Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jogállásának változásával összefüggő módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazása alapján,

a 20. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében az "EUTAF" szövegrész helyébe az "Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF)" szöveg lép:

2. § (1) Hatályát veszti az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja,

b) 52. § (8) bekezdése, és

c) 55. § (6) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 52. § (1) bekezdésében a " , valamint az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész, és

b) 52. § (2) bekezdésében a "meg kell felelniük az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, és" szövegrész.

2. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 17. pontjában az "és az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész, és

b) 58. § (1) bekezdésében a " , valamint az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész.

3. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 39. pontja és

b) 3. melléklet 35. pontja.

4. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

a) "Az EUTAF által végzett ellenőrzés" alcím címe, és

b) 80-82. §-a.

(2) Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdésében az "az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) és" szövegrész.

5. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés d) pontja,

b) 3. § (2) bekezdés c) pontja,

c) 3. § (4) bekezdés b) pontja,

d) 3. § (6) bekezdés d) pontja, és

e) 3. § (7) bekezdés d) pontja.

6. A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 13a. pontjában az "az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság," szövegrész, és

b) 76. § (2) bekezdésében az "államháztartásért felelős miniszternek és az" szövegrész.

7. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

8. § Hatályát veszti az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet.

8. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Hatályát veszti a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja.

(2) Hatályát veszti a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében az "az ellenőrzési hatósági és" szövegrész, és

b) 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "és az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész.

9. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Hatályát veszti a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 15. § (2) bekezdés d) és h) pontja, és

b) 16/A. §-a.

(2) Hatályát veszti a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az "az audit hatósági, valamint" szövegrész,

b) 16. § nyitó szövegrészében az "és az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész, és

c) 186. § (1) bekezdésében az "- az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével -" szövegrész.

10. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdése és

b) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "és az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész.

11. A 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 2. § c) pontja,

b) 3. § c) pontja,

c) 4. § b) pontja,

d) 5. § a) pontja,

e) 6. § c) pontja,

f) 7. § a) pontja, és

g) 8. § a) pontja.

12. A 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sora.

13. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. alcíme.

14. A 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

15. § Hatályát veszti a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "és az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész.

15. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. § A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Az államháztartásért felelős miniszter biztosítja az igazoló hatósági feladatok ellátását."

17. § (1) Hatályát veszti a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "és az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész.

16. A 2021-2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a 2021-2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sora

17. Az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

19. § Hatályát veszti az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

18. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

20. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet J) pontjában foglalt táblázat 2. sora.

19. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az audit hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLIV. törvény kijelölése alapján az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el."

22. § Hatályát veszti a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

a) 6. alcíme, és

b) 13. § (2) bekezdése.

20. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék