Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2020. évi XLI. törvény

egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról

1. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

1. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 1. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit)

"k) a termékek forgalmazása tekintetében a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] szerinti, termék forgalmazása körülményeinek feltételeire vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtását szolgáló jogszabályokban, továbbá a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti műszaki szabálynak minősülő jogszabályokban foglaltakra."

(2) A Szolgtv. 2. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"o) termelő tevékenység: valamely termék - akár más termékek feldolgozása útján történő - előállítása, beleértve az előállított terméknek az előállító által történő, (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti forgalomba hozatalát is."

2. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

2. § (1) A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi CXXXIII. törvény) 2. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)

"b) gazdasági szereplő: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 13. pontjában meghatározott személy,

c) gyártó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom,"

(2) A 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"j) megfelelőségértékelő szervezet: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 13. pontjában, valamint a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat R1. cikk 13. pontja szerinti szervezet,"

3. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

3. § (1) A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"2. CE-jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93 EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK Rendelet) 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés,"

(2) A Pftv. 2. § 5-11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)

"5. forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 Rendelet] 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom,

6. forgalmazó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom,

7. forgalomba hozatal: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom,

8. forgalomból történő kivonás: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 23. pontjában meghatározott intézkedés,

9. forgalomból való visszahívás: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 22. pontjában meghatározott intézkedés,

10. gazdasági szereplő: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 13. pontjában meghatározott fogalom,

11. gyártó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom,"

(3) A Pftv. 2. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"15. importőr: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom,"

(4) A Pftv. 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"22. meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom,"

(5) A Pftv. 2. § 25-26. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)

"25. piacfelügyelet: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom,

26. piacfelügyeleti hatóság: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom,"

(6) A Pftv. 2. § a következő 32-40. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"32. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 14. pontjában meghatározott fogalom,

33. korrekciós intézkedés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 16. pontjában meghatározott fogalom,

34. logisztikai szolgáltató: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 11. pontjában meghatározott fogalom,

35. meg nem felelés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom,

36. online interfész: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 15. pontjában meghatározott fogalom,

37. önkéntes intézkedés: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 17. pontjában meghatározott fogalom,

38. súlyos kockázatot jelentő termék: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 20. pontjában meghatározott fogalom,

39. végfelhasználó: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 21. pontjában meghatározott fogalom,

40. vámhatóságok: az (EU) 2019/1020 Rendelet 3. cikk 24. pontjában meghatározott fogalom."

4. § A Pftv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A gyártó a termékhez magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie."

5. § A Pftv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az importőr köteles biztosítani, hogy a termékhez mellékelt használati és kezelési útmutató a fogyasztók és más végfelhasználók számára magyar nyelvű, közérthető és egyértelmű legyen, valamint tartalmazza mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz. Amennyiben a gyártó nem mellékelte a termékhez az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály által előírt tájékoztatásokat, az importőr köteles azt pótolni."

6. § A Pftv. 8. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § Ha a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő nem gondoskodott róla, akkor a logisztikai szolgáltató köteles biztosítani, hogy a termékhez mellékelt használati és kezelési útmutató a fogyasztók és más végfelhasználók számára magyar nyelvű, közérthető és egyértelmű legyen, valamint tartalmazza mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz. Amennyiben a gyártó vagy az importőr vagy a meghatalmazott képviselő nem mellékelte a termékhez az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály által előírt tájékoztatásokat, a logisztikai szolgáltató köteles azt pótolni."

7. § A Pftv. 9. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A gazdasági szereplő - a forgalmazó kivételével - köteles az (EU) 2019/1020 Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatokat ellátni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő nevét, a fogyasztók számára beazonosítható elnevezését vagy bejegyzett védjegyét és elérhetőségeit, beleértve a postai címét is, fel kell tüntetni a terméken vagy annak csomagolásán, az árukötegen vagy a kísérő dokumentumon."

8. § A Pftv. 15. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a Pftv. 15. §-a a következő (6)-(16) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A piacfelügyeleti hatóság megfelelő intézkedést hoz, amennyiben egy, az uniós harmonizációs jogszabályok vagy az általános termékbiztonsági irányelv hatálya alá tartozó termék rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható feltételek mellett történő használata, valamint megfelelő üzembe helyezése és karbantartása:

a) veszélyezteti a felhasználók egészségét vagy biztonságát vagy

b) nem felel meg az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

(3) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltakat, úgy haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő és arányos korrekciós intézkedés megtételére annak érdekében, hogy a meg nem felelés okát vagy az ebből adódó kockázatot a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott határidőn belül megszüntesse.

(4) A gazdasági szereplő (3) bekezdés szerinti korrekciós intézkedései különösen a következők:

a) a termék megfelelővé tétele, ideértve az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott formai meg nem felelés korrigálását vagy annak biztosítását, hogy a termék már ne jelentsen kockázatot;

b) a termék forgalmazásának megtiltása;

c) a termék azonnali visszahívása vagy forgalomból történő kivonása, továbbá a nyilvánosság figyelmeztetése a fennálló kockázatra;

d) a termék megsemmisítése vagy egyéb módon történő működésképtelenné tétele;

e) megfelelő, egyértelmű, könnyen érthető és magyar nyelvű figyelmeztetések elhelyezése a terméken az általa jelentett kockázat tekintetében;

f) az előzetes feltételek meghatározása az érintett termék forgalmazására vonatkozóan;

g) a kockázatnak kitett végfelhasználók azonnali és megfelelő módon történő figyelmeztetése, akár speciális figyelmeztetések közzétételével is, magyar nyelven.

(5) A (4) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott korrekciós intézkedésekre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a termék csak bizonyos feltételek mellett vagy csak bizonyos végfelhasználókra nézve jelent kockázatot.

(6) Ha a gazdasági szereplő elmulasztja a (4) bekezdésben meghatározott korrekciós intézkedés megtételét, vagy ha a (2) bekezdésben meghatározott meg nem felelés vagy kockázat továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság biztosítja a termék forgalomból történő kivonását vagy visszahívását, valamint a termék forgalmazásának betiltását vagy korlátozását, továbbá a nyilvánosság, az Európai Bizottság és a többi tagállam megfelelő tájékoztatását.

(7) A (6) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a piacfelügyeleti hatóság - amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja - határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő gazdasági szereplőt, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről az érintett piacfelügyeleti hatóságot értesítse.

(8) A (6) bekezdés alapján az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak nyújtandó információkat az (EU) 2019/1020 Rendelet 34. cikkében meghatározott Információs és kommunikációs rendszeren (a továbbiakban: ICSMS rendszer) keresztül kell közölni.

(9) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e törvényben, egyéb jogszabályban vagy európai uniós jogi aktusban foglalt követelményeknek, jogosult:

a) a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését előírni,

b) széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről megfelelő időben és módon - szükség esetén rádiós vagy audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben - a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek,

c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni,

d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, és előírni az erről történő tájékoztatást a b) pontban meghatározott módon,

e) elrendelni a termék visszahívását, vagy - ha ez indokolt - a gazdasági szereplőkkel együttműködve megszervezni a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívását és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehajtását,

f) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplőt,

g) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását, értékesítését,

h) bírságot kiszabni.

(10) Törvény az abban meghatározott rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket állapíthat meg.

(11) A (9) és (10) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatóak.

(12) A (9) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a piacfelügyeleti hatóság - amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja - határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse.

(13) A piacfelügyeleti hatóság minden esetben ellenőrzi a gazdasági szereplők által végrehajtandó korrekciós intézkedések megtételét.

(14) Amennyiben egy súlyos kockázat megszüntetésére más hatékony eszköz nem áll rendelkezésre a piacfelügyeleti hatóság:

a) megkövetelheti a kapcsolódó termékre utaló tartalom eltávolítását az online interfészről vagy megkövetelheti a végfelhasználóknak szóló kifejezett figyelmeztetés megjelenítését az online interfészre való belépéskor; vagy

b) amennyiben az a) pont szerinti követelmények nem feleltek meg, megkövetelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatótól, hogy korlátozza az online interfészre való belépést.

(15) A piacfelügyeleti hatóság (14) bekezdés szerinti határozatának kötelezettje - annak határozatban történő megjelölése nélkül - valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.

(16) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi."

9. § A Pftv. a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:

"IV/A. FEJEZET

A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGOK ÉS ÖSSZEKÖTŐ HIVATAL SZERVEZETE, TEVÉKENYSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

18/A. § (1) A piacfelügyeleti hatóságok összekötő hivatalának feladatait a fogyasztóvédelemért felelős miniszter látja el.

(2) Az összekötő hivatal felel a piacfelügyeleti hatóságok és a vámhatóságok összehangolt álláspontjának képviseletéért, valamint a nemzeti piacfelügyeleti stratégiák közléséért. Az összekötő hivatal segítséget nyújt a különböző tagállamok piacfelügyeleti hatóságai közötti együttműködésben is.

(3) A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységük során megfelelő mértékben ellenőrzik a termékjellemzőket a termékekhez tartozó dokumentumok és a megfelelő mintákon alapuló fizikai és laboratóriumi vizsgálatok révén, kihasználva a rendelkezésre álló erőforrásokat és megfelelő intézkedéseket hozva a hatékony piacfelügyelet megvalósítása érdekében, valamint figyelembe véve a nemzeti piacfelügyeleti stratégiát.

(4) A piacfelügyeleti hatóságok a termékbiztonsági szempontból nem megfelelő termékek esetében kockázatértékelést végeznek az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv 12. cikke alapján létrehozott Európai Uniós Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) és annak értesítési rendszere alkalmazására vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló 2018. november 8-i (EU) 2019/417 európai bizottsági végrehajtási határozat figyelembevételével."

10. § A Pftv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A harmadik országból érkező termékeknek az Európai Unió belső piacára irányuló forgalmazása érdekében történő szabad forgalomba bocsátás vámeljárás alá vonása során az (EU) 2019/1020 Rendelet VII. fejezete szerinti ellenőrzést is el kell végezni.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható arra a termékre, amelynek az Európai Unió belső piacára irányuló forgalmazása érdekében történő szabad forgalomba bocsátás vámeljárás alá vonásához szükség van az Európai Unió általános hatályú és közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusa vagy jogszabály szerint előírt hatósági ellenőrző vizsgálat elvégzésére.

(3) Ha a szabad forgalomba bocsátás vámeljárást a vámhatóság felfüggeszti, akkor a jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti."

11. § A Pftv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) Ha a szabad forgalomba bocsátás felfüggesztését követő 4 munkanapon belül a piacfelügyeleti hatóság nem kéri a felfüggesztés fenntartását, a vámhatóság a kérelmezett vámeljárást lefolytatja és az árukat kiadja.

(2) A vámhatóság az importtermék szabad forgalomba bocsátás vámeljárás alá vonását lefolytatja és az árukat kiadja, ha a piacfelügyeleti hatóság értesíti a vámhatóságot a termék szabad forgalomba bocsátásának jóváhagyásáról."

12. § A Pftv. a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:

"VI/A. FEJEZET

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

28/A. § (1) A piacfelügyeleti hatóság köteles az ICSMS rendszer használatára.

(2) Az összekötő hivatal a következő információkat tölti fel az ICSMS rendszerbe:

a) a nemzeti piacfelügyeleti hatóság megnevezése és e hatóságnak az (EU) 2019/1020 Rendelet 10. cikk (2) bekezdése szerinti illetékességi területe;

b) a kijelölt vámhatóság megnevezése;

c) az (EU) 2019/1020 Rendelet 13. cikke alapján kidolgozott nemzeti piacfelügyeleti stratégia, valamint a piacfelügyeleti stratégia felülvizsgálatának és értékelésének eredményei.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a következő tájékoztatást tölti fel az ICSMS rendszerbe azon forgalmazott termékek tekintetében, amelyek vonatkozásában - a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének és az (EU) 2019/1020 Rendelet 20. cikkének sérelme nélkül - megfelelőségi ellenőrzést végzett, adott esetben az uniós piacra belépő olyan termékek tekintetében, amelyek vonatkozásában a szabad forgalomba bocsátást területükön az (EU) 2019/1020 Rendelet 26. cikkével összhangban felfüggesztette:

a) a piacfelügyeleti hatóság által az (EU) 2019/1020 Rendelet 16. cikk (5) bekezdése szerint hozott intézkedéseket;

b) a piacfelügyeleti hatóság által végzett vizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket és jelentéseket;

c) az érintett gazdasági szereplők által végrehajtott korrekciós intézkedést vagy intézkedéseket;

d) az adott termék által okozott sérülésekről szóló jegyzőkönyveket, amennyiben azok könnyen hozzáférhetők;

e) a tagállamok által a termékre alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok keretében alkalmazandó védintézkedési eljárással összhangban emelt bármely kifogást, és az ennek nyomán tett intézkedéseket;

f) a meghatalmazott képviselők által az (EU) 2019/1020 Rendelet 5. cikk (2) bekezdésének való nem megfelelést;

g) a gyártók által az (EU) 2019/1020 Rendelet 5. cikk (1) bekezdésének való nem megfelelés.

(4) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság hasznosnak ítéli, az általa végzett ellenőrzéssel kapcsolatos további információkat és az általa vagy kérésére végzett vizsgálat eredményét is feltöltheti az ICSMS rendszerbe."

13. § A Pftv. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a törvény a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

14. § A Pftv.

a) 8. alcím címében az "importőr" szövegrész helyébe az "importőr és a logisztikai szolgáltató" szöveg,

b) 15. § (1) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében az "A súlyos veszélyt jelentő terméket" szövegrész helyébe az "A súlyos kockázatot jelentő terméket" szöveg,

c) 22. § (1) és (2) bekezdésében az "a 765/2008/EK Rendeletben" szövegrész helyébe a "az (EU) 2019/1020 Rendeletben" szöveg,

d) 27. § (6) bekezdésben a "súlyosan veszélyes termékről" szövegrész helyébe a "súlyos kockázatot jelentő termékről" szöveg

lép.

4. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása

15. § A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 1. § 1. pontjában az "a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg lép.

5. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

16. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában megfelelőségértékelő szerv alatt a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően akkreditált, megfelelőségértékelési tevékenységeket (kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést) végző szervet kell érteni."

6. Záró rendelkezések

17. § Ez a törvény 2021. július 16-án lép hatályba.

18. § (1) Ez a törvény a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék