410/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség járványügyi készültséggel kapcsolatos feladatokban történő közreműködéséről

A Kormány

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 2. § tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés h) pontjában és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 92/C. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Honvédség a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés k) pontja alapján, a Hvt. 54/E. §-ában foglaltak szerint közreműködik a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti egészségügyi válsághelyzet (a továbbiakban: járványügyi készültség) ideje alatt

a)[1]

b)[2]

c) szükség esetén - a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján létrehozott Operatív Törzs felkérésére - egyes létesítmények fertőtlenítésében,

d)[3]

e)[4]

2. §[5]

3. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatálytalan 2022.06.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatálytalan 2020.11.11.

[3] Hatályon kívül helyezte a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatálytalan 2022.06.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatálytalan 2020.11.11.

[5] Hatályon kívül helyezte a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 26. § b) pontja. Hatálytalan 2022.06.01.