312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Európai Területi Együttműködési Programok végrehajtásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet] 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A programszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költséget a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím, Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére kell elszámolni."

2. § A 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a "program fejezetet irányító szerv vezetője kezdeményezésére a központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezete irányító szervének vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)" szövegrész helyébe a "Közös Irányító Hatóság" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "fejezetet irányító szerv" szövegrész helyébe a "Közös Irányító Hatóság" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a "fejezetet irányító szerv vezetője" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezete irányító szervének vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében a "fejezetet irányító szerv" szövegrész helyébe a "Közös Irányító Hatóság" szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében az "az Irányító" szövegrész helyébe az "a Közös Irányító" szöveg

lép.

2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet]

a) 7. § (3) bekezdésében a "Hatóság" szövegrész helyébe a "Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a "Hatóságnak" szövegrész helyébe a "Hatóságnak, a Nemzeti Hatóságnak" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "kezdeményezésére a fejezetet irányító szerv vezetője" szövegrész.

3. A 2007-2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. § A 2007-2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a) 3. § 7. pontjában az "a központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szerv vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)" szövegrész helyébe az "az Irányító Hatóság" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az "a fejezetet irányító szerv vezetője" szövegrész helyébe az "az Irányító Hatóság" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "fejezetet irányító szerv vezetője" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szerv vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében az "a fejezetet irányító szerv vezetője" szövegrész helyébe az "az Irányító Hatóság" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék