238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] E rendelet alkalmazásában

1. audit hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke, a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (3) bekezdése és a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 28. cikke szerinti tevékenységet ellátó szervezet,

2. auditor csoport: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (2) bekezdése, a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (3) bekezdése és a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 28. cikk (2) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó munkacsoport,

3. hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése, a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó szervezet,

4. igazoló hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke és a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (2) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó szervezet,

5. információs pont: az 5. § és a 8. § szerinti program hatékony lebonyolítását szakmailag támogató szervezet,

6. irányító hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke, a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése és a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 26. cikke szerinti tevékenységet ellátó szervezet,

7. költségellenőrzést végző szervezet: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikk (6) bekezdés b) pontja, továbbá 32. cikk (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó szervezet,

8. közös technikai titkárság: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27. cikk (1) bekezdése szerinti szervezet,

9. közös titkárság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (2) bekezdése és a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti szervezet,

10. nemzeti hatóság: valamely határon átnyúló együttműködési program vonatkozásában tagállami hatáskörbe rendelt feladatok végrehajtásáért felelős szervezet,

11. program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás: valamely határon átnyúló együttműködési programban részt vevő partnerországok által az adott program hatékony működtetéséhez szükséges költségek fedezésére évenként nyújtott hozzájárulás,

12. regionális koordináció: a 7. § szerinti program hatékony lebonyolításának szakmai támogatása.

2. § Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program vonatkozásában

a)[2] irányító hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),

b) igazoló hatóság: a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár),

c)[3]

d) közös titkárság: a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda),

e) nemzeti hatóság: a miniszter,

f) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda és

g) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.

3. § Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program vonatkozásában

a) irányító hatóság: a miniszter,

b) igazoló hatóság: a kincstár,

c)[4]

d) közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,

e) nemzeti hatóság: a miniszter,

f) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda és

g) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.

4. § A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program vonatkozásában

a) irányító hatóság: a miniszter,

b)[5]

c) közös technikai titkárság: a Széchenyi Programiroda,

d) nemzeti hatóság: a miniszter,

e)[6] költségellenőrzést végző szervezet: a Széchenyi Programiroda és

f) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.

5. § Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában

a)[7]

b) nemzeti hatóság: a miniszter,

c) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda,

d) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter és

e) információs pont: a Széchenyi Programiroda.

6. §[8] Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában

a) irányító hatóság: a miniszter,

b) igazoló hatóság: a kincstár,

c)[9]

d) közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,

e) nemzeti hatóság: a miniszter,

f) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda, és

g) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.

7. § Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában

a)[10]

b) közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,

c) nemzeti hatóság: a miniszter,

d) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda,

e) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter és

f) a regionális koordinációt biztosító szervezet: a Széchenyi Programiroda.

8. § Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában

a)[11]

b) nemzeti hatóság: a miniszter,

c) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda,

d) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter és

e) információs pont: a Széchenyi Programiroda.

f)[12] a közös titkárság magyar tagja: a Széchenyi Programiroda.

9. § A Széchenyi Programiroda közreműködik

a)[13] a 2-4. és 6. § szerinti programok tekintetében az irányító hatóság és a nemzeti hatóság,

b)[14] az 5., 7. és 8. § szerinti programok tekintetében a nemzeti hatóság

feladatai végrehajtásában.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól szóló, 2014. május 2-i 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. augusztus 18-i 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

g) a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló, 2014. március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.04.21.

[2] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.07.19.

[3] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[6] Módosította a 84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.04.21.

[7] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[8] Megállapította a 128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.06.08.

[9] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § f) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § g) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[12] Beiktatta a 77/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.04.04.

[13] Módosította a 128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2016.06.08.

[14] Módosította a 128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2016.06.08.