
48.Derecskei001
49.Hajdúböszörményi100
50.Hajdúhadházi100
51.Hajdúnánási100
52.Hajdúszoboszlói100
53.Nyíradonyi001
54.Püspökladányi001
55.Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászapáti001
56.Jászberényi100
57.Karcagi010
58.Kunhegyesi001
59.Kunszentmártoni010
60.Mezőtúri100
61.Tiszafüredi100
62.Törökszentmiklósi010
63.Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Baktalórántházai001
64.Csengeri001
65.Fehérgyarmati001
66.Ibrányi001
67.Kemecsei001
68.Kisvárdai100
69.Mátészalkai001
70.Nagykállói010
71.Nyírbátori001
72.Tiszavasvári010
73.Vásárosnaményi001
74.Záhonyi001
75.Észak-Alföld összesen9515
76.Észak-MagyarországBorsod-Abaúj-
Zemplén
Cigándi001
77.Edelényi001
ABCDEF
1.RégióMegyeJárásKedvezményezett járás
2.Fejlesztendő járás
3.Komplex programmal
fejlesztendő járás
78.Encsi001
79.Gönci001
80.Kazincbarcikai100
81.Mezőcsáti001
82.Mezőkövesdi100
83.Ózdi001
84.Putnoki001
85.Sárospataki100
86.Sátoraljaújhelyi100
87.Szerencsi010
88.Szikszói001
89.Tokaji010
90.HevesBélapátfalvai100
91.Füzesabonyi010
92.Hevesi001
93.Pétervásárai010
94.NógrádBalassagyarmati100
95.Bátonyterenyei100
96.Pásztói100
97.Rétsági100
98.Salgótarjáni100
99.Szécsényi001
100.Észak-Magyarország
összesen
10410
101.Közép-DunántúlFejérEnyingi010
102.Sárbogárdi001
103.Komárom-
Esztergom
Kisbéri100
104.VeszprémDevecseri001
105.Pápai100
106.Sümegi100
107.Közép-Dunántúl
összesen
312
108.Közép-MagyarországPestCeglédi100
109.Nagykátai100
110.Nagykőrösi100
111.Szobi100
112.Közép-Magyarország
összesen
400
ABCDEF
1.RégióMegyeJárásKedvezményezett járás
2.Fejlesztendő járás
3.Komplex programmal
fejlesztendő járás
113.Nyugat-DunántúlGyőr-Moson-SopronTéti100
114.VasCelldömölki100
115.Vasvári010
116.ZalaLenti100
117.Letenyei100
118.Zalaszentgróti100
119.Nyugat-Dunántúl
összesen
510
120.Komplex programmal fejlesztendő járások részösszesen36
121.Fejlesztendő járás részösszesen18
122.Fejlesztendő járás összesen54
123.Kedvezményezett járás részösszesen55
124.Kedvezményezett járás összesen109

4. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez[14]

Átmenetileg kedvezményezett települések jegyzéke

[15]
AB
1.VármegyeTelepülés
2.BaranyaBerkesd
3.Bikal
4.Bodolyabér
5.Egyházaskozár
6.Hegyhátmaróc
7.Hosszúhetény
8.Kárász
9.Komló
10.Köblény
11.Liget
12.Magyaregregy
13.Magyarhertelend
14.Magyarszék
15.Mánfa
16.Máza
17.Mecsekpölöske
18.Oroszló
19.Pereked
[16]
AB
1.MegyeTelepülés
20.Szalatnak
21.Szárász
22.Szászvár
23.Szilágy
24.Tófű
25.Vékény
26.BékésCsorvás
27.Doboz
28.Gerendás
29.Borsod-Abaúj-ZemplénSóstófalva
30.Újcsanálos
31.Csongrád-CsanádFerencszállás
32.Klárafalva
33.FejérAba
34.Csősz
35.Káloz
36.Sárosd
37.Seregélyes
38.Soponya
39.Tác
40.Hajdú-BiharHajdúsámson
41.HevesBátor
42.Egerbocs
43.Egercsehi
44.Hevesaranyos
45.Szúcs
46.Szabolcs-Szatmár-BeregApagy
47.Rakamaz
48.Szabolcs
49.Timár
50.Tiszanagyfalu
51.Újfehértó
52.VasBajánsenye
53.Felsőjánosfa
54.Felsőmarác
55.Hegyhátszentjakab
56.Hegyhátszentmárton
57.Ispánk
58.Ivánc
59.Kercaszomor
60.Kerkáskápolna
61.Kisrákos
62.Kondorfa
63.Magyarszombatfa
AB
1.MegyeTelepülés
64.Nagyrákos
65.Őrimagyarósd
66.Őriszentpéter
67.Pankasz
68.Szaknyér
69.Szalafő
70.Szatta
71.Szőce
72.Velemér
73.Viszák
74.ZalaAlmásháza
75.Alsórajk
76.Balatonmagyaród
77.Bezeréd
78.Búcsúszentlászló
79.Dióskál
80.Egeraracsa
81.Felsőrajk
82.Galambok
83.Garabonc
84.Gelse
85.Kerecseny
86.Kilimán
87.Kisrécse
88.Ligetfalva
89.Miháld
90.Misefa
91.Nagykapornak
92.Nagyrada
93.Nemesrádó
94.Nemessándorháza
95.Nemesszentandrás
96.Orbányosfa
97.Orosztony
98.Pacsa
99.Padár
100.Pat
101.Pölöske
102.Pötréte
103.Sand
104.Szentpéterúr
105.Tilaj
106.Vindornyaszőlős
107.Zalacsány
AB
1.MegyeTelepülés
108.Zalaigrice
109.Zalakaros
110.Zalakomár
111.Zalamerenye
112.Zalasárszeg
113.Zalaszabar
114.Zalaszentjakab
115.Zalaszentmárton
116.Zalaszentmihály
117.Zalaújlak
118.Ország összesen116

5. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez

Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek meghatározásának szempontjai

Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségnek kell minősíteni azt a térséget, ahol

a) ár- vagy belvízi elöntés, töltésszakadás,

b) rendkívüli időjárás,

c) a térséget fokozottan veszélyeztető környezetkárosodás vagy környezetveszélyeztetés, így például felszíni, felszín alatti vizek és a földtani közeg - szennyeződése; légszennyezettség; veszélyes hulladék okozta környezetkárosítás; tűzpusztítás,

d) súlyos károkat okozó felszínmozgások,

e) a veszélyes tevékenység során fellépő havária,

f) a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző esemény,

g) tömeges megbetegedést előidéző kórokozók megjelenése

a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, alapvető ellátását, a terület megközelíthetőségét, a mezőgazdasági vagy ipari termelést, és ezen tényezők együttesét súlyosan veszélyezteti, azokat tartósan ellehetetlenítő állapot alakult ki.

6. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez

Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek

[17]
ABC
1.RégióVármegyeTérség
2.Közép-DunántúlVeszprémDevecseri járás

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2015.04.24.

[2] Módosította a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2015.04.24.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Beiktatta a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.04.24.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[10] Megállapította a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.24.

[11] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Megállapította a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.24.

[13] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Megállapította a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.24.

[15] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[17] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék