78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában,

a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 36. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az egyes hatósági eljárásokban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő

a) egyéb eljárási költségekre, valamint

b) szakértői díjakra

terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés szakhatósági eljárásban történő vizsgálatára.

2. § Egyes hatósági eljárásokban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő egyéb eljárási költséget az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az egyéb eljárási költséget az eljáró közigazgatási szervnek a kincstárnál vezetett, 2. mellékletben meghatározott számlájára átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni.

(2) A befizetett egyéb eljárási költségről az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki, melyet a befizetést követő tizenöt napon belül továbbít az ügyfélnek.

(3) A befolyt egyéb eljárási költség az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

4. §[1] Ha a környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdést a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, illetve az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság más hatóság eljárásában - jogszabály alapján - szakértőként vizsgálja, az 1. melléklet szerinti szakértői díjat állapítja meg.

5. § Az egyéb eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez[2]

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költség, szakértői díj mértéke

[3]
AB
1.A környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát igénylő eljárás
megnevezése
szakkérdés
vizsgálatával
kapcsolatos
egyéb eljárási
költség,
szakértői díj
(Ft)
2.Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás [az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet]
2.1.Építési-, összevont-, fennmaradási-, bontási engedélyezési eljárás, összevont telepítési eljárás14 000
2.2.Használatbavételi engedélyezési eljárás8 500
3.a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
3.1.Talajvédelmi hatósági eljárás14 000
3.2.Élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárás7 000
3.3.Vadászati hatósági eljárás12 000
3.4.Halászati hatósági eljárás12 000
3.5.Erdészeti hatósági eljárás14 000
3.6.Egyéb, a 3.1-3.5. pontba nem tartozó eljárás7 000
4.a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
4.1.Közlekedési hatósági engedélyezési eljárás (a légiközlekedési hatósági engedélyezési eljárás, a
hajózási hatósági engedélyezési eljárás, a vasúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárás,
valamint a 4.2. pontban foglalt eljárás kivételével)
14 000
4.2.Sajátos építményfajták engedélyezési eljárása, az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti eljárás
14 000
5.Ingatlanügyi engedélyezési eljárások
5.1.Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv ingatlanügyi hatóság által történő
jóváhagyására vonatkozó eljárás
8 000
5.2.Termőföld időleges és végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás,
engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosításhoz való hozzájárulás
megadására irányuló eljárás
12 000
6.Bányászati hatósági eljárás
6.1.A bányafelügyeletnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányafelügyelet
építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e
létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának,
átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési
eljárása
23 000
6.2.A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárások28 000
7.Régészeti feltárások engedélyezési eljárása [A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése]8 500
[4]
8.Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti eljárások
8.1.Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárások14 000
8.2.Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás [a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet]10 000
8.3.Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása18 000
9.Vezetékjog engedélyezési eljárás [a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 7. melléklet B) pont]14 000
10.Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata (Ha a 2-9. pontban meghatározott eljárás során a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára is sor kerül, az egyéb eljárási költség mértéke a 2-9. pontban meghatározott egyéb eljárási költség megfizetése mellett)133 000

2. melléklet a 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az eljáró közigazgatási szerv fizetési számlája

[5]
AB
1.Fővárosi és vármegyei kormányhivatalSzámlaszám
2.Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
3.Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00335649-00000000
4.Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00335656-00000000
6.Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00299592-00000000
7.Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00335663-00000000
8.Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00335670-00000000
9.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
10.Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00335687-00000000
11.Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
12.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00335694-00000000
13.Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00299554-00000000
14.Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
15.Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00335728-00000000
[6]
16.Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00299688-00000000
17.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
18.Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00299530-00000000
19.Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00335711-00000000
20.Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
21.Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00299509-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 296. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[2] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 296. § (2) bekezdése (lásd 52. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[4] Módosította a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2023.03.01.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 208. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 208. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék