Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 7. és 8. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások (ideértve a Ktv. 3/A. §-a szerinti eljárásokat is) lefolytatására és a koncessziós szerződés (koncesszió) megkötésére vonatkozó feladatokat az 1. mellékletben meghatározott koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a Nemzeti Koncessziós Iroda közreműködésével - látja el.

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) E rendeletet nem kell alkalmazni a már folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások és a már megkötött koncessziós szerződések tekintetében.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult ajánlattételi eljárásokra, koncessziós pályázati eljárásokra kell alkalmazni.

(3)[5] E rendeletnek az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 1.) megállapított 1. melléklet 2. pontját és 2. melléklet 2. pontját nem kell alkalmazni a Mód. rendelet 1. hatálybalépésekor már folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások és a már megkötött koncessziós szerződések tekintetében.

(4)[6] E rendeletnek a Mód. rendelet 1.-gyel megállapított 1. melléklet 2. pontját és 2. melléklet 2. pontját a Mód. rendelet 1. hatálybalépését követően indult koncessziós pályázati eljárásokra kell alkalmazni.

(5)[7] E rendeletnek az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 2.) megállapított 1-4. §-át és 1. mellékletét az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban levő, Ktv. szerinti koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokra, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokra is alkalmazni kell.

(6)[8] A Mód. rendelet 2. hatálybalépésekor folyamatban levő, Ktv. szerinti koncessziós eljárások és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárások vonatkozásában a Magyar Állam képviseletében az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napjáig eljárt általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: a miniszterelnök kabinetfőnöke) általános jogutódjának a Nemzeti Koncessziós Irodát kell tekinteni.

(7)[9] A miniszterelnök kabinetfőnöke a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napján folyamatban levő, a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárások iratanyagát a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napját követő 2 munkanapon belül adja át a Nemzeti Koncessziós Iroda részére.

(8)[10] A Nemzeti Koncessziós Iroda a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napján folyamatban levő, Ktv. szerinti koncessziós eljárások és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárások esetén a Magyar Állam törvényes képviselője személyében beállt változásról - így különösen a Mód. rendelet 2. hatálybalépéséről és a folyamatban levő eljárásokban a beadványok benyújtásának rendjéről - a folyamatban levő eljárásokban pályázatot, ajánlatot, egyéb beadványt már benyújtott személyeket a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napját követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(9)[11] A Mód. rendelet 2. hatálybalépése napján folyamatban levő, a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokban az e rendelet alapján a miniszterelnök kabinetfőnökéhez benyújtott beadványokat a Mód. rendelet 2. hatálybalépésekor a Magyar Állam törvényes képviseletében beálló általános jogutódlásra tekintettel nem kell ismételten benyújtani.

(10)[12] E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 3.) megállapított 1. §-a és 1. melléklete hatálybalépésekor folyamatban levő eljárások (a továbbiakban: Koncessziós eljárás) vonatkozásában a Magyar Állam képviseletében az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Mód. rendelet 3. hatálybalépése napjáig eljárt Nemzeti Koncessziós Iroda általános jogutódjának a minisztert kell tekinteni.

(11)[13] A Nemzeti Koncessziós Iroda a Koncessziós eljárás iratanyagát a Mód. rendelet 3. hatálybalépése napját követő 2 munkanapon belül adja át a miniszter részére.

(12)[14] A miniszter a Koncessziós eljárásban a Magyar Állam törvényes képviselője személyében beállt változásról - így különösen a Mód. rendelet 3. hatálybalépéséről és a beadványok benyújtásának rendjéről - a folyamatban levő eljárásokban pályázatot, ajánlatot, egyéb beadványt már benyújtott személyeket a Mód. rendelet 3. hatálybalépése napját követő 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(13)[15] A Mód. rendelet 3. hatálybalépése napján folyamatban levő Koncessziós eljárásban az e rendelet alapján a Nemzeti Koncessziós Irodához benyújtott beadványokat a Mód. rendelet 3. hatálybalépésekor a Magyar Állam törvényes képviseletében beálló általános jogutódlásra tekintettel nem kell ismételten benyújtani.

(14)[16] E rendeletnek az egyes koncessziós tárgyú Korm. rendeletek módosításáról szóló 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 4.) megállapított 1. melléklet 4. és 5. pontját a Mód. rendelet 4. hatálybalépésekor már előkészítés alatt álló vagy egyébként folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások (koncessziós beszerzési eljárások) tekintetében is alkalmazni kell.

7. §[17]

8. §[18]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelethez

Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a miniszter - a Nemzeti Koncessziós Iroda közreműködésével - látja el a Ktv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat[19]

1. A szerencsejáték szervezésére és működtetésére irányuló tevékenység.

2. Menetrend szerinti helyközi közúti személyszállítás.[20]

3. Az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások egységes rendszerének működtetése.[21]

4. A hulladékról szóló törvény szerinti állami hulladékgazdálkodási közfeladat,[22]

5. Az országos közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése.[23]

2. melléklet a 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelethez[24]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 205. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[5] Beiktatta az 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.12.18.

[6] Beiktatta az 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.12.18.

[7] Beiktatta a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[8] Beiktatta a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[9] Beiktatta a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[10] Beiktatta a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[11] Beiktatta a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[12] Beiktatta a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.02.24.

[13] Beiktatta a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.02.24.

[14] Beiktatta a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.02.24.

[15] Beiktatta a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.02.24.

[16] Beiktatta a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.05.27.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] A címet módosította a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.24.

[20] Beiktatta az 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.12.18.

[21] Beiktatta a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.01.01.

[22] Beiktatta a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.05.27.

[23] Beiktatta a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.05.27.

[24] Hatályon kívül helyezte a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

Tartalomjegyzék