321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet külföldön beadott oltással kapcsolatos módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltás beadására

a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,

b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,

c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,

d) az Oroszországi Föderációban,

e) a Kínai Népköztársaságban,

f) az Egyesült Arab Emírségekben,

g) a Bahreini Királyságban,

h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy

i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban

került sor, a védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár, valamint Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül - a 2. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint, díjmentesen - bármely kormányablakban személyesen vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton benyújtott kérelemre állítja ki."

2. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat - a 3. § (2a) bekezdésében fel nem sorolt - országokat, amely országokban beoltott magyar állampolgárok, valamint Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgárok vonatkozásában alkalmazni kell a 3. § (2a)-(2g) bekezdését."

3. § Ez a rendelet 2021. június 28-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére