371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17., 23., 28. és 37. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 18. és 25. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26., 27., 31., 39., 43., 44., 46., 48., 49., 50. és 54. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 30. és a 35. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 41. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. és 53. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 51. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. számú melléklet "I 02. Megyekód:" részében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. számú melléklet b) pont be) alpontjában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

3. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

4. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

5. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet "II. A tervező szervek tervezési feladatai" alcím 10. pont c) alpontjában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

6. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

7. Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt "A kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban (megyei szint) I." című táblázatban, "Kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban (megyei szint) II." című táblázatban és "A versenyengedéllyel rendelkezők tényleges részvétele a versenyrendszerben (amatőr, hivatásos, vegyes) területi megoszlásban (megye)" című táblázatban a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

8. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet "A) A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok működésének központjai" alcím 2. pontjában és "B) A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy-transzplantációs Bizottságok működésének központjai" alcím 2. pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

9. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

10. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

10. § A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) A:6 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) A:26 mezőjében a "Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szöveg

lép.

11. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:I.1 mezőjében a "NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Röszke" szövegrész helyébe a "NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség Röszke" szöveg lép.

12. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

12. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

13. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 3. pont 3.6. alpontjában a "Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság" szöveg,

b) 2. melléklet 6. pontjában a "Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság" szöveg,

c) 3. melléklet 3. pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg

lép.

14. A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

14. § A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

15. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

15. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

16. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:34 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

17. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, valamint települések felsorolásáról szóló 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

17. § A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, valamint települések felsorolásáról szóló 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet

a) 1. számú mellékletében foglalt táblázat III. részében a "Csongrád megyei kistérségek" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megyei kistérségek" szöveg,

b) 2. számú mellékletében foglalt táblázat III. részében a "Csongrád megyei települések" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megyei települések" szöveg

lép.

18. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1/A. §-ában és 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:8-D:11 és D:15-D:16 mezőjében a "Csongrád Megyei" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei" szöveg lép.

19. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

19. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) a) pont 6. alpontjában a "Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szöveg, valamint a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

b) c) pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg

lép.

20. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

20. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 34. § (2) bekezdés a) pontjában, 34. § (3) bekezdés a) pontjában és 34. § (4) bekezdés a) pontjában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg,

b) 35. § (1) bekezdés b) pontjában és 35. § (2) bekezdés b) pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg

lép.

21. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1/B. § c) pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

22. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

22. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

23. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5/a. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

24. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

24. § A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

25. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:5, D:7, D:9-D:10, valamint D:14 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

26. A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

27. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) A:7 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

b) B:4 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg

lép.

28. A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

28. § A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

29. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

29. § A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdés 11. pontjában, 17. § (2) bekezdés j) pontjában és 18. § (2) bekezdés j) pontjában a "Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szöveg,

b) 1. melléklet 10. fejezet A) pont d) alpontjában a "Csongrád megyéből" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megyéből" szöveg,

c) 1. melléklet 11. fejezet A) pont a) alpontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

d) 1. melléklet 11. fejezet C) pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

e) 2. melléklet 10. fejezet d) pontjában a "Csongrád megyéből" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megyéből" szöveg,

f) 2. melléklet 11. fejezet címében a "Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szöveg,

g) 2. melléklet 11. fejezet a) pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg

lép.

30. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása

30. § A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:21-B:26 mezőjében és 4. mellékletében foglalt táblázat A:31 mezőjében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

31. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

31. § A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdésében a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

32. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

33. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

33. § A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet II. rész 8. alcím b) pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

b) 1. melléklet II. rész 9. alcím c) pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat

ca) A:8 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg,

cb) B:8 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

d) 4. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat

da) A:12 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg,

db) B:12 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

e) 4. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

f) 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

fa) A:6 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg,

fb) B:6 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg

lép.

34. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

34. § A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg lép.

35. A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

35. § A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:472 mezőjében és 3. mellékletében foglalt táblázat A:158 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

36. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

36. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 40. § f) pontjában

aa) a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

ab) a "Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Adó-és Vámigazgatóság" szöveg,

b) 54. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

c) 1. melléklet B) rész 7. pont i) alpontjában

ca) a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága" szöveg,

cb) a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

d) 1. melléklet B) rész 8. pont a) alpontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg

lép.

37. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

37. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:753-A:796 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

38. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat A:24-A:25 mezőjében a "CSONGRÁD" szövegrész helyébe a "CSONGRÁD-CSANÁD" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat 24-25. sorában a "CSONGRÁD" szövegrész helyébe a "CSONGRÁD-CSANÁD" szöveg

lép.

39. A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

39. § A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ában a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

40. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) A:12 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) B:12 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrészek helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg

lép.

41. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

41. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 3. melléklet 5. pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

b) 4. mellékletében foglalt "I. Vetőmagokat érintő feladatok" című táblázat B:2 mezőjében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg,

c) 4. mellékletében foglalt "II. Kertészeti szaporítóanyagokat érintő feladatok" című táblázat B:2 mezőjében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg,

d) 4. mellékletében foglalt "III. Erdészeti szaporítóanyagokat érintő feladatok" című táblázat B:4 mezőjében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg

lép.

42. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

42. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt "1. A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe" című táblázat A:123 mezőjében a "CSONGRÁD MEGYE" szövegrész helyébe a "CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE" szöveg lép.

43. A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

43. § A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-ában a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

44. A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

44. § A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

45. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

45. § A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

46. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

46. § A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:22 és a C:24 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

47. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

47. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) A:7 mezőjében a "Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóság" szöveg,

b) B:7 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg

lép.

48. A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

48. § A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

49. A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

49. § A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

50. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

50. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:21 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

51. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

51. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 5. pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg,

b) 1/A. mellékletében foglalt táblázat 3. és 6. sorában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg,

c) 1/B. melléklet 6. pontjában a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg

lép.

52. Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet módosítása

52. § Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

53. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

53. § A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt "II. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóságai" című táblázat C:3 mezőjében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád megye" szöveg lép.

54. A Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

54. § A Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában a "Csongrád Megyei Kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

55. Záró rendelkezések

55. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére