Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

133/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, valamint a 4. § a) és b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § c)-e) pontja tekintetében a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet] 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (7) bekezdés a) pont ab) alpontja alkalmazásában felnőttképzési szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzést folytató intézménynél munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban eltöltött idő, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál, illetve munkáltató szervnél felnőttképzési tevékenységgel összefüggő munkakör, illetve feladat ellátására létesített közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszony."

2. § A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés a) pontjában a "munkaviszony," szövegrész helyébe a "munkaviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonya," szöveg, a "kormányzati szolgálati, állami szolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati" szöveg lép.

2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, hatósági típusú központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

4. § A 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "főigazgató" szövegrész helyébe az "az elnök" szöveg, a "főigazgató-helyettes" szövegrész helyébe az "az elnökhelyettes" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "A főigazgató-helyettest" szövegrész helyébe az "Az elnökhelyettest" szöveg, az "a főigazgató" szövegrészek helyébe az "az elnök" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "a főigazgató" szövegrész helyébe az "az elnök" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében az "a főigazgatóval" szövegrész helyébe az "a Hatóság elnökével" szöveg, a "főigazgató" szövegrész helyébe a "Hatóság elnöke" szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében az "a főigazgató" szövegrész helyébe az "a Hatóság elnöke" szöveg

lép.

3. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés g) pontjában a "munkakörök" szövegrész helyébe az "álláshelyen ellátandó feladatok" szöveg lép.

4. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjaiban" szövegrész helyébe az "a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés f)-h) pontjában" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az "az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában," szövegrész helyébe az "a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában" szöveg,

c) 7. § 13. pontjában a "munkakörükben" szövegrész helyébe az "álláshelyükön ellátandó feladatuk alapján" szöveg,

d) 14. § (1) bekezdésében az "Áht." szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék