127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet

egyes határ menti operatív programokhoz kapcsolódó kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2-5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában,

b) 8/A. § (2) bekezdésében

az "az európai uniós források felhasználásáért" szövegrész helyébe az "a külgazdasági ügyekért" szöveg lép.

2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) és e) pontjában,

b) 3. § (2) bekezdés a) és e) pontjában,

c) 3. § (3) bekezdés a) és c) pontjában,

d) 3. § (4) bekezdés a) pontjában,

e) 3. § (5) bekezdés a) pontjában,

f) 6. § (3) bekezdésében

az "az európai uniós források felhasználásáért" szövegrész helyébe az "a külgazdasági ügyekért" szöveg lép.

(2) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) és (3) bekezdésében az "Az európai uniós források felhasználásáért" szövegrész helyébe az "A külgazdasági ügyekért" szöveg lép.

3. A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

a) 25. §-ában az "a Miniszterelnökséget" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egységét" szöveg,

b) 27. § (1) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egysége" szöveg,

c) 27. § (3) bekezdésében az "a Miniszterelnökség" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egysége" szöveg, az "a Miniszterelnökséget" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egységét" szöveg,

d) 33. §-ában az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel" szövegrész helyébe az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egységével" szöveg

lép.

4. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés 26. pontjában,

b) 14. § (8) bekezdésében,

c) 21/C. § (2) bekezdésében,

d) 21/D. §-ában,

e) 21/E. § (1) és (3) bekezdésében,

f) 21/F. § (1) bekezdésében,

g) 21/G. § (2) bekezdésében

az "az európai uniós források felhasználásáért" szövegrész helyébe az "a külgazdasági ügyekért" szöveg lép.

(2) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 5/A. §-ában az "az Irányító Hatóság" szövegrész helyébe az "a külgazdasági ügyekért felelős miniszter" szöveg lép.

5. A 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § A 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában az "az európai uniós források felhasználásáért" szövegrész helyébe az "a külgazdasági ügyekért" szöveg lép.

6. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék