Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § b) pontja tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés h) pontjában és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 92/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. § E rendelet alkalmazásában veszélyhelyzet:

a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint

b) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet.

2. Hatály

2. § Ez a rendelet a veszélyhelyzet következtében az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges - így különösen egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti - szabályokat állapítja meg.

3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

3. § Ha a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a) 5/A. § (2a), (2b), (2d), (5) és (13) bekezdésében,

b) 5/C. § (1) és (2) bekezdésében,

c) 18. § (13) bekezdésében,

d) 19. § (4) bekezdésében,

e) 20. § (1) bekezdésében,

f) 21. § (4), (7a), (11) és (12) bekezdésében,

g) 21/A. § (1) és (4) bekezdésében,

h) 21/C. § (2)-(5) bekezdésében,

i) 24. § (5) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

4. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

4. § Ha a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében,

b) 8. § (9) bekezdésében,

c) 9. §-ában

foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

5. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

5. § (1) Ha az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet]

a) 4. § (1a) bekezdésében,

b) 11. §-ában,

c) 12. § (3) bekezdésében,

d) 13. § (2) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) A 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén - ide nem értve a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1f) bekezdés b) pont ba) alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1f) bekezdés b) pontjában meghatározott 180 napos időszakba nem számítható be - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 90 napot a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1f) bekezdés b) pont ba) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

(4) Ha a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet kezdetét követően telik le, a kiállítás időpontját a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

6. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

6. § Ha az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

a) 2. § (6) bekezdésében,

b) 3. §-ában,

c) 4. § (5) bekezdésében,

d) 8. § (2) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

7. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

7. § (1) Ha az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]

a) 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpont ba) pontjában,

b) 16. §-ában,

c) 23. § (2) bekezdésében,

d) 26. § (2) bekezdésében,

e) 28. § c) pontjában,

f) 30. § (3) bekezdésében,

g) 31. § (4) bekezdésében,

h) 31/A. §-ában,

i) 37. § (1) bekezdésében,

j) 39. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,

k) 45. § (2) bekezdésében,

l) 49. § (1) bekezdésében,

m) 50. § (3) bekezdésében,

n) 51. § (2) bekezdésében,

o) 57. § (12) bekezdésében,

p) 59. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében, továbbá

q) 60. § (4) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) A támogatás iránti kérelem - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak alatt töltötte be a 40. életévét.

(3) Ha a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont ba), bd) alpontjában vagy 31. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont ba), bd) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos vagy 25. § (1a) bekezdése szerinti 90 napos időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a kiállítás időpontját a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(4) A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 31. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén - ide nem értve a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában, valamint 31. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában és (2) bekezdésében szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 180 napos, 31. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 2 éves, valamint 31. § (2) bekezdése szerinti 180 napos időszakba nem számítható be - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít - ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is -, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot - a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 9. § a) vagy b) pontja szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot - a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. §-a és 31. §-a alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában, valamint 31. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

(6) Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó, a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 34. § (1)-(3) bekezdésében foglalt határidő 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, ha az a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

8. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

8. § (1) Ha a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]

a) 5. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont ba) pontjában,

b) 14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, (10) és (11) bekezdésében,

c) 15. § c) pontjában,

d) 20. § (4) és (10) bekezdésében,

e) 26. § (1) és (2) bekezdésében,

f) 28. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,

g) 37. § (2) bekezdésében,

h) 39. § (12) bekezdésében,

i) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,

j) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében,

k) 44. § (4) bekezdésében,

l) 51/K. § (1) bekezdésében, továbbá

m) 51/N. § (2) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) A támogatás iránti kérelem - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időtartam alatt töltötte be a 40. életévét.

(3) Ha a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában vagy 19/E. § (1) bekezdésében, illetve (2) bekezdés a) pontjában vagy b) pont ba), bd) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos vagy a 7. § (6) bekezdése szerinti 90 napos időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a kiállítás időpontját a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(4) A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 19/E. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén - ide nem értve a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont ca), cb) vagy cd) alpontjában, valamint 19/E. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontjában és 19/E. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 180 napos, 19/E. § (1) bekezdésében meghatározott 1 éves, valamint 19/E. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 2 éves időszakba nem számítható be - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít - ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is -, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot - a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot - a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 19/E. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont ca), cb) vagy cd) alpontjában, valamint 19/E. § (1) bekezdés a), b), d) pontjában vagy 19/E. § (2) bekezdés b) pont ba), bb), bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

(6) A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 51/J. § (2) bekezdése tekintetében a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcímét az e rendelet 10. alcíme szerinti határidőkön belül és eltérésekkel kell alkalmazni.

(7) Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó, a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 20. § (2), (6), illetve (7) bekezdésében foglalt határidő 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, ha az a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

9. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

9. § Ha a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében,

b) 6. § (8) bekezdésében,

c) 10. § (1) és (3) bekezdésében,

d) 12. § (1a) és (1b) bekezdésében, továbbá

e) 15/A. § (1) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

10. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

10. § (1) A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet]

a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában,

b) 8. § (1) bekezdésében,

c) 9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában,

d) 14. § (6) bekezdésében,

e) 15. § (2) és (9) bekezdésében,

f) 16. § (3) bekezdésében,

g) 19. § (4) bekezdésében,

h) 22. § (2) bekezdésében és

i) 31. §-ában

foglalt, a veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.

(2) A kölcsönkérelem a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - 2022. június 30. napjáig akkor is benyújtható, ha a feleség a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 30. napjáig terjedő időszak alatt töltötte be a 41. életévét.

(3) A 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén - ide nem értve a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 3 éves és (2) bekezdés c) pontja szerinti 180 napos időszakba nem számítható be - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja és 4. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

11. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

11. § Ha a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

12. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

12. § (1) Ha a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet]

a) 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpont ba) pontjában,

b) 3. § (6) bekezdésében,

c) 8. § (1) bekezdésében,

d) 9. § (3) bekezdés e) pontjában, továbbá

e) 10. § (3) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) Ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont bc) alpontjában, valamint 9. § (3) bekezdés u) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos, továbbá 9. § (3) bekezdés v) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 15 napos időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a kiállítás időpontját a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(3) Az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén - ide nem értve az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba), bc) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 1 éves időszakba nem számítható be - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít - ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is -, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. §-a alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba), bc) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

(5) Az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésétől eltérően az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor sem kell alkalmazni, ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés a)-c) pontjában foglalt tény a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven túl, de a veszélyhelyzet ideje alatt következett be.

13. A veszélyhelyzet ideje alatt az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedések

13. § (1) Az a személy, aki

a) az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésében,

b) a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ában

meghatározott életkort a veszélyhelyzet ideje alatt tölti be, az R1., illetve az R2. szerinti állami támogatásra jogosult a (2), illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben.

(2) Jogosult az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az az (1) bekezdés a) pontja szerinti személy, akinél

a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,

b) az R1. 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja vagy

c) az R1. 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat kiállításának napja

a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

(3) Jogosult a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy, akinél a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

(4) Az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti legfeljebb 1 éves időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, az állami támogatás az R1. 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően teljes összegben jár, ha a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

14. A nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyes pénzellátásokhoz kapcsolódó rendelkezés

14. § Ukrajnában élő vagy tartózkodó jogosult nyugellátásnak nem minősülő, de a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított pénzellátása esetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 76. §-a szerinti adategyeztetés a 2022. évben nem folytatható le.

15. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 28. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

16. §[1]

17. §[2]

18. §[3]

19. §[4]

20. §[5]

21. §[6]

22. §[7]

23. §[8]

24. §[9]

25. §[10]

26. §[11]

27. §[12]

28. §[13]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelethez[14]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék